Článek uveřejněn dne 12.03.2018

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


FINEX TECHNOLOGY s.r.o

profesionál v oboru chemického čištění otopných systémů  a energetických zařízení.

Jak dosáhnout po chemickém vyčištění otopné soustavy očekávaných úspor.

Základním způsobem, jak zajistit správnou funkci otopné soustavy , je chemické vyčištění otopného systému.  Odstraňuje minerální úsady a jiné  provozní nečistot z vnitřních teplosměnných ploch,  čímž obnovuje efektivitu otopných systémů. Chemickým vyčištěním se obnoví správný průtok topné vody, zlepší se přestup tepla na otopná tělesa, zrychlí se prohřátí radiátorů, rychleji se vyhřeje vytápěný prostor  a vytvoří vhodné podmínky pro regulaci teploty. To se následně projeví na ekonomice provozu zařízení. Aby tomu tak skutečně bylo, je potřeba po chemickém vyčištění  dodržovat  zásady správného topení. V opačném případě se  provozní náklady  nesníží a my nedosáhneme očekávaných úspor tepla na vytápění.


Osvědčené postupy pro dosažení úspor tepla po chemickém vyčištění  otopné soustavy. Jak na to???

Nepřetápějte!

To je jedna z klíčových zásad, kterou je třeba dodržovat, pokud nechcete zbytečně přeplácet na topení. I malé zvýšení vnitřní teploty místností překvapivě citelně poznáme na fakturaci za tepelnou energii. Jestliže se po chemickém čištění zvýší účinnost vytápění, je potřeba  dbát na správné nastavení teploty v jednotlivých místnostech a nepřetápět.  Pokud chcete ušetřit, jednotlivé místnosti zbytečně nepřetápějte, vyhazujete tak spoustu peněz. Topte opravdu jen tolik, kolik potřebujete a teplotu v jednotlivých místnostech regulujte. Bohužel,opak je často pravdou. Stačí se podívat v zimě na paneláky, kolik bytů má větrací okna  stále otevřená, kolik bytů větrá. Teplo je pak zbytečně vypuštěno do venkovního prostoru.Při volbě správné teploty v bytě pamatujte na to, že každý stupeň navíc zvýší  spotřebu energie přibližně o 6%.  Pokud tedy budete mít místo průměrných 20 °C v bytě například 25 °C, celkové náklady vám vzrostou téměř o třetinu. To už je ve vyúčtování znát.  A právě zde platí, že čím vyšší teplota, tím větší výdaje. Vytápějte jen na tolik stupňů, kolik je nezbytně třeba.

Doporučené teploty pro jednotlivé místnosti:

  • Obývací pokoj - 20 - 21 °C
  • Ložnice 16 - 18 °C
  • Kuchyně: 18 °C
  • Koupelna: 22 -24 °C

Netopte zbytečně, když nejste doma!

Necháváte celý den svítit v bytě světlo? Jistě, že ne. Je to zbytečné a velmi neekonomické. Tak bychom se ale měli chovat i u regulace vytápění v bytě! Pracujte s teplotou v bytě.  V době, kdy nebýváte doma, nastavte  nižší teplotu  kolem 17 °C. Díky nižší teplotě během dne nebudete topit zbytečně. Topení ale úplně nevypínejte. Mnoho lidí má za to, že je dobré topení zapínat jen občas. To je nejčastější chyba, protože jestliže necháte byt vychladnout, o to více pak energie spotřebujete, abyste jej opět vytopili na komfortní teplotu. Nejsou výjimečné ale ani domácnosti, které celou zimu topí na vyšší stupeň a současně mají stabilně otevřenou ventilaci. Výsledek je zcela jednoznačný, oni úspor rozhodně nedosáhnou.

Větrejte efektivně!

Během topné sezony je třeba větrat krátce a intenzivně. Lepší je, když na chvilku otevřete okna dokořán a uděláte průvan, než aby byla třeba hodinu otevřená  ventilačka. Větrání v zimě by nemělo trvat déle než 5 minut. Tak totiž nevychladnou stěny ani vybavení bytu, které byste museli vyhřívat znovu.  Pokud větráte tak, že necháte otevřenou ventilačku,  teplý vzduch uniká z místnosti pozvolna a nepřetržitě, místnost včetně stěn rychle vychladne a trvá déle, než ji opět vytopíte na příjemnou teplotu.  V době, kdy se větrá, je nutné topení vypnout . Důvod je zřejmý: Hlavice by totiž zareagovala na chladný vzduch , bude zvyšovat výkon vytápění, aby požadovanou teplotu udržela . Topili byste zbytečně moc. Toto teplo zaplatíte, i když jste je vyvětrali ven.

Radiátory mají sloužit k vytápění -  uvolněte cestu teplému vzduchu!

Radiátory nezakrývejte! Teplo z radiátorů musí mít možnost přestoupit do vytápěné místnosti. Nezakrývejte proto radiátory dlouhými závěsy, záclonami, ani nábytkem. Tvoří totiž bariéru, přes kterou se teplo nedostane do místnosti.  Brání proudění teplého vzduchu do prostoru. Rovněž nepoužívejte radiátor jako sušičku prádla, nesušte na nich prádlo, zabraňuje to sálání tepla do prostoru  a snižujete tak jeho účinnost.

Používáte správně termostatickou hlavici?

Termostatická hlavice dokáže při správném používání snížit účty za energie na vytápění. Je určena k regulaci teploty vzduchu v prostoru dané místnosti, dokáže samovolně regulovat přítok topné vody do otopného tělesa , udržovat nastavenou teplotu v místnosti  s přesností na 1 °C a tím zabránit zbytečnému  přetápění místnosti. Zajišťuje stálou teplotu v místnosti podle nastaveného stupně. V momentě , kdy dojde ke zvýšení vnitřní teploty místnosti např. během vaření, regulační hlavice automaticky přiškrtí přívod teplé vody do otopného tělesa, čímž se sníží jeho teplota. Když na hlavici nastavíte vyšší teplotu, nebude mít voda v radiátoru vyšší teplotu, pouze se prodlouží doba, po kterou radiátor hřeje. Vypne  se, až bude odpovídající teplota v místnosti, nikoli v radiátoru. Číslice na stupnici termostatické hlavice obvykle sahají od 1 do 5 a vyjadřují teplotní rozsah od 12 do 28°C. Budeme-li například pro obývací pokoj za optimální považována teplota zhruba 21 °C, bude to zpravidla odpovídat stupni 3 na termostatické hlavici. Topení při udržování této teploty tedy netopí více ani méně, než je nutné. Pokud si nepřejete vytápět na vyšší teplotu, nemá smysl ventil topného tělesa dále otevírat, protože byste místnost jen přetápěli a plýtvali cennou energií. Hlavici nepoužívejte jako ventil s polohami zavřeno/otevřeno.Pokud se užívají jako „otevřeno-zavřeno“, pak je zcela potlačena jejich funkce. Jakékoliv jednorázové uzavření nebo otevření  vám nepřinese žádnou úsporu navíc a ve výsledku se to projeví spíše vyšší spotřebou. Z hlediska úspor je nejlepší hlavici dlouhodobě nastavit na požadovaný stupeň. Teplotu v místnosti pak regulujte jen mírným pootáčením, které změní teplotu v místnosti o 2 až 4 °C. Je třeba zajistit, aby v okolí termostatické hlavice nedošlo k omezení proudění vzduchu nebo dokonce k zakrytí hlavice. To by znamenalo omezení její funkce. Došlo by k nahromadění teplého vzduchu v bezprostředním okolí hlavice, ventil by se uzavřel a následně snížil teplotu v místnosti. Pro správnou funkci nesmí být termostatická hlavice zakryta záclonami, nábytkem apod. 

Úspory výdajů za vytápění jsou podstatné pro všechny. Proto mějte na paměti, že  nejlevnější je teplo, které nespotřebujeme.


Přesvědčte se sami o účincích našeho systému chemického čištění. Nechte si od nás vyčistit topný systém ,  o výsledku se přesvědčíte sami při následujícím vyúčtování energií.

Zaručujeme 100% servis a profesionální přístup.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

FINEX TECHNOLOGY s.r.o.

U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8

Kontakty:

Tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227

E-mail: vitek@finextechnology.cz , info@finextechnology.cz

Web: www.finextechnology.cz

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

 

Poskytujeme komplexní služby

 

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení

Názorné ukázky čištění

Před čistěním

Po čištění


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂