Článek uveřejněn dne 12. 09. 2017


Návrh tepelného čerpadla pro přípravu teplé užitkové vody v bytových domech

Příprava teplé užitkové vody (TUV) pro bytové domy může být řešena, buď samostatně bez vazby na vytápění, nebo jako součást celého topného zdroje včetně vytápění. Vzhledem k tomu, že příprava TUV je vždy prioritou pro jakýkoliv objekt pro trvalé bydlení, nesmí být dimenzování topného zdroje s tepelným čerpadlem podceněno. V následujícím článku nastíním postup tohoto návrhu.

ac heating

Nejdůležitějším vstupním údajem do výpočtu je roční spotřeba užitkové vody v m3. Z pohledu návrhu se jedná o směrodatnou hodnotu. V případě, že budeme vycházet např. ze spotřeby tepla v GJ pro přípravu TUV, může být pro nás tato hodnota zavádějící vzhledem k neznalosti tepelných ztrát na rozvodu TUV a cirkulace v domě a především ztrát vzniklých na přívodním potrubí CZT do objektu.

Na následujícím příkladu můžeme určit další postup. Uvažovaný bytový dům má spotřebou TUV 1600 m3/rok užitkové vody o teplotě 55 °C, 170 obyvatel v 70 bytech. Z toho vychází průměrná spotřeba užitkové vody cca 25 l/os.den. Pokud bude užitková voda tepelným čerpadlem ohřívána pouze na 50 °C, bude roční objem spotřebované teplé užitkové vody vyšší, a to 1800 m3/rok (28,2 l/os.den). Tato hodnota je pro nás směrodatná pro návrh velikosti zásobníků a výkonu tepelného čerpadla.

U předchozího příkladu vychází celková spotřebovaná TUV 4,93 m3/den o teplotě 50 °C. Celkový objem zásoby TUV volíme cca 60 % z denní spotřeby. V tomto případě vychází minimální velikost zásobníků 3 m3. Tímto je zajištěna dostatečná zásoba TUV pro pokrytí ranní a večerní špičky odběru. Pro takový způsob provozu nesmí doba přípravy TUV přesáhnout 12 hodin.

Doba ohřevu zásobníků je řešena ve vztahu k výkonu topného zdroje. Pro zásobu TUV 3 m3 budeme uvažovat kaskádu tepelných čerpadel o výkonu 2x 27,9 kW (A2W35). Průměrný výkon pro přípravu TUV je dán výkonem kaskády při teplotách okolo -6 °C. Pokud je znám výkon, spotřeba TUV a teplota studené užitkové vody pro TUV je možné dopočítat předpokládanou dobu ohřevu.

Neopomenutelnou povinností je rovněž sanitace (termická desinfekce) TUV. Pro sanitaci je obvykle využíváno elektrického kotle o takovém výkonu, aby bylo možné dosáhnout sanitační teploty cca 68 °C do max. 3 hodin.

Pokud bytový dům zvažuje využití tepelných čerpadel pouze pro přípravu TUV návrh tímto krokem končí. V případě, že je uvažováno ještě s vytápěním objektu, doplníme kaskádu o příslušný počet tepelných čerpadel pro pokrytí tepelné ztráty. V okamžiku, kdy tepelná čerpadla určená přednostně pro TUV zajistí natopení zásobníků, je možné je následně využít i pro dodávku tepla do ústředního vytápění.

Při využití regulace xCC jsou jednotlivá tepelná čerpadla v kaskádě spínána inteligentně tak, aby došlo k co nejrychlejší a zároveň nejekonomičtější přípravě TUV. Zároveň je zbylá část kaskády využita pro vytápění objektu. Pomocí dálkové správy a diagnostiky přes dispečink je možné dlouhodobě sledovat odběrové špičky TUV a přizpůsobovat tak nejen parametry topného zdroje, ale i například cyklické spínání cirkulačního čerpadla TUV. Žádný bytový dům se provozně nechová stejně jako ten vedlejší, a proto je dálková správa velice efektivním nástrojem pro dosažení optimálního provozu pro všechny typy objektů.

Regulace xCC umožňuje rovněž nastavení doby sanitace TUV do brzkých ranních hodin, kdy není počítáno s odběrem TUV a cirkulace TUV je rovněž odstavena, aby nedocházelo k prodloužení času sanitace.

Máte-li zájem o podrobnější informace ohledně návrhu topných zdrojů s tepelnými čerpadly pro bytové domy, obraťte se přímo na naši společnost. Pracovníci našeho týmu jsou Vám plně k dispozici.

Za tým AC Heating

Ing. Jiří Polívka, Ph.D.

www.ac-heating.cz

info@ac-heating.cz

ac heating

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif