Článek uveřejněn dne 15.02.2016

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE
Chemické čištění otopné soustavy

Chemické čištění otopné soustavy
Mgr. Stanislav Hojgr – Finex Technology, s.r.o.

 
Největší položku v nákladech na provoz bytových domů a bytů tvoří náklady na vytápění. Úspory tepla po chemickém čištění jsou dnes dosažitelné poměrně snadno a s překvapivě nízkými náklady. Abychom dosáhli prokazatelné úspory, je třeba provést chemické pročištění celého topného systému ověřenou technologií kvalitními a bezpečnými vodnými prostředky a provést též současně defektoskopickou kontrolu otopné soustavy i následně rozbor otopné vody případně její úpravu otopné vody a vhodné ošetření.

Proč chemické čištění?
Všechny topné soustavy začnou po určité době provozu vykazovat náznaky negativních jevů i přesto, že u nich byla provedena počáteční preventivní úprava. Příčinou bývají sedimenty rozpuštěného železa a vodných solí, které po zahřátí vytváří pevné usazeniny, ulpívající na vnitřních stěnách potrubí a teplosměnných plochách.

 V topných systémech tak nacházíme silné znečištění kalem, vodním kamenem, produkty korozních procesů a někdy i nánosy tvořené koloniemi bakterií i řas. Vlivem tvorby nečistot dochází ke snížení přenosu tepla z teplé vody do vytápěného prostoru. Pevné usazeniny v otopných systémech způsobují velké energetické ztráty, zhoršený přestup tepla, zvýšenou poruchovost zařízení a celosvětově tak snižují funkční účinnost zařízení. Pevná usazenina působí jako izolant, má velmi malou tepelnou vodivost, způsobuje nedostatečný přenos tepla a tedy snížení tepelného výkonu z radiátorů. Tvorba usazenin má za následek nedostatečné ochlazení topné vody ve zpáteční větvi otopného systému což způsobuje kromě možné poruchovosti zařízení i velké energetické ztráty, snižuje funkční celkovou účinnost zařízení a při současných cenách energií i velké ztráty finanční
Energetické ztráty způsobené usazováním minerálních látek jsou velmi zřetelné například u moderních typů deskových výměníků používaných k ohřevu teplé užitkové vody. Vrstva korozních produktů a vodního kamene vysrážená na teplosměnných plochách deskového výměníku snižuje jeho účinnost až o 33%.

Význam chemického čištění
Chemické čistění zajišťuje odstranění usazenin a nečistot jejich rozpuštěním a následným vypláchnutím z provozovaného zařízení. Chemickým vyčištěním se zcela obnoví funkčnost technologického zařízení, zlepší se přestup tepla na otopná tělesa a vytvoří vhodné podmínky pro regulaci teploty.

Chemické čištění a regulační technika
Odstranění usazenin a ostatních nečistot je jednou z podmínek pro automatickou úspornou funkci regulační techniky. Má-li termostatický ventil skutečně pomoci spořit teplo, musí být přenos tepla potrubní sítí zajištěn optimálním (šetrným, respektive minimálním) průtokem topné vody. V opačném případě nedosáhneme správné aktivace teplotních čidel. Teplo se tedy do místností nepředá a přiváděná tepelná energie se ve formě zvýšené teploty vratné vody bude vracet zpět, bez adekvátního využití v tepelných spotřebičích. Takto navrácená energie byla vyrobena zbytečně a také zbytečně ke spotřebičům dopravena, ale i zaplacena. Chceme-li tedy skutečně šetřit tepelnou energii, pak těmto neekonomickým provozním stavům musíte zabránit.

Chemické čištění…    

 • pomáhá udržet zařízení pro vytápění v dokonalém stavu
 • předchází problémům způsobených špatnou kvalitou vody v otopném systému
 • odstraňuje vodní usazeniny, korozní zplodiny, kaly, nánosy, vodní kámen, biologické úsady a jiné nečistoty z teplosměnných ploch topného systému
 • obnovuje průtok topné vody v rozvodech a otopných tělesech
 • zamezuje ucpávání termoregulačních ventilů, výměníků a dalších prvků soustavy
 • obnovuje funkčnost topného systému
 • zlepšuje přestup tepla na otopná tělesa
 • snižuje tepelné ztráty, které vznikají v rozvodech topné vody
 • zvyšuje tepelný výkon a účinnost soustav
 • zajišťuje rychlejší prohřátí radiátoru (až 3× rychleji)
 • snižuje rizika poruch otopných soustav
 • prodlužuje životnost otopných soustav
 • snižuje náklady na opravy, servisní zásahy a údržbu
 • snižuje účty za vytápění


Jak pracujeme – naše postupy a služby
V oblasti chemického čištění disponujeme monitorovacími systémy kontroly stavu otopného systému průmyslového provedení a jsme schopni zákazníkovi zobrazit stav zařízení a kompletních soustav před chemickým čištěním, v jeho průběhu i v závěrečné fázi čištění.

Dokonalé vyčištění otopného systému je prováděno za použití vodné chemické lázně, jejíž koncentrace a teplota je pečlivě regulována. Podle zjištěného obsahu nečistot v systému je stanoveno potřebné množství čistící lázně. V průběhu čištění se provádí průběžná měření pH otopné vody, tlaková zkouška a kontrola těsnosti otopného systému. Výsledky programu čištění a zkoušek se ukládají s datem, časem a číslem protokolu a je možné je přenést pro účely dokumentace na paměť USB nebo na tiskárnu.

Proplachovací jednotka obsahuje hydropneumatické čerpadlo s volbou přednastavení tlaku s volitelným programem proplachu a zkoušek. Zařízení zajišťuje kontrolu čistící lázně, její filtraci zobrazuje na displeji mimo jiné dosaženou rychlost průtoku, tlak vody a dosažený objemový průtok. Účinek lze zvýšit doplněním přívodu stlačeného vzduchu.

Závěr
Chemické čištění je dnes nejefektivnější a rychlou metodou k odstranění pevných usazenin na vnitřním povrchu otopných systémů.

Chemickým vyčištěním se zcela obnoví původní funkčnost technologického zařízení a zlepší se přestup tepla na otopná tělesa.

Chemické čištění je účinnou cestou k úsporám tepla a snížení nákladů na vytápění budov.

chemické čištění topení

Pro více fotografií klikněte zde.

Můžete se těšit i na další články, které budeme postupně přidávat každý měsíc.


Vybrané Reference Finex Technology s.r.o.

Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1817, Lidická 94, Šumperk
Chemické čištění topného systému
Kontaktní osoba: Radek Jurenka, mobil: 605814380

Společenství vlastníků jednotek domu Pod Mlýnem 314-315 ve Zlíně
Zlín - Příluky, Pod Mlýnem 314-315, PSČ 760 01
Chemické čištění topného systému
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Zahradnický , mobil:605931602

Společenství vlastníků jednotek domu Prievidzská 13, Šumperk
Chemické čištění topného systému
Kontaktní osoba: Stanislav Jelínek
Tel.: +420 777 761682

Bytové družstvo Nevanova 1037-1042
Nevanova 1037/16 163 00 Praha - Řepy
Chemické čištění topného systému
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Pospíšil , mobil:603241271

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Lázeňská ul. 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí
Chemické čištění topného systému
Kontaktní osoba: Ing. Libor Maneth, mobil: 736 604 842

Autoneum CZ s.r.o.
U Dvořiska 1721, 56501 Choceň
Kontaktní osoba: Bedřich Komárek /technik budov/
Tel.: 465732181
e-mail: bedrich.komarek@autoneum.com
www.autoneum.com

Ministerstvo vnitra – Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra,
Přípotoční 300/12,Praha
Čištění rozvodů ústředního vytápění v objektu Letná
Kontaktní osoba :Petr Fiedler,vedoucí OPB ZSMV,
p.fiedler@zsmv.cz,mobil :605 205 406

Městské služby Litomyšl s.r.o.,
Mařákova 376,570 01 Litomyšl
Kontaktní osoba : Zdeněk Kocman, kocman@mslit.cz, tel.602360558
čištění výměníků pro obsluhu vytápění bazénu    

Sportovní a rekreační areál Kraví hora p.o.
Dominikánská 2,601 69 Brno  
Kontaktní osoba :p.Ježek, jezek@kravihora-brno.cz, tel.602162844
čištění výměníků pro obsluhu bazénů

Bytové domy Sladkovského 1882,1892,1905 Pardubice
Kontaktní osoba - Jech Jaroslav,Slivická 122,262 31 Milín – vlastník nemovitostí
komplechní chemické čištění topného systému

BD Rubensova 12,Praha – Strašnice
Kontaktní osoba – Martin Charvát,Rubensova 12,Praha – Strašnice, e-mail :bdr12@seznam.cz
čištění topného systému

K Mont Choceň s.r.o.
Vraclavská 285,Vysoké Mýto
Kontaktní osoba – Petr Bezdíček,výrobní ředitel,465483100,e-mail : bezdíček@kmont.cz
čištění výměníků a topného systému

SVJ Fabiánka II
76001 Zlín
Kontaktní osoba – Karel Vaďura,místopředseda SVJ
kompletní chemické čištění topného systému

SVJ Severní 752-753-754, Hradec Králové
Kontaktní osoba – předsedkyně výboru SVJ Marie Nováková,tel.734375813,
e-mail: svj75234.hk@seznam.cz
kompletní chemické čištění topného systému

Pardubický kraj,veřejnoprávní korporace
Ing.Milan Vích,energetický manažer Pardubického kraje,tel.773484850,
e-mail :milan.vich@pardubickykraj.cz
komplexní chemické čištění topného systému v objektech  škol a zdravotnických zařízení Pardubického kraje

Armádní Servisní,příspěvková organizace, Dobrovského 27 Brno
Ing.Zdeněk Šenkyřík,e-mail : zdenek.senkyrik@as-po.cz
komplexní chemické čištění topného systému v areálu VUZ Dobrovského 25

V časopisu  „ČASOPIS SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV “ ročník XII, 1/2015,  je popsána problematika revitalizace / chemické čištění / otopné soustavy v panelových domech včetně reference  společnosti  Finex Technology s.r.o..


Reference o čištění topných systémů firmou Finex technology s.r.o.

V areálu firmy Autoneum Dvořisko proběhlo čištění topných systémů v administrativní budově. Čištěny byly:

1. Zásobníky na TUV a současně topná spirála, která zásobníky natápí

Pilotní projekt, víceméně muj test technologie, znal jsem čas natápění, a změřil si čas po vyčištění, úspora času cca 37%. Na základě tohoto měření jsem přistoupil k realizaci celé budovy.

2. Celý topný systém v budově

Celý průběh čištění lze rozdělit na několik etap:

 1. Příprava k čištění – schůzka obchodního manažera, zaměření jednotlivých soustav,cenová nabídka. Obchodní Manažer mi vcelku jasně představil postup, naplánovali jsme datum a čas scanu radiátorů, zůčastnil se jak p.Šima,tak Popelka.

 2. Samotné čištění

  Proběhlo dle harmonogramu, jež jsme si dohodli, podpora z naší strany p. Šímovi činila max. 10 minut – naprosto nezasáhlo do našeho provozu.

 3. Kontrola, závěrečná zpráva
  Dodány dle dohody, jak v el.podobě, tak tištěné přesně dle dohody.

Celý průběh čištění za dodavatele manažersky řídil p. Popelka. Samotné čištění prováděl technik p. Šíma.

Ad 1. K jednání zástupce firmy Finex – komunikace, termíny, spolupráce naprosto profesionální, podaná ruka platila jako 100% záruka

Ad 2. Čištění – termín, průběh bez sebemenšího problému, skvělá komunikace, samostatný.

Ad 3. Kontrola, výstupy – závěrečné zprávy, výstupy měření, doporučení

Výstupem a doporučeními se budeme zabývat v širším plánu hledání úspor dle pravidel společnosti Autoneum CZ.

S pozdravem / Kind regards

Bedřich Komárek
Technik budov/Building facility engineer

AUTONEUM CZ s.r.o. . U Dvořiska 1721, CZ - 56501 Choceň
T +420 727 815 755 . F +420 465 732 181. bedrich.komarek@autoneum.com www.autoneum.com

-------
Autoneum. Mastering sound and heatChemické čištění výrazně snižuje účty za vytápění
Systém chemického čištění FINEX TECHNOLOGY je chytrý způsob, který bez demontáže odstraňuje veškeré druhy usazenin z otopných a technologických soustav, obnovuje jejich provozuschopnost a prodlužuje životnost.

Přesvědčte se sami o účincích našeho systému chemického čištění. Zaručujeme 100% servis a profesionální přístup.
NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

finex-chemické čištění topení

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla