Vytvořeno: duben 2023                                             Text, grafické podklady : Pražská teplárenská a.s.


Češi hodně využívají dálkového vytápění, jak jsou na tom ostatní země?

Pod Prahou leží rozsáhlá teplárenská síť, jakou má málo měst na světě. Síť tepen zásobujících hlavní město teplem je zcela unikátní a patří k největším a nejvýznamnějším dílům evropského teplárenství. Její součástí je více než 700 kilometrů tepelných sítí, které provozuje skupina Veolia. V rámci skupiny působí i Pražská teplárenská, jejímiž tepnami napojenými na mimopražský zdroj proudí 170 tisíc kubíků horké vody, což je pro představu asi 80 plaveckých bazénů.

Domovní kotelny by mohly zvýšit emisní zátěž v metropoli

Dálková výroba tepla je ekologickým řešením, které pomáhá snižovat emisní zátěž ve městě. Pro jeho obyvatele znamená zároveň komfort, pohodlí a bezúdržbovost. Úplným nahrazením sítě tepen dálkového vytápění domovními nebo blokovými kotelnami by se zhoršila emisní situace téměř na polovině rozlohy Prahy! Uvnitř hlavního města by se tak vyprodukovalo až 207 tun emisí oxidů dusíku ročně a nízké komíny domovních kotelen by nedokázaly dostatečně rozptýlit spaliny do ovzduší. Dálkové vytápění umožňuje využít i tepla z nerecyklovatelného odpadu, který by jinak skončil na skládkách. V Praze díky síti teplárenských tepen vyhřeje 20 tisíc domácností a několik průmyslových areálů.

Odpojování od dálkového vytápění je likvidační

Tepny provozované společností Pražská teplárenská zásobují třetinu trhu s tepelnou energií v hlavním městě. Ročně se na ně připojí 4500 nových domácností. Odpojováním domů a celých čtvrtí od této soustavy ničíme nejen unikát evropského významu, ale sami sobě strkáme nos do kouře ze spáleného plynu.

Teplo bereme v Čechách jako běžnou, automatickou věc a neuvědomujeme si, že teplo proudící do radiátorů není samozřejmostí ani všude v Evropě.

Británie je svou otužilostí pověstná, ale moc se neohřejeme v zimním období ani v jižní části Evropy. Vytápění zde často nemají řešené vůbec, přestože tam zimní teploty běžně klesají k nule. Ohřejeme se naopak ve Skandinávii, kde stejně jako u nás fungují systémy centrálního zásobování teplem. Do rozvoje sítí dálkového vytápění výrazně investovalo například Dánsko, kde je tímto způsobem vytápěno zhruba 50 procent všech domácností, v Kodani pak dokonce více než 90 procent. Rozvinuté jsou i systémy dálkového vytápění ve Finsku, Švédsku, Německu či Rakousku. Celkem až 250 milionů Evropanů využívá centrálního zásobování teplem. Jde o nejpohodlnější systém vytápění. Jediné, co musejí tito zákazníci udělat, je otočit kohoutkem termostatického ventilu. Vše ostatní je na dodavateli dálkového tepla.

Moderní teplárna ve Stockholmu

Za oceánem si bez centrálních rozvodů dnes nedokážeme představit například vytápění v New Yorku. V tomto případě se ale mnohdy nejedná o rozvody horké vody, ale páry.


Věděli jste, že… zajímavé informace o tepnách dálkového vytápění v Praze.


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner