Článek uveřejněn dne 19.7.2016

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


Revitalizace otopné soustavy, aneb jak ušetřit za teplo
Vysoké náklady na vytápění?
Jak snížit náklady na vytápění?
Chcete zlepšit vytápění vašeho domu?
Vyčkávat se nevyplatí


Zlepšení ekonomiky provozu otopné soustavy

Na nákladech domácnosti se spotřeba energie podílí zhruba 60 %.

Je jen těžko uvěřitelné, že lidé jsou ochotni vynaložit  nemalé prostředky na nákup a instalaci drahých zařízení, regulačních ventilů, měřičů tepla apod.,  ale brání se investovat minimum prostředků do údržby otopné soustavy,   čímž funkci drahých zařízení znehodnotí.

Masivní propaganda se soustřeďuje na různé prvky otopných soustav, které žádné významné „úspory tepla“ nepřinesou, ale významu samotné údržbě soustavy a správnému ošetření od pevných usazenin, kalů, korozních  zplodin se nevěnuje pozornost téměř žádná, i když právě na něm skutečné úspory tepla závisí nejvíce.

Každý očekává, že jeho topný systém bude v bezchybném provozu dlouhou dobu, ale časem se s jistotou  ukáže opak. 

Přestože dodavatel tepla upravuje topnou vodu, vznikají na vnitřních stěnách potrubních systémů a zařízení při dlouhodobém provozu pevné usazeniny a korozní zplodiny.  Dlouhodobým působením vody v topném systému dochází k jeho postupnému zanášení.  Problémy s nedostatečnou cirkulací a studená místa radiátorů vypovídají o usazeninách v topném okruhu. Obzvláště v  otopných tělesech jejich přítomnost značně omezuje průtok a vznikají neprůchodná studená místa. Tyto „nečistoty“ omezují funkčnost otopného systému a zvyšují spotřebu energie. Jakákoli vrstva nečistot na teplosměnné ploše je podstatným problémem. Nánosy způsobují horší přestup tepla, snižování průtoku a celkové účinnosti topných systémů. Tím se samozřejmě i zvyšují náklady na topení a zhoršuje se celková ekonomika provozu.

Zanášení zařízení samozřejmě způsobuje růst provozních nákladů. Nánosy způsobují snížení vyzařování tepla z radiátoru, jehož následkem je nedostatečné vychlazení topné vody a zvýšení teploty zpátečního potrubí. Ztráty na tomto potrubí jsou dány jeho teplotou ,  to znamená, že pokud se zvýší teplota zpětného potrubí např. o 5 °C,  pak se ztráty tepla v těchto prostorách zvýší o cca 3 %. Současně vlivem zvýšení doby průtoku topné vody, vzniklé nutností dodat do vytápěných prostorů stejné množství tepla jako u čisté soustavy, dochází po tuto dobu k dalším výrazným zbytečným ztrátám. Pokud by soustava byla čistá, zareagoval by regulační ventil uzavřením průtoku topné vody a ztráty by nevznikly.

Pro maximální využití topení a tím pro eliminaci zbytečného utrácení finančních prostředků za neefektivně spotřebovanou energii je vhodné udržet topný systém bez přítomnosti kalů, nečistot, usazenin, korozních nečistot či řas a bakterií.

Zatímco návratnost nákladů na zateplení budov se pohybuje kolem 30 let, správné vyčištění a ošetření vnitřních povrchů otopné soustavy od nánosů a korozních zplodin se zaplatí cca za dvě topné sezóny.

Základním způsobem, jak zajistit správnou funkci soustavy , je chemické vyčištění otopného systému.  Odstraňuje usazený kal a vodní kámen, čímž obnovuje efektivitu topných systémů. Chemické čištění prodlužuje životnost topných systémů a přispívá k udržení jejich výkonu výrazným zlepšením předávání tepla.  To se následně projeví na ekonomice provozu zařízení. Ihned po ukončení chemického čištění, které odstraní veškeré nečistoty a nánosy na stěnách potrubí a zařízení, dochází k významnému zlepšení funkčnosti soustavy.

Nejčastější omyly

Nechceme čistit soustavu, máme zatepleno

Toto je zásadní omyl šířený  z nepochopení toho, co má vlastně chemické vyčištění  otopné soustavy řešit.

Raději si vyměníme radiátory

Ničím takovým správného, nehlučného a úsporného provozu soustavy nedosáhneme.
Podobné  úpravy, reinstalace soustavy nezajistí.  Postupem času se na vnitřních stěnách opět vytvářejí usazeniny a nánosy.

Máme  termoregulační ventily na radiátorech, takže musíme šetřit

Aby ventil správně fungoval, musí být zajištěn správný průtok. Jenže nově nainstalované termostatické ventily budou opět nastaveny na zkratové průtoky, které nezajišťují ani správný přenos tepla od zdroje ke všem spotřebičům, ani správnou aktivaci teplotních čidel. Budeme mít jen soustavu s novými ventily, která opět nešetří teplo a případně opět hlučí, protože nebyly odstraněny zkratové průtoky vody.

Dodavatel tepla nám posílá naprosto čistou upravenou vodu

Ano, každý dodavatel musí upravovat otopnou vodu. Tato voda pochází většinou z hlubokých vrtů, má obecně větší tvrdost, je následně upravována, a proto obsahuje volný chlor. Co je neměnné jsou chemické pochody vyznačující se tvorbou vodního kamene a korozních produktů. Otopná soustava není vzduchotěsná. Není proto možné z oběhové vody odstranit beze zbytku plyny. Největším nebezpečím je opakované vniknutí kyslíku do systému. Korozi zásadním způsobem ovlivňuje kyslík rozpuštěný v teplonosné kapalině. V praxi je tato skutečnost nejčastější příčinou koroze topného systému . Teplonosná kapalina se chová jako elektrolyt. U topných  soustav je použita  řada materiálů s rozdílným  elektrochemickým potenciálem (železo, měď, hliník ...), čímž dochází ve vodním prostředí ke korozi za současného uvolňování plynů, nejčastěji vodíku. Korozí je zpravidla ohrožen materiál s menším potenciálem. Elektrolytické korozi nelze zabránit ani tím, že se materiály s rozdílným potenciálem oddělí např. vřazením části potrubí z plastu. Koroze kovů může být ovlivněna nebo způsobena rovněž mikrobiologickou činností. Korozně nejvýznamnější jsou bakterie redukující sírany. Odolávají teplotám i nad 80 °C.

Chemické čištění je dnes nejefektivnější metodou pro pravidelné čištění zařízení od pevných usazenin. Náklady na chemické vyčištění daného zařízení dosáhnou zlomku nákladů na generální opravu. Snahy o úspory tepla vedou často k nadměrným investicím a přitom jsou úspory tepla dosažitelné poměrně snadno a s překvapivě nízkými náklady.

Společnost FINEX TECHNOLOGY – profesionál v oboru chemického čištění

Společnost Finex Technology využívá chytřejší technologii k trvalému zlepšování procesu čištění.

Disponujeme monitorovacími systémy pro využití v extrémních podmínkách a jsme schopni  zákazníkovi zobrazit stav zařízení před chemickým čištěním, v jeho průběhu i v závěrečné fázi čištění. Zajišťujeme termovizi a zákazníkovi může odhalit skryté závady především u obtížně dostupných míst.

Vysoce kvalifikovaní odborníci společnosti Finex Technology pracují v souladu se standardizovanými postupy, což garantuje bezpečné a efektivní provedení všech prací.

Zakládáme si na naší dobré pověsti. Naši profesionalitu dokládají početné reference. O kvalitě našich služeb svědčí především řada spokojených uživatelů. Mezi naše významné klienty patří například ČEZ, Jaderná elektrárna Temelín,…
Inovativní systém Finex Technology je díky novým technologiím  vysoce účinný a zajišťuje mimořádný výkon, provádí proces čištění velmi šetrně a účinně a výrazně prodlužuje životnost čištěných zařízení.

Spojením mimořádně výkonných technologií s ekologicky šetrným provozem přináší společnost zcela novou bezkonkurenční úroveň efektivity. 

Politika společnosti

Usilujeme o spokojené zákazníky zabezpečením trvalé stability kvality našich služeb a systematicky zdokonalujeme servisní služby. Důsledně a přesně dodržujeme postupy související s nastavením systému managementu kvality, průběžně a trvale zlepšujeme systém managementu kvality na základě vnitřních a vnějších podnětů a z výsledků provedených hodnocení, analýz a auditů.

Co bych měl udělat, když budu mít zájem o vyčištění otopného systému?

Zavolejte na uvedené tel. číslo nebo napište na náš e-mail. Projednáme s Vámi technické podrobnosti a připravíme Vám orientační cenovou nabídku. Pokud objednávka podléhá schválení členskou schůzí, velmi rádi se členské schůze zúčastníme, provedeme prezentaci a odpovíme na otázky členů SVJ.

 


Chemické čištění výrazně snižuje účty za vytápění
Systém chemického čištění FINEX TECHNOLOGY je chytrý způsob, který bez demontáže odstraňuje veškeré druhy usazenin z otopných a technologických soustav, obnovuje jejich provozuschopnost a prodlužuje životnost.

Přesvědčte se sami o účincích našeho systému chemického čištění. Zaručujeme 100% servis a profesionální přístup.
NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

FINEX TECHNOLOGY s.r.o.

U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8

Kontakty:

Tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227

E-mail: vitek@finextechnology.cz, info@finextechnology.cz

Web: www.finextechnology.cz

 

 

finex-chemické čištění topení

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

banner-250x250-ctverec-13.gif

Názorné ukázky čištění

Před čistěním

Po čištění


Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla