Vytvořeno: 21. 11. 2022                                                                       Text, grafické podklady: Astip servis, s.r.o.                 


Jak eliminovat vysoké náklady za spotřebovanou el. energii na provoz UPS pro požárně bezpečnostní zařízení


Máte v domě instalovaný zdroj UPS pro napájení požárních ventilátorů, evakuačních výtahů, tlakových stanic apod.? Víte, že náklady na spotřebovanou el. energii zdrojů UPS činí desítky i stovky tisíc korun ročně? Zdroje typu UPS totiž odebírají elektrickou energii i v době, kdy nezálohují, tzv. při běhu naprázdno.
Výkony zdrojů UPS jsou velké a odběr činí kolem 3 % – 15 % jmenovitého výkonu UPS. Navíc výkony zálohovaných zařízení jsou vysoké a zdroje UPS je nutné předimenzovat kvůli vysokým rozběhovým proudům ventilátorů, čerpadel apod.


Pro příklad uvádíme UPS středně velkého domu:

V domě jsou instalovány požární ventilátory pro chráněné únikové cesty. Příkon ventilátorů činí 12 kVA. Pro ventilátory o příkonu 12 kVA je ale nutné nasadit zdroj UPS o výkonu ca 60 kVA (55 kW), aby snesl rozběhový proud ventilátorů. Ztrátový výkon UPS při běhu naprázdno činí 4 %. Tedy 4 % z 60 kVA = 2,4 kVA - 2,2 kW.
Platba za elektřinu a rok: 2,2 kW x 24 h x 365 dní = 19 272 kWh. Při ceně 6 Kč/kWh činí náklady 115 632 Kč. Pokud je navíc v místnosti UPS umístěna klimatizace pro zmaření tepla, pak náklady na provoz klimatizace jsou cca 20 % ze ztrátového výkonu zdroje, tedy dalších zhruba 25 000 Kč.

Celkem tedy náklady za spotřebovanou el. energii činí 140 632 Kč/rok.
Tyto náklady jsou vypočítány pro provoz UPS v tzv EKO módu.
V plném ON-LINE provozu UPS činí náklady cca 431 000 Kč/rok.


Řešením je výměna zdroje UPS (ON-LINE) za zdroj OFF-LINE typu ASTIP

Zdroje OFF-line ASTIP mají trvalý odběr 5 – 10 W bez ohledu na výkon zdroje ASTIP. V činnosti je pouze logika řízení, kontrolky a udržovací režim nabíječe, proto je spotřeba elektřiny u zdrojů ASTIP cca za 1 000 Kč/rok při jakémkoli výkonu. Návratnost investice je 1- 1,5 roku.


Pořizovací cena zdroje ASTIP

Pořizovací cena zdrojů ASTIP je výrazně nižší, než je cena jakéhokoliv jiného zdroje, protože: Zdroje ASTIP jsou navrženy pro zařízení s velkým rozběhovým proudem – požárně bezpečnostní zařízení.
Využívají akumulátory LIFEPO4, které jsou ve srovnání s olověnými akumulátory pro toto použití levnější.
Akumulátory LIFEPO4 spolu s elektronikou zmenšují 8x objem a hmotnost zdroje, což dále snižuje cenu.
Zdroje nepřekupujeme, ale vyrábíme.

Jak postupovat?

 1. Bezúplatně a společně s Vámi změříme reálný odběr UPS a Vy se můžete rozhodnout. Měření provedeme zdarma.
  Při měření musíme zkontrolovat, zda není zdroj UPS v poruše, v BY Passu nebo vypnutý, pak by byl odběr nulový.
 2. Měření provedeme v rozvaděči požární ochrany RPO.
 3. Měření provádíme za jističem UPS v RPO pomocí profesionálního klešťového měřícího přístroje.
 4. Na základě měření a na základě požárně bezpečnostního řešení navrhneme zdroj.
 5. Společně najdeme prostor pro jeho umístění – možnost úspory místnosti.
 6. Zdroj namontujeme a propojíme s napájenými zařízeními a vybavíme podružným elektroměrem (v ceně zdroje).
 7. Provedeme zkoušku provozuschopnosti certifikovaným technikem požární ochrany (PO) a zdroj předáme (v ceně nabídky) – provádíme pravidelné zkoušky provozuschopnosti dle vyhlášky, protokol vystaví technik PO. Záruční lhůta na zdroje ASTIP činí 5 let.

Měření můžete provést bez nás, ale provádět ho musí osoba mající zkoušku vyhlášky 50. Výpočet ztrátového výkonu [kW] =  proud x √3 x 400V : 1000 pro UPS s výstupem 3x400V.

FINANCOVÁNÍ

Umožníme první platbu ve výši roční úspory. Zbytek ceny zdroje pak zaplatit v měsíčních částkách rovných doložené měsíční úspoře za provoz předchozí UPS, a to do výše 6-ti splátek.

Další důvody, proč vybrat zdroje ASTIP?

 • Zdroje ASTIP využívají akumulátory LIFEPO4, které mají dlouhou životnost 10 - 12 let, a jsou vysoce bezpečné (patentováno).
 • Zdroje ASTIP mají minimalizované rozměry, takže pravděpodobně ušetříte i místnost, kterou můžete využít k jiným účelům.
 • Zdroje ASTIP nepotřebují klimatizaci. Můžete je vypnout nebo demontovat.

Servis

Provádíme pravidelné zkoušky provozuschopnosti zdroje technikem PO s protokolem o stavu zdroje.
Ceny jsou mírné ve srovnání s konkurencí. Životnost zdroje je cca 10 let.
Po 7 letech doporučujeme výměnu některých komponent.
Prodlouží se tím životnost zdroje a stojí to podstatně méně než celý zdroj.

Legislativa

Zdroje jsou navržené v souladu s normami:
ČSN EN 7308XX požární bezpečnost staveb
ČSN EN 12101 -10 Zařízení pro odvod tepla a kouře část 10
ČSN 33 2000-5-56 Zařízení pro bezpečnostní účely.

Článek připravil

Ing Michal Tipek, technik PO,

jednatel společnosti Servis záložních zdrojů s.r.o.
+420 777 200 228
www.astip.cz

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner