Vytvořeno: říjen 2022                                             Text, grafické podklady : Pražská teplárenská a.s.


Jsou tepelná čerpadla jako alternativní zdroje energie výhodná i pro bytové domy?

Uvažujete o rekonstrukci bytového domu? Určitě přemýšlíte nad tím, jak budete celý dům vytápět. Jaký je rozdíl mezi tepelnými čerpadly a dálkovým teplem?

Tepelná čerpadla v bytových domech jsou jedním z možných alternativních zdrojů energie, otázka je, zda také snižují provozní náklady. Oproti úspěšným instalacím v rodinných domech hovoří proti realizaci tepelných čerpadel v bytových domech zejména nízká efektivita provozu, nízká využitelnost instalovaného výkonu a vysoké paušální platby za elektrický příkon.

Chtěli bychom vás seznámit se studií zaměřenou na ekonomické parametry vytápění tepelnými čerpadly v bytových domech při rekonstrukci.

Rekonstrukce bytového domu v Praze

Bytový cihlový dům v Praze prošel v minulých letech rekonstrukcí obálky budovy, která snížila výpočtovou tepelnou ztrátu na 120 kW při venkovní teplotě −12 °C. Teplo pro vytápění je dodáváno dálkově prostřednictvím domovní výměníkové stanice, kterou na základě nájemní smlouvy provozuje dodavatel tepla. Zateplení umožnilo upravit ekvitermní křivku na výpočtový rozdíl teplot 54/46 °C (při −12 °C). Teplá voda se připravuje pro celkem 130 lidí. Čerpadlo cirkulačního okruhu je časově řízeno mezi 5. a 23. hodinou.

Pro vytápění a přípravu teplé vody byla nově navržena kaskáda čtyř tepelných čerpadel vzduch-voda ve venkovním provedení bez regulace výkonu. Jmenovitý výkon jednoho tepelného čerpadla je 27,1 kW (při A7/W35), celkový jmenovitý výkon kaskády je 108,4 kW. Tepelná čerpadla, přestože jsou navržena s celkovým výkonem okolo 90 kW, pokrývají celkem 99 % potřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Záložní zdroj - elektrokotle - dodávají pouze 1 %, nicméně jeho instalovaný elektrický příkon 40 kW je na stejné úrovni jako instalovaný maximální elektrický příkon tepelných čerpadel.

K investičnímu nákladu na instalaci tepelných čerpadel 3 600 tis. Kč je nutné započítat jednorázový náklad na navýšení jističe 80 tis. Kč. Celková investice pro další výpočty je uvažována 3,68 mil. Kč. K tomu je nutné připočítat také splacení přibližně 450 tis. Kč dodavateli tepla na rekonstrukci výměníkové stanice po odpojení. Tyto náklady nebyly ve studii uvažovány.

Provozní náklady bytového domu s tepelným čerpadlem

Celková roční spotřeba elektrické energie pro vytápění a přípravu teplé vody tepelným čerpadlem včetně bivalentního zdroje se podle simulačního výpočtu pohybuje kolem 104 MWh/rok. Ve variantě 1 – pořízení TČ bez úvěru - uvažujeme nutný roční náklad na reinvestici 281 tis. Kč. Ve variantě 2 zvažujeme pořízení čerpadla na úvěr. Roční splátka úvěru je pak 390 tis. Kč. U varianty 1 je rozdíl v ročních provozních nákladech tepelných čerpadel o 160 tis. Kč vyšší než při využití dálkového vytápění z teplárny. U varianty 2 jsou roční provozní náklady při realizaci tepelných čerpadel vyšší než současné provozní náklady na centrální vytápění dokonce až o 425 tis. Kč.

V grafu na je zobrazena bilance celkových kumulovaných nákladů v časové periodě 15 let, po které bude muset dojít k výraznější renovaci tepelných čerpadel.

Jsou tedy tepelná čerpadla výhodná? A pro koho?

V rámci rekonstrukce stávajícího bytového domu jsou tepelná čerpadla, jako alternativní zdroje energie, velice těžko prosaditelná vzhledem k vysokým investičním nákladům a k vysokým cenám elektrické energie. V případě novostavby je nutné zvážit individuální podmínky, ve kterých se stavba nachází, zvláště, zda je v dosahu síť dálkového vytápění, neboť z pohledu energetické efektivity nedosahují tepelná čerpadla v bytových domech takové účinnosti jako v rodinných domech.

Pokud jako správní hospodáři hledáte možnosti úspor při dálkovém vytápění, určitě nejdříve oslovte svého stávajícího dodavatele a společně se zamyslete nad možnostmi, kde ušetřit: například zda nastavené parametry ve vaší smlouvě o dodávkách tepla jsou správné, či zda máte optimálně vyregulovanou vnitřní otopnou soustavu.

Tepelná čerpadla dávají smysl v rodinných domech a individuálně i v novostavbách bytových domů, pokud není v dosahu síť dodavatele dálkového tepla. Pokud jste se ale rozhodli pro rekonstrukci vašeho bytového domu již vytápěného dálkově, při současných cenách komodit tepelná čerpadla nedoporučujeme. Pro SVJ nebo BD jsou tepelná čerpadla finančně nevýhodná, navíc jejich provoz vyžaduje proškolenou osobu a pravidelné revize.

Kde najdu další informace o problematice tepelných čerpadel v bytových domech?

Cílem tohoto článku je varovat odběratele dálkového tepla před nepoctivci z řad alternativních dodavatelů energie a podat podrobné a nezkreslené informace. Po dohodě s Pražskou teplárenskou ze skupiny Veolia s vámi odborníci z této společnosti celou problematiku rádi proberou, ať už se jedná o srovnání nákladů na teplo, nebo faktory, které teplo a jeho konečnou cenu ovlivňují. Pokud budete mít o konzultaci zájem, doporučujeme kontaktovat společnost na telefonním čísle 266 751 111 nebo emailem ptas@ptas.cz. Další informace o problematice tepelných čerpadel můžete najít i na webu naseteplo.cz.

Proč je dálkové vytápění důležité pro hlavní město? Přečtěte si na webu www.praha-cista.cz.

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner