Článek uveřejněn dne 13.11.2017

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


Vliv minerálních usazenin a pevných inkrustů v otopné soustavě


Při vyšších teplotách , cca od 50 °C, se začínají  v otopné vodě vytvářet tvrdé minerání usazeniny, též nazývané inkrusty. Netvoří se pouze při zvýšené teplotě, ale i během náhlých změn tlaku, teploty vody a rychlosti proudění vody v otopném systému. Usazují se  na vnitřích teplosměnných plochách v trubkách, v rozvodech , v  radiátorech , kde působí jako izolant. Jak se to projevuje? Obecně lze konstatovat, že působením usazenin  v otopné soustavě dochází nejčastěji k:

 • Nedostatečnému přestupu tepla a tedy snížení vyzařování tepla z radiátorů.
 • Snížení průtoku oběhové vody v otopné soustavě z důvodu zmenšení vnitřního průměru trubky.
 • Zvýšení hydraulických ztrát a tím ke zvýšení spotřeby elektrické energie oběhovými čerpadly.
 • Zanášení termostatických ventilů a zhoršení jejich  automatické  úsporné  funkce 
 • Zavzdušňování otopných soustav
 • Hlukovým projevům
 • Výrazným energetickým a tepelným ztrátám
 • Zvyšování nákladů na provoz a tedy velkým  ztrátám finančním
 • Snížení životnosti jednotlivých prvků otopné soustavy

Jedním z nejdůležitějších požadavků na bezproblémový úsporný provoz otopného systému je čistota teplosměnných ploch na straně otopné vody.  K zajištění bezporuchového, úsporného a dlouhodobého provozu je nezbytné vyčistit  vnitřní povrchy od veškerých pevných nánosů, korozních zplodin, kalů  a ostatních nečistot.

Má chemické čištění otopné soustavy význam. Čistit nebo nečistit???

NA TO JSME SE ZEPTALI ZA VÁS


Vyzpovídali  jsme pana Václava Strupka, předsedu bytového  družstva Nevanova, Praha – Řepy a zeptali jsme se ho na jeho zkušenosti s chemickým čištěním otopné soustavy v jejich panelovém  domě .

Proč jste se rozhodli provést ve Vašem bytovém domě chemické vyčištění otopné soustavy?

Často jsme museli odvzdušňovat , některé radiátory nedotápěly, nejvíc se to projevovalo v těch nejvyšších patrech, u koncových radiátorů. Lidé topily naplno a přesto si stěžovali, že jim  topí radiátory málo .  Články u některých  radiátorů i po odvzdušnění byly studené. Dalším problémem, který jsme měli, byly potíže s hlučností  topení -  šumění vody, klepání, apod., zejména v noci, což bylo velmi nepříjemné.

Kdy jste  vaši otopnou soustavu čistili?

Na podzim 2014

To už je dostatečně dlouhá doba, abyste si mohli vyhodnotit výsledek?

Ano, dnes můžeme s jistotou říci, že bylo naše rozhodnutí správné, protože po chemickém vyčištění otopné soustavy se nám provoz výrazně zlepšil, hřejí i koncové radiátory  v těch nejvyšších patrech, přestal nás trápit hlukové projevy při provozu topení, a dokonce se nám potvrdilo i to , že po vyčištění se zlepší ekonomika provozu.  Proti minulým topným obdobím jsme dosáhli podstatné úspory za topení.

Takže všichni v domě byli pro vyčištění otopné soustavy?  Jaká byla prvotní reakce obyvatel domu?

První domovní schůze našeho BD  nedopadla dobře.  Většina byla proti.

Co podle Vás bylo nejtěžší při realizaci

Nejtěžší bylo domluvit se a získat souhlas většiny. Je to pochopitelné. My jsme nikdy předtím o   chemickém čištění otopné soustavy neslyšeli a nikdo u nás v domě s tím neměl žádnou zkušenost.

Jaké byly nejčastěji námitky a obavy

Námitek bylo spousta, lidé se už z principu  brání  udělat něco, co stojí peníze. Z těch nejčastějších proti, to bylo:

 • Je to drahé a budou to zbytečně vyhozené peníze,investice se nám nikdy  nevrátí
 • Radiátory přece topí, tak proč máme čistit
 • Po vyčištění radiátory potečou ,čištění poškodí těsnění, popraskají trubky
 • Čištění zavzdušní radiátory
 • Ucpou se termoregulační ventily
 • Já topím málo, mě to tak stačí, já to nechci
 • Nepřinese to žádné významné úspory, nesníží to účty za vytápění
 • Nebude to mít žádný význam , provoz topení se nezlepší
 • Je to podvod, žádné výhody to nemá

Jak to, že jste se nakonec dohodli , že otopnou soustavu vyčistíte, když byla nejprve většina proti?

Pozvali jsme si na schůzi našeho  BD zástupce firmy, která nám čištění prováděla a nechali jsme si vysvětlit princip a  všechny výhody čištění, nechali jsme si doložit znalecké  posudky, originální certifikáty i jaké nejvýznamnější  zakázky firma  již zrealizovala. Zástupce nám předložil doklady o kvalifikaci, pojištění odpovědnosti firmy , ukázal garance a záruky a v neposlední řadě nám dal reference, kde jsme si mohli následně toto vše prověřit a  získat konkrétní informace.

Jak to dopadlo?

Nakonec se ukázalo se, že veškeré  obavy byly zcela zbytečné a opak je  pravdou.

Jak jste byli spokojeni s výsledkem chemického čištění? Splnilo to Vaše očekávání.

Ano. Dnes Vám mohu  již odpovědět  s  jistotou, že to bylo správné rozhodnutí , protože nám to přineslo výrazné zlepšení provozu topení. Po vyčištění nám všechny radiátory topí  , tedy i ty koncové v nejvyšším patře domu, všechny jsou plně funkční.  Chemické čištění nepoškodilo soustavu, jak se mnozí obávali, nepoškodilo ani těsnění, ani spoje, nic neprasklo, žádný radiátor nám neteče. Co je důležité -  topíme úsporněji a přitom se nám tepelný komfort  zlepšil,  takže pro náš dům to splnilo očekávání.  Co nás potěšilo je, že po vyčištění nám zmizely ty  nepříjemné hlukové projevy, které nás trápily, takže dnes máme konečně  tichý provoz.  Spokojenost s chemickým čištěním topného systému v našem domě je stoprocentní. Na veškeré práce nám firma dala  záruku a  poskytla následný klientský  servis. Kdyby se dnes zpětně naši lidé rozhodovali, zda čistit, či ne, tak po našich zkušenostech by nebyl ani jeden proti, protože  nám to skutečně přineslo výrazné zlepšení topení.

Mělo vyčištění topení skutečně nějaký vliv na omezení tepelných ztrát, přineslo úspory, jak se uvádí? Vyplatilo se to finančně?

Ano, provedli jsme vyhodnocení a  srovnání s ekonomikou minulých topných období  a výsledek byl naprosto jednoznačný, vyčištěním a ošetřením otopné soustavy jsme dosáhli výrazných úspor. To byl pro naše lidi konkrétní  důkaz, že jsme se rozhodli správně.

Kterou firmu jste pro čištění vybrali?

Firmu jsme vybrali na základě výběrového řízení. Měli jme nabídku od šesti firem. Vybrali jsme si firmu Finex Technology s.r.o.

Proč jste si vybrali zrovna firmu Finex Technology ?

Ve všech kritériích výběrového řízení nám vyšly výsledky  zcela jednoznačně pro Finex ,  jako největší profesionály v tomto oboru. Měli nejlepší reference, dokonce např. i z Jaderné elektrárny Temelín. Firma má vlastní sídlo, vlastní zaměstnance.  Doložili nám veškeré požadované dokumenty . Dnes s odstupem času můžeme potvrdit, že to byla správná volba.

A byli i nejlevnější, dali Vám  nejlevnější nabídku?

To ne. Dostali jsme od konkurence i mnohem výhodnější cenovou nabídku, než nám dala firma Finex Technology. Ale my jsme to nestavěli pouze na ceně, rozhodující pro nás byla kvalita provedení díla. V tomto ohledu jednoznačně vítězila Finex Technology.

Takže byste se nebál  firmu FINEX Technology doporučit?

Ano. Zcela jednoznačně, bez váhání, s plnou odpovědností.

 Dnes, s odstupem času,  po Vašich zkušenostech, doporučil byste vyčištění otopné soustavy?

Jednoznačně  ANO.

 

Děkujeme za rozhovor.


Chcete ušetřit při vytápění?

Nechte si od nás vyčistit topný systém a o výsledku se přesvědčíte při následujícím vyúčtování energií.

FINEX TECHNOLOGY s.r.o.

U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8

Kontakty:

Tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227

E-mail: vitek@finextechnology.cz , info@finextechnology.cz

Web: www.finextechnology.cz

finex-chemické čištění topení

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

 

Poskytujeme komplexní služby

 

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení

Názorné ukázky čištění

Před čistěním

Po čištění


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂