Článek uveřejněn dne 15.3.2016

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE
Revitalizace otopné soustavy, aneb jak ušetřit za teplo

Vaše  zkušenosti s chemickým čištěním otopné soustavy

 • Společenství vlastníků jednotek domu Pod Mlýnem 314-315 ve Zlíně
  Kontaktní osoba: Ing. Jiří Zahradnický , mobil: 605931602

  Proč jste se rozhodli  pro chemické vyčištění otopné soustavy?
  Chemické čištění celé topné soustavy  proběhlo v našem panelovém domě v r. 2013. Před realizací chemického pročištění jsme měli problémy s topením. I když jsme řádně odvzdušnily,  radiátory nedotápěly, některé články těles byly studené, při provozu  jsme měli  potíže s hlučností, ty zvukové projevy topení byly hodně nepříjemné a rušivé , zvláště pak v noci , kdy je to slyšet nejvíc. Nejprve jsme uvažovali o celkové rekonstrukci včetně výměny všech radiátorů, která by nás ale vyšla mnohonásobně dráž, než chemické čištění. Naštěstí jsme se rozhodli pro chemické čištění, které odstranilo veškeré provozní problémy  a předčilo tak naše očekávání .

  Jaké byly největší obavy a námitky?
  Největší obavy byly:
  Že chemická látka, kterou firma použije, poškodí staré radiátory, poškodí těsnění apod. a  že soustava  poteče.   Nic takového se nestalo, ani v jednom případě.
  Že je to zbytečná investice, která nepřinese zlepšení ani úsporu, že úplně stačí dobře odvzdušnit soustavu. Ukázalo se, že tyto námitky a obavy byly zbytečné. Chemickým  čištěním se dosáhlo zvýšené tepelné pohody, radiátory nám topí i v nejvyšších patrech,   nemáme potíže s hlučností soustavy,  všechny zvukové projevy zmizely a co se týká úspory za teplo, skutečná úspora byla vyšší, než nám firmou  garantovala.

  Jak jste byli spokojeni s výsledkem chemického čištění?
  Při hlasování, zda čistit nebo ne, byli někteří členové BD rozhodně proti čištění, nevěřili, že to přinese zlepšení, že výsledky budou takové, jaké prezentovala firma Finex technology, že to bude zbytečná investice. Dnes  je spokojenost s chemickým čištěním topného systému v našem panelovém domě 100% , protože  nám to skutečně přineslo výrazné zlepšení . Největší obavy jsme měli, aby čištění nějak nepoškodilo topení, aby radiátory netekly. Tato obava byla zbytečná, žádné poškození, ani těsnění, ani spoje, nic neprosakovalo, žádný radiátor netekl. Dosáhla se požadovaná teplota i v koncových částech budovy, kde jsou dnes  již radiátory funkční a hřejí po celé ploše.  Provádějící firma měla  profesionální přístup, vše probíhalo bez problémů, dílo nám bylo  předáno bez jakýchkoliv nedodělků či vad.  Firma dodržela smluvní termíny i cenu.

  Proč jste si vybrali právě firmu Finex technology?
  Dostali jsme na firmu doporučení. Na základě tohoto doporučení  jsme si zjistili podstatné informace o firmě, vyžádali jsme si na ni reference, udělali jsme si srovnávací výběr s dalšími konkurenčními firmami, které nám potvrdilo, že firma  Finex technology jsou jednoznačně skuteční profesionálové, což nám potvrdil pak i  výsledek jejich práce.

 • Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1817, Lidická 94, Šumperk
  Kontaktní osoba: Radek Jurenka, mobil: 605814380

  Proč jste se rozhodli  pro chemické vyčištění otopné soustavy?
  Rozhodli jsme se z toho důvodu, že radiátory v některých bytech byly jen z poloviny teplé, i když ventily byly otevřené naplno. Neustále jsme museli odvzdušňovat, v topení bylo slyšet šum, klepání, lupání.

  Jaké byly největší obavy a námitky?
  Těch bylo spousta:
  Topení přece topí, tak proč čistit.. Nic se nezlepší, maximálně nám to potom poteče. Chemie nám proděraví topení a zničí těsnění, Zbytečně budeme utrácet peníze z fondu oprav  a nic nám to neušetří. Lepší bude vyměnit všechny radiátory. Nikdy se to nečistilo, tak proč teď apod.

  Jak jste byli spokojeni s výsledkem chemického čištění?
  Od té doby, co je topení vyčištěné, hřejí radiátory po celé ploše, nemusíme odvzdušňovat a ono to topí, lupání a klepání, které nás budilo, ustalo. Obavy, že chemie proděraví radiátory , že to poteče, byly zbytečné. Nic neteče, žádné těsnění se nepoškodilo. Kdybychom místo čištění vyměnili radiátory, tak nás to stálo 10x víc a nijak bychom si nepomohli. Nyní máme topení vyčištěné, krásně topí, ventily fungují, takže jsme naprosto spokojeni.

  Proč jste si vybrali právě firmu Finex technology?
  V jednom odborném magazínu byl článek o údržbě topení a o firmě Finex , takže jsme si pozvali zástupce firmy , aby nás podrobně  informoval o čištění topení. Pak jsme  oslovili několik konkurenčních firem, které se prezentovali na internetu. A protože ve všech parametrech jednoznačně nejlépe byla hodnocena fi. Finex, tak jsme se rozhodli pro ně a dnes s odstupem času můžeme potvrdit, že to byla správná volba.

 • 
Bytové družstvo Nevanova 1037-1042 , Praha
  Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Pospíšil , mobil:603241271

  Proč jste se rozhodli  pro chemické vyčištění otopné soustavy?
  Byly to problémy, které vykazovala naše otopná soustava – omezený výkon, nižší účinnost celého systému, snížená  spolehlivost zařízení, studené radiátory nebo jen části , špatná funkce regulačních ventilů, částečně ucpaná potrubí, zatuhlé ventily, což mělo negativní vliv a projevilo se to na  energetické náročnosti zařízení. Proto jsme se rozhodli pro rychlé a účinné řešení  metodou chemického vyčištění celého otopného systému.

  Jaké byly největší obavy a námitky?
  Nejčastější obava:  aby nepoškodilo chemické čištění otopný systém .
  Nejčastější námitka: že je to zbytečná investice, protože chemické čištění nebude mít žádný význam pro zlepšení fungování otopné soustavy.

  Jak jste byli spokojeni s výsledkem chemického čištění?
  Výsledek předčil očekávání, takže veškeré námitky a obavy se ukázaly jako zbytečné. Chemické čištění nepoškodilo soustavu, naopak zlepšil se  přestup tepla na otopná tělesa, zvýšil se tepelný výkon a dnes už máme výsledek, že  nám vyčištění vnitřních povrchů  celého otopného systému významně snížilo  cenu energie za topnou sezónu. Celá akce proběhla k naší plné spokojenosti. Svým celkovým přístupem k realizaci firma prokázala svou plnou kvalifikaci a profesionalitu.

  Proč jste si vybrali právě firmu Finex technology?
  Firmu jsme vybrali na základě výběrového řízení. Ve všech kritériích výběrového řízení nám vyšly výsledky  zcela jednoznačně pro Finex ,  jako největší profesionály v tomto oboru. Zaujal nás jejich systém revitalizace otopné soustavy včetně následného servisu.

Teplonosnou látkou v otopném systému je voda, v otopné  soustavě se chová jako elektrolyt.

Za průběh  reakcí  ve vodě jsou odpovědny hlavně příměsi, které vždy v různé míře voda v provozních podmínkách obsahuje.  Sedimenty rozpuštěného železa a vodných solí po zahřátí vytváří pevné usazeniny ulpívající na vnitřních stěnách potrubí a teplosměnných plochách. Mezi převládající problémy u topných systémů patří tvorba vodního kamene a koroze prvků soustavy. Vodní kámen vytváří kompaktní tepelně izolační vrstvu, která snižuje celkový výkon topného systému. Vrstva se později rozpadá a kusy vodního kamene se dostanou do oběhové vody . Ucpávají se  regulační ventily, oběhová čerpadla, tepelné výměníky  apod.. Nevhodná kvalita vody může způsobit  korozi celé otopné soustavy. Korozní zanášení je velmi nežádoucí proces, neboť při něm dochází kromě vytváření nánosu na teplosměnné ploše, také k poškozování materiálu, což může vést až k úplnému zničení zařízení. Zavzdušňování otopných soustav je vždy známkou probíhající koroze. Vytváření nánosů na teplosměnných stěnách má za následek snížení přenosu tepla z teplé vody do vytápěného prostoru, zvýšení tlakových ztrát proudícího média. Tvorba usazenin má za následek nedostatečné ochlazení topné vody ve zpáteční větvi otopného systému,  což způsobuje  kromě možné poruchovosti  při současných cenách energií i velké ztráty finanční.

chemické čištění topení

Pro více fotografií klikněte zde.

Můžete se těšit i na další články, které budeme postupně přidávat každý měsíc.


Chemické čištění výrazně snižuje účty za vytápění
Systém chemického čištění FINEX TECHNOLOGY je chytrý způsob, který bez demontáže odstraňuje veškeré druhy usazenin z otopných a technologických soustav, obnovuje jejich provozuschopnost a prodlužuje životnost.

Přesvědčte se sami o účincích našeho systému chemického čištění. Zaručujeme 100% servis a profesionální přístup.
NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

finex-chemické čištění topení

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla