Článek uveřejněn dne 14.11.2016

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


Revitalizace otopné soustavy, aneb jak ušetřit za teplo
Vysoké náklady na vytápění?
Jak snížit náklady na vytápění?
Chcete zlepšit vytápění vašeho domu?
Vyčkávat se nevyplatí

Chemické čištění otopné soustavy

Při provozu otopných systémů se na teplosměnných plochách  usazují minerály obsažené ve vstupní vodě a vytvářejí pevnou usazeninu, pevné povlaky.  Aby bylo využívání tepelné energie efektivní, je velmi důležité zajistit co nejmenší možné energetické ztráty.  Zanášením teplosměnných ploch vodním kamenem  a jinými nečistotami  způsobuje, že se zhoršuje přestup tepla do místnosti, zvyšují se tepelné ztráty. Nánosy zvyšují tepelný odpor plochy , na které se uskutečňuje přestup tepla,  a zhoršují účinnost a efektivnost  celé otopné soustavy.

Vlivem nánosů se zmenšuje průtočný profil, tzv. zarůstají trubky.  S postupným zarůstáním trubek musíme zvyšovat nejen teplotu teplonosné látky, ale i průtočné množství vody,  které  vyvolává souběžně potřebu zvýšení výkonu čerpadel , což  souvisí s provozními náklady a životností čerpadel a tedy  představuje energetické ztráty.

Množství předaného tepla závisí na povrchové teplotě otopného tělesa. Snížení povrchové teploty tělesa způsobují právě pevné nánosy špatně vodivého materiálu na vnitřních stěnách otopných  těles a trubek.

V tabulce je uvedeno porovnání schopnosti přenosu tepla pro různé typy materiálů.

Materiálλ [W/m.K]
Měď390
Hliník250
Litina45-60
Ocel46
Nerez16
Vápenité usazeniny2,3
Kaly1
Korozivní cástice0,43

Z tabulky je patrné, že kovy mají velkou schopnost přenést teplo z vody do prostoru, zatímco nečistoty teplo z vody do prostoru nepřenesou. Pevné nánosy mají až 300x nižší vodivost, než kovy.

Vlivem zanášení se   teplo z vody se přenáší hůře do vytápěného prostoru a vytápění se stává neefektivním. To vše vede ke zvyšování nákladů.

Chemické čištění zajišťuje odstranění vodních usazenin, korozních zplodin a jiných nečistot z teplosměnných ploch systémů jejich rozpuštěním a vypláchnutím z provozovaného zařízení. Chemické čištění představuje nejdostupnější způsob pro získání optimálně fungující topné soustavy.

Chemické čištění je dnes nejefektivnější metodou pro pravidelné čištění zařízení od pevných usazenin. Náklady na chemické vyčištění daného zařízení dosáhnou zlomku nákladů na generální opravu.

Setkali jsme se s panem Stanislavem Jelínkem z SVJ Prievidzská 13, Šumperka  a  zeptali jsme se ho na jeho zkušenosti s chemickým čištěním otopné soustavy v jejich domě .

Byly u vás důvody, proč zvažovat chemické čištění?

Ano. Měli jsme problémy s topením, s radiátory.  Často jsme museli odvzdušňovat a i přesto  některé radiátory nedotápěly , nejvíc se to projevovalo v těch nejvyšších patrech, u koncových radiátorů. Lidé topily naplno a přesto si stěžovali, že jim  radiátory málo topí.  Některá tělesa, některé články radiátorů,  i po odvzdušnění byla studená. Dalším problémem, který jsme měli, byly potíže s hlučností provozu -  šumění, klepání, apod., a to zejména v noci, což bylo velmi nepříjemné.

Takže všichni v domě byli pro vyčištění otopné soustavy?

Naopak. Nejtěžší bylo domluvit se a získat souhlas většiny. Je to pochopitelné. My jsme nikdy předtím o  chemickém čištění otopné soustavy neslyšeli a nikdo u nás v domě s tím neměl žádnou zkušenost. Byla to pro nás novinka a tedy  velká neznámá, takže není divu, že při prvním kontrolním hlasování byla většina proti čištění.

Jaké byly nejčastěji námitky a obavy

Lidé měli strach, že nám po vyčištění radiátory potečou, že se poškodí těsnění, popraskají trubky, že se ucpou termoregulační ventily, že to budou zbytečně vyhozené peníze a tedy  ztrátová investice, která  se nám nikdy  nevrátí. Mnozí tvrdili, že si raději vymění sami ve svém  bytě radiátory, protože podle nich čištění soustavy nemá  žádný význam, nezlepší provoz soustavy, neobnoví se funkčnost, ani to  nepřinese žádné významné úspory, nesníží to účty za vytápění.  Prostě námitek bylo spousta, nespočet důvodů proti.   Nakonec se ukázalo se, že veškeré  obavy byly zcela zbytečné a opak je  pravdou.

Jak jste se tedy dokázali  nakonec  domluvit, že si necháte vaši  otopnou soustavu vyčistit?

Pozvali jsme si na schůzi SVJ zástupce firmy zhotovitele Finex Technology, který nám fundovaně odpověděl na všechny naše otázky ,  námitky a obavy. Nepřesvědčoval, ale zcela jasně a konkrétně nám vysvětlil důvody proč čistit a vyjasnil nám  význam a účel chemického čištění. Vysvětlil současně jakým způsobem firma provádí čištění, že se nechodí po bytech, ale čištění se provádí ze sklepních prostor po jednotlivých stoupačkách, že se čištění provádí běžně za provozu, předložil nám  bezpečnostní listy chemické lázně , předložil doklady o kvalifikaci, pojištění odpovědnosti firmy , ukázal garance a záruky a v neposlední řadě nám dal reference, kde jsme si mohli následně toto vše prověřit a  získat konkrétní informace.

Jak jste byli spokojeni s výsledkem chemického čištění?

Dnes Vám mohu  již odpovědět s  jistotou, že to bylo správné rozhodnutí , protože nám to přineslo výrazné zlepšení provozu topení. Po vyčištění soustavy nám dnes topí  všechna otopná tělesa , tedy i ty koncové nejvíce problémové  radiátory v nejvyšším patře domu, všechny jsou plně funkční.  Chemické čištění nepoškodilo soustavu, jak se mnozí obávali, nepoškodilo ani těsnění, ani spoje, nic neprasklo, žádný radiátor nám neteče. Co je důležité -  topíme úsporněji a přitom se nám tepelný komfort  zlepšil,  takže pro náš dům to splnilo očekávání.  Co nás potěšilo je, že po vyčištění nám zmizely ty  nepříjemné hlukové projevy, které nás trápily, takže dnes máme konečně  tichý provoz. Dnes Vám  můžu  odpovědně potvrdit, že  spokojenost s chemickým čištěním topného systému v našem domě je stoprocentní. Kdyby se dnes zpětně naši lidé rozhodovali, zda čistit, či ne, tak po našich zkušenostech by nebyl ani jeden proti, protože  nám to skutečně přineslo výrazné zlepšení topení.

Proč jste si vybrali zrovna firmu Finex Technology ?

Co se týká chemického čištění , tak je rozhodně  důležité vybrat si správnou firmu a vlastní čištění svěřit zkušeným odborníkům vybavených potřebnou technikou . My jsme měli to štěstí, že jsme si vybrali firmu Finex Technology. Provádějící firma Finex Technology měla naprosto profesionální přístup, vše probíhalo bez problémů, dílo nám bylo  předáno bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Firma dodržela smluvně dohodnuté  termíny i smluvní cenu díla. Mohu  říci, že celá akce proběhla ke spokojenosti všech. Na veškeré práce nám firma dala  záruku. Navíc nám firma poskytuje zdarma následný klientský  servis, který spočívá v tom, že k nám každý rok přijede od firmy  servisní technik a provede kontrolu stavu systému,  odebere vzorek voda a zkontroluje kvalitu topné vody a pošle nám výsledný protokol.

 

Děkujeme za rozhovor


Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

Poskytujeme komplexní služby

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení


FINEX TECHNOLOGY s.r.o.

U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8

Kontakty:

Tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227

E-mail: vitek@finextechnology.cz, info@finextechnology.cz

Web: www.finextechnology.cz

 

 

finex-chemické čištění topení

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Názorné ukázky čištění

Před čistěním

Po čištěníKontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂


Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla