Článek uveřejněn dne 10.10.2016

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


Revitalizace otopné soustavy, aneb jak ušetřit za teplo
Vysoké náklady na vytápění?
Jak snížit náklady na vytápění?
Chcete zlepšit vytápění vašeho domu?
Vyčkávat se nevyplatí

Chcete ušetřit při vytápění?

Nechte si od nás vyčistit topný systém a o výsledku se přesvědčíte při následujícím vyúčtování energií.

Převážná většina domácností je vytápěna prostřednictvím teplovodního ústředního vytápění.  Náklady na topení představují dnes největší položkou při financování provozu domácnosti.  Navíc díky neustálému zdražování energií mají prokazatelně stoupající trend. Proto je kladen největší důraz na úsporu ve vytápění. Je přirozené, že každý hledá cesty, jak tyto náklady minimalizovat.

Energetická účinnost otopné soustavy  je tím vyšší, čím méně tepla z otopné soustavy spotřebujeme. Aby tomu tak skutečně bylo, je potřeba udržovat vnitřní povrch otopné soustavy v  dokonalém technickém stavu. Jakákoli vrstva nečistot na teplosměnné ploše je podstatným problémem. Vrstva nečistot funguje jako tepelný izolant a negativně ovlivňuje přenos tepla.  Odpor usazeniny má také podstatný vliv na hydraulické poměry celé soustavy. Proces zanášení  má proto za následek drastické snížení výkonu soustav zejména ze dvou důvodů:

  • Za prvé: Usazené nečistoty tvoří na stěnách vrstvu, která má mnohonásobně nižší tepelnou vodivost než teplovodivý materiál soustavy  a funguje tudíž jako izolace. Tím dochází k omezení prostupu tepla a ke zhoršení výkonu soustavy. Tepelná účinnost zanesené soustavy klesá v řádu desítek procent.

 

  • Za druhé: Při zanášení roste tloušťka vrstvy nečistot, což má vždy za následek zúžení průřezu, kterým proudí topná voda. Voda  hůře protéká trubkami a tím pádem roste tlaková ztráta. Nárůst tlakové ztráty musíme kompenzovat zvýšením tlaku tak, že zvýšíme výkon čerpadel, což se však velmi negativně promítne v provozních nákladech.

Udržování otopné soustavy bez přítomnosti kalů, pevných nánosů,  korozních zplodin, nečistot má přímý vliv na provozní efektivitu jak z pohledu finančního, tak energetického, neboť dochází k maximálnímu využití tepelné energie a k minimálnímu “vyhazování” peněžních prostředků. Je politováníhodné, že mnohdy  není dostatečný zájem o provádění  údržby a čištění vnitřních povrchů otopné soustavy. Problém tkví v zakořeněném přesvědčení, že když radiátory topí, není potřeba se o technický stav soustavy starat.  

Vždyť přeci „ Ono to topí“. Ano, jenže topit ekonomicky, úsporně , chceme přeci snižovat náklady na topení.  Přitom jednou z progresivních a velmi účinných možností provozních úspor otopných systému jsou bezesporu technologie čištění vnitřních povrchů. V současné době nejúčinnější je metoda chemické čištění. Má velký význam pro spolehlivý a ekonomický provoz.   Pomocí této metody se odstraňují pevné nánosy, korozní produkty, kaly a nečistoty, které vznikly v průběhu provozu  soustavy a snižují výrazně účinnost soustavy. Zkušenosti s chemickým pročištěním soustavy jednoznačně prokazují, že dochází k výrazným úsporám paliv ve výši 10 – 30 %.

Jedná se o chemické čištění speciálními prostředky, které prošly dlouhodobým testováním a které dokazují, že bez nebezpečí poruchy na otopném systému je možno poměrně snadno a levně vyčistit celé topení, a tím výrazně snížit cenu energie za topnou sezónu.

Čistí efektivně, přitom nepoškozuje kovové základy, a nepoškozuje ani žádné těsnění.

  • Odstraňuje ze  systému kaly,  rez, vápenaté usazeniny, čímž obnovuje efektivitu a zvyšuje účinnost otopných systémů
  • Zajišťuje správnou funkci a průchodnost termoregulačních ventilů
  • Zlepšuje  přestup tepla na otopná tělesa, což se projeví jako úspora energie
  • Snižuje tepelné ztráty otopné soustavy
  • Prodlužuje životnost systémů

Je dlouhodobě prokázáno, že pouze dokonale vyčištěná  soustava může být provozovaná s nejvyšší hospodárností. Důkladně vyčištěná otopná soustava přináší nemalé finanční úspory.

 

Nestačí odvzdušnit radiátory?

  • Pouhé odvzdušnění nestačí. Odvzdušnění nezajistí potřebný servis, neodstraní z vnitřních otopných ploch soustavy pevné nánosy,  korozní zplodiny , kaly a další nečistoty, které snižují přestup tepla, a proto  je nezbytné veškeré tyto  nečistoty z vnitřních povrchů odstranit .

Co bych měl udělat, když budu mít zájem o vyčištění otopného systému?

  • Zavolejte na uvedené tel. číslo nebo napište na náš e-mail. Projednáme s Vámi technické podrobnosti a připravíme Vám orientační cenovou nabídku. Pokud objednávka podléhá schválení členskou schůzí, velmi rádi se členské schůze zúčastníme, provedeme prezentaci a odpovíme na otázky členů SVJ.

 

Chcete ušetřit při vytápění?

Nechte si od nás vyčistit topný systém a o výsledku se přesvědčíte při následujícím vyúčtování energií.

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

 

Poskytujeme komplexní služby

 

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení

Chemické čištění výrazně snižuje účty za vytápění
Systém chemického čištění FINEX TECHNOLOGY je chytrý způsob, který bez demontáže odstraňuje veškeré druhy usazenin z otopných a technologických soustav, obnovuje jejich provozuschopnost a prodlužuje životnost.

Přesvědčte se sami o účincích našeho systému chemického čištění. Zaručujeme 100% servis a profesionální přístup.
NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

FINEX TECHNOLOGY s.r.o.

U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8

Kontakty:

Tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227

E-mail: vitek@finextechnology.cz, info@finextechnology.cz

Web: www.finextechnology.cz

 

 

finex-chemické čištění topení

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Názorné ukázky čištění

Před čistěním

Po čištěníKontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂


Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla