Článek uveřejněn dne 17.10.2017

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


Čištění otopné soustavy má význam.
Údržba zajišťuje provozní spolehlivost otopné soustavy a je předpokladem pro hospodárný provoz.

Každá otopná soustava  se v průběhu provozu v důsledku fyzikálních a chemických vlastností médií postupně  zanáší  různými úsadami  a její  přenosová účinnost se tím adekvátně snižuje. Vrstva usazených nečistot na teplosměnných plochách se chová jako tepelný odpor, který negativně ovlivňuje přenos tepla, ale také hydraulické poměry. Snižují nejen účinnost systémů, ale též omezují průtok médií, a tak se zvyšují energetické ztráty, zvyšuje se poruchovost, čímž se postupně zhoršuje ekonomika provozu i výkon  zařízení. Menší účinnost otopné soustavy má vliv na vyšší spotřebu energie. Význam údržby je v tomto případě zřejmý. Jedním z efektivních a účinných metod udržení optimálních provozních parametrů zařízení je vyčištění vnitřních povrchů. Údržba otopné soustavy může vypadat jako velmi snadná záležitost a volba nekvalifikovaného dodavatele jako cesta k úspoře  nákladů. Je však třeba si uvědomit, že taková rozhodnutí mohou mít velice negativní dopady.

Vzhledem k tomu, že otopné systémy jsou konstrukčně řešeny z řady rozdílných materiálů, je nutné pro šetrný způsob čištění použít takový vhodný prostředek, který nepoškodí žádný z použitých materiálů v systému při procesu samotného čištění a nesníží životnost zařízení vlivem poškození struktury materiálu při nevhodně zvoleném způsobu čištění. Neprofesionální přístup k čištění těchto zařízení může způsobit zkrácení životnosti a nebezpečná poškození materiálů, což se projeví až v provozu vyčištěného zařízení. Řada firem, bez potřebné kvalifikace, mnohdy nezná složení materiálů čištěného systému, ani složení používaného prostředku k čištění. Neuvědomují si, že provádí zákrok na tlakových systémech. Je proto nezbytné požadovat při výběru firem prokázání jejich kvalifikace a záruky za provedenou práci.Při neodborné údržbě může dojít k poškození soustavy. I malé defekty mohou být časem příčinou velkých problémů. Použití nevhodných nástrojů může významně zkrátit životnost zařízení . Riskujete nejen nižší produktivitu, ale také vyšší náklady na topení.

Stejná zodpovědnost je na straně objednavatelů čištění. Pokud je rozhodujícím  kritériem při výběru zhotovitelské firmy nejnižší cena, zákonitě je to na úkor kvality.  Nejlevnější nabídka nebývá ta nejkvalitnější.  Pokud má být výsledkem správně fungující soustava ,  pak nemůže jít jen o cenu, ale rozhodující je  odborná způsobilost a kvalita. Pro potřebný výsledek je nutné volit profesionální firmy s příslušnou odborností patřičnou kvalifikací i minulostí v oblasti čištění náročných zařízení. Při výběru dodavatele je  nejvýznamnějším faktorem kvalita. Kritérium kvality při výběru zhotovitelské firmy je více než kde jinde zárukou, že radiátory budou  hřát, že  nepotečou, že regulační ventily budou plnit svoji funkci, že se topení nebude zavzdušňovat, že soustava bude topit úsporně. Výměna radiátorů či jiných prvků soustavy z důvodu poškození je nákladná investice.  Údržbové práce na soustavě  se dají dělat na místě.

Lídrem na trhu v oboru chemického čištění je firma  Finex Technology s.r.o., která  disponuje speciálním vybavením a odborníky. Obojí je zárukou kvalitního a rychlého servisu. Navíc se postará o likvidaci odpadu a manipulaci s chemikáliemi. Mít otopnou soustavu odborně servisovanou od firmy Finex Technology není pouze praktické, ale má to také zřejmý ekonomický dopad. Obnovením maximální účinnosti přenosu tepla a tlakové ztráty si můžete být jisti, že nebudete plýtvat energií, bude zajištěna kvalita topení  a úsporný provoz. S přispěním Finex Technology s.r.o.  si pojistíte trvalou produktivitu a funkčnost otopné soustavy.  

Nečekejte s údržbou na okamžik, kdy se projeví jasné známky špatného stavu soustavy. Zanášení snižuje účinnost a zvyšuje energetické ztráty. Otopnou soustavu  je třeba čistit dříve, než zanesení ovlivní její provozní vlastnosti. Ušetříte náklady na energii, zabráníte neplánovaným odstávkám provozu, zvýšíte produktivitu a ziskovost.

Jak vybrat správnou firmu na realizaci? Podle čeho se při výběru řídit?

Reference

Nechejte si předložit od uchazeče  seznam referencí a posuďte sami, o jak  strategicky významné klienty se jedná. To vám pomůže  při hodnocení a výběru správného dodavatele.

Objem zakázek

Nechejte si předložit od uchazeče minimálně 5 jeho největších, technicky nejnáročnějších zakázek a sami si udělejte obrázek o uchazeči. Získání prestižní zakázky svědčí o kvalitě a technických schopnostech firmy.

Certifikáty , osvědčení

Pokud dodavatel uvádí, že je držitelem certifikace, osvědčení, nechejte si od něho originály takových dokumentů  předložit. Není výjimkou, že firmy matou zákazníky vlastnictvím certifikátů, ISO,různých osvědčení, které však nemají.

Odbornost

Nechejte si doložit doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Vlastní zaměstnanci 

Prověřte si, zda má firma vlastní zaměstnance v HPP. U takové firmy máte větší jistotu záruky,  že  dostojí svým závazkům  případné reklamace a neukončí svou činnost po pár nevydařených akcích.

Neřiďte se pouze cenou

Obecně platí, že ne vždy nejlevnější cena znamená také nejlepší kvalitu a nejlepší provedení. Vyvarujte se přístupu nejlevnější = nejlepší, tato rovnice neplatí. 

Výběr  spolehlivé firmy garantuje kvalitu.

Chcete ušetřit při vytápění?

Nechte si od nás vyčistit topný systém a o výsledku se přesvědčíte při následujícím vyúčtování energií.

Zaručujeme 100% servis a profesionální přístup.

FINEX TECHNOLOGY s.r.o.

U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8

Kontakty:

Tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227

E-mail: vitek@finextechnology.cz , info@finextechnology.cz

Web: www.finextechnology.cz

finex-chemické čištění topení

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

 

Poskytujeme komplexní služby

 

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení

Názorné ukázky čištění

Před čistěním

Po čištění


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂