Článek uveřejněn dne 12.12.2016

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


Revitalizace otopné soustavy, aneb jak ušetřit za teplo
Vysoké náklady na vytápění?
Jak snížit náklady na vytápění?
Chcete zlepšit vytápění vašeho domu?
Vyčkávat se nevyplatí

Údržba a čištění otopné soustavy

Chemické čištění otopných soustav má velký význam pro spolehlivý a ekonomický provoz.

Úkolem otopných těles, která jsou součástí otopných soustav, je předávat teplo z teplonosné látky do vytápěného prostoru a tím vytvářet tepelnou pohodu. Provoz všech druhů energetických zařízení, kde se  jako medium používá otopná voda, začne  po určité době trpět tvorbou či zanášením a usazováním cizorodých látek.

Tím  dochází k řadě  negativních  jevů, které ve svém důsledku znamenají:

 • snížení průtočnosti
 • omezení přestupu tepla
 • biologickou kontaminaci
 • korozi materiálu
 • blokování mechanických částí
 • zhoršování účinnosti systému
 • snížení životnosti systémů
 • zvýšení četnosti oprav
 • zvýšení ekonomických nákladů

Každý uživatel očekává  bezproblémový provoz zařízení. Jako veškerá technická zařízení i otopná tělesa potřebují údržbu a pravidelnou kontrolu. Aby otopná soustava fungovala bezproblémově, aby byl zachován její projektovaný výkon, je nezbytné odstranit z vnitřního povrchu soustavy pevné minerální usazeniny  a veškeré jiné nečistoty. Nejefektivnější a nejpoužívanější  metodou  pro  vyčištění otopné soustavy  od pevných usazenin je chemické čištění.

Chemickým čištěním lze dosáhnout:

 • vyčištění radiátorů a potrubí od pevných nánosů , které působí jako tepelné izolanty a snižují prostup tepla do okolí
 • vyčištění sedel a kuželek termoregulačních ventilů
 • rychlejšího prohřátí tělesa, usnadnění průtoku topné vody radiátory a potrubím
 • snížení ztrát tepla, které vznikají v rozvodech topné vody v objektu

Pomocí metody  chemického čištění se odstraňují nánosy, pevné minerální usazeniny, korozní produkty, kaly a další nečistoty, které vznikly v průběhu provozování soustavy.  Jsou to nánosy tvořeny zejména oxidy železa a mědi, fosforečnany vápníku a hořčíku, silikáty a organickými látkami. 

V průběhu procesu zanášení dochází ke dvěma základním jevům, a sice usazování částic na teplosměnné ploše a zároveň odpadávání již usazených částeček. Zanášení otopné soustavy zkracuje  životnost otopného systému, zhoršuje se jeho energetická účinnost a zvyšují se náklady na vytápění. Má za následek snížení účinnosti přenosu tepla do vytápěného prostoru  a  zvýšení tlakových ztrát proudícího média. Zanášení samozřejmě způsobuje  růst provozních nákladů. Všechny jevy doprovázející zanášení jsou negativní a  je naší snahou tomuto problému  zabránit. I menší nánosy způsobují celou řadu problémů. Z toho důvodu je nutno věnovat chemickému čištění pozornost a provádět jej včas, jelikož chemické čištění není všelék. Řada nánosů, např. s vysokým obsahem mědi a některé oxidické nánosy,  se totiž jen obtížně odstraňuje a hrozí riziko jejich pozdějšího uvolnění do systému. Pro včasné chemické čištění hovoří i stále se zvyšující ceny paliv. Zvýšení účinnosti soustavy po odstranění nánosů má nezanedbatelný ekonomický vliv.

Pokud chcete zabezpečit dlouhou životnost a spolehlivost otopné soustavy je třeba se o ni důkladně starat! Toto pravidlo neplatí  jen např. pro automobily, ale i pro Vaši otopnou soustavu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že vyčištění soustavy je velmi důležité pro bezproblémové ekonomické  fungování topení. Náklady na chemické vyčištění daného zařízení většinou nedosáhnou ani 10 % nákladů na generální opravu.

Jak si vybrat tu správnou firmu?

Vlastní čištění je nutno svěřit zkušeným odborníkům. Výběr vhodných kandidátů je zcela klíčový, proto si pečlivě sami vyhodnoťte  jejich úroveň pro výběr.  Při výběru firmy si nechte doložit  :

 • Jak dlouho je firma na trhu
 • Reference (doporučení) - Nechte si od kandidáta  předložit seznam a kontakty na min. 5 - 10 zákazníků, kterým firma již  chemické čištění prováděla. Porovnejte si úroveň a kvalitu  referencí.
 • Realizace - Firma by měla prokázat své zkušenosti a kompetence z úspěšně realizovaných zakázek. Nechte  si předložit min. 5 největších realizací, zkontrolujte si , jaký je objem zakázek a  o jak strategicky významného klienta se jedná,…
 • Vlastní zaměstnanci –  Prověřte si, zda má firma vlastní zaměstnance v HPP. U takové firmy máte větší jistotu, že bude spolehlivěji reagovat na případné reklamace a neukončí svou činnost po pár nevydařených akcích.
 • Odbornost, odborné zázemí – úroveň vzdělání, kvalifikace, … Firma by  měla být schopna doložit svoji odbornost i to, jaké má odborné zázemí.
 • Certifikáty Vyžádejte si všechny certifikáty firmy.
 • Bezpečnostní prověrka firmy – Nechte si doložit od firmy  potvrzení BPF. BPF je potvrzením úrovně vysoké kvality a  profesionality firmy.
 • Chemie – Nechte si předložit jakou chemii pro čištění firma používá, a to včetně   bezpečnostních listů.
 • Pojištění – jak vysoké má firma pojištění odpovědnosti v případě způsobené škody.
 • Záruky a servis – jakou firma poskytuje záruku na dílo a jaký poskytuje následný  klientský 
 • Cena díla - s ohledem na neblahé zkušenosti z praxe se nedoporučuje , abyste měli při výběru kandidáta jako rozhodovací kritérium na prvním místě pouze nejnižší cenu. Příliš nízká cena v mnoha případech  znamená nízkou až nedostatečnou kvalitu.

Je důležité posoudit a vyhodnotit si všechna kritéria Vašeho výběru a na základě porovnání si vybrat podle Vás nejvhodnějšího kandidáta. Jen tak je možno omezit problémy spojené s nedostatečně či neodborně provedeným chemickým čištěním.


Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

Poskytujeme komplexní služby

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení


FINEX TECHNOLOGY s.r.o.

U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8

Kontakty:

Tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227

E-mail: vitek@finextechnology.cz, info@finextechnology.cz

Web: www.finextechnology.cz

finex-chemické čištění topení

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Názorné ukázky čištění

Před čistěním

Po čištěníKontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás :-)


Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla