Článek uveřejněn dne 15.01.2018

MY ČISTÍME – VY ŠETŘÍTE


Chcete ušetřit za  vytápění?  Ušetřete 15% - 35% za  topeni !!!

Neplaťte víc, než musíte!


Největší položku v nákladech na provoz bytových domů tvoří náklady na vytápění. Teplo patří k největším nákladovým položkám domácností. Spousta bytových domů v ČR platí za teplo více než je nutné. Přitom úspory tepla jsou dnes dosažitelné poměrně snadno. Jednou z možností , jak dosáhnout úspor ve vytápění, je vyčištění soustavy, které odstraní bez demotáže radiátorů veškeré druhy usazenin z vnitřního povrchu otopné soustavy. V současné době nejúčinnější je metoda chemické čištění.

Topíte naplno a radiátory nehřejí? Topí Vám  jen půlka radiátoru? Zavzdušňují se Vám radiátory?  Proč???

Během provozu dochází k postupnému zanášení soustavy různými provozními nečistotami.  Vrstva nečistot působí jako tepelný izolant, radiátory se dostatečně neprohřívají , zvyšují se  energetické ztráty a celkově se tak snižuje funkční účinnost topení. Chemického čištění  odstraní veškeré provozní nečistoty,  které vznikly v průběhu provozu .  Platí, že čím je topný systém starší, tím větší úspory po vyčištění dosáhnete. Zkušenosti  jednoznačně prokazují, že dochází k výrazným úsporám  ve výši 15% – 35 %.

Chemické čištění…

  • zamezuje ucpávání termoregulačních ventilů
  • zlepšuje přestup tepla na otopná tělesa
  • snižuje tepelné ztráty
  • snižuje účty za vytápění
  • prodlužuje životnost otopných soustav
  • snižuje náklady na opravy, servisní zásahy a údržbu

POZOR si dejte na to, kdo Vám provádí čištění, jakou technologií a jakými prostředky !!!

Aby chemické vyčištění otopné soustavy  nebyly jen „vyhozené“ peníze , musí být vyčištění provedeno odborně, důkladně a správnými prostředky. Všechno závisí na pečlivém výběru zhotovitelské firmy. Výběr zhotovitelské firmy je rozhodujícím faktorem k dosažení žádoucího výsledku. Jen správný výběr firmy je zárukou úspěchu.

  • Jakou mám jistotu, že firma odvede profesionální práci, že budeme spokojeni s výsledkem.

Chcete-li  mít záruku, že po vyčištění  budete topit úsporněji, že radiátory nepotečou, že budou  lépe topit , že se nebudou zavzdušňovat, pak se zaměřte na  pečlivý výběr zhotovitelské firmy..

Jak si  vybrat správnou firmu na realizaci? Podle čeho se při výběru řídit? Na co si dát pozor?


Jak máme vybrat správnou firmu,  když o chemickém čištění nic nevíme, žádnou firmu, neznáme?

Uvědomte si, že plánujete investici za nemalé finanční prostředky. Z tohoto důvodu je výběr vhodné realizační  firmy  zcela zásadní pro řádné provedení díla. Při výběru firmy by v žádném případě neměla rozhodovat pouze cena. Špatný výběr zhotovitelské firmy se v konečném důsledku může značně prodražit . Jsou   odborníci, ale jsou i podvodníci. Ti jsou ochotni Vám  nabídnout jakoukoliv cenu, jen aby získali od Vás peníze. Vybírat si  zhotovitele díla podle ceny bývá riskantní.

Vyvarujte se přístupu nejlevnější = nejlepší!!!

Proč??? Zákazník věří, že za nejnižší cenu dostane odpovídající kvalitu, ale tak to většinou nefunguje.. Pokud nabídne firma cenu pod náklady, je jisté, že je to na úkor kvality. Na počátku uspořím, do budoucna prodělám, taková je zušenost. Praxe prověřila, že nejlevnější nabídky jdou více či méně na úkor kvality použitého materiálu a kvality odvedené práce. Vyvarujte se přístupu nejlevnější = nejlepší, tato rovnice neplatí. 


Několik zásad, která by měl zájemce při výběru kvalitní a odborné firmy  zohlednit:

Nechte si předložit:

Referencepokud chete mít jistotu, že jste vybrali skutečně tu správnou  firmu, pak si nechejte  od budoucího zhotovitele předložit seznam referencí a ověřte si její kvalitu služeb. Je důležité posoudit, o jaké reference se jedná, o jak  strategicky významné klienty se jedná. Je rozdíl, jestli se jedná o  firmu, která má referenci , že vyčistila úspěšně  rodinný dům, nebo systém v Jaderné elektrárně. Nezáleží pouze na počtu získaných referencí, ale také na jejich velikosti a rozsahu realizace. Chtějte reference s kontakty na zákazníky, ať si můžete sami prověřit, že jsou to pravdivé informace, že tam firma skutečně čistila a jak byl zákazník spokojený.

Vlastní zaměstnanci -  Prověřte si, zda má firma vlastní zaměstnance v HPP. Proč? Když má  firma své vlastní zaměstnance , je dohledatelná i pro řešení případných reklamací, záruk  a následného klientského servisu. Zároveň je větší pravděpodobnost, že taková firma zaměstnává v  HPP odborníky a ne nekvalifikované brigádníky. Zamyslete se sami, jak budete řešit případné problémy s firmou, která nikoho nemá?

Odbornost - Nechejte si doložit doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Živnostenské listy, výuční listy, doklady prokazující úroveň vzdělání, doklady a certifikáty o  kvalifikaci . Proč? Chci mít jistotu, že práce  budou provádět skuteční odborníci.

Certifikáty…Pokud dodavatel uvádí, že je držitelem certifikace, osvědčení, nechejte si od něho originály takových dokumentů  předložit. Proč?  Není výjimkou, že firmy matou zákazníky vlastnictvím certifikátů, ISO,různých osvědčení, které však nemají. Jsou firmy, které tvrdí, že mají ISO a klidně si to uvedou do  svých materiálů bez postihu.  Kdyby  Vám předložili falešný certifikát ISO , pak je to padělání úředních listin. Proto Vám ho, pokud ho  nemají, nebudou chtít dát a Vy víte, s kým máte tu čest..

Sídlo společnosti – vyvarujte se firemkteré nejsou uvedeny v obchodním rejstříku firem nebo které nemají řádné sídlo společnosti a webové stránky. Proč? Pokud firma nemá řádné pevné sídlo, pak není dohledatelná . Kde budete hledat firmu, která nemá sídlo, která nemá zaměstnance. Vaše peníze jsou pryč a škoda na topení může být veliká.

Realizace – Zkontrolujte si , jaký je objem významných  zakázek, které firma realizovala  a  o jak strategicky významné klienty se jedná. Proč? Logicky větší zkušenost bude mít firma, která realizovala významné , technicky náročné zakázky / bytové domy, nemocnice, školy, průmyslové podniky,…/ než firma, která čistila jen  pár rodinných domů. Logicky větší zkušenost bude mít firma, která čistí za rok  v řádech miliónů korun, než firma, která realizovala pár zakázek.

Pracovní materiál - Jakou chemii firma používá na čištění.  Chtějte každopádně vědět, čím čistí, vyžádejte si  bezpečnostní listy a trvejte na tom. Proč? Kvalitní  chemický čistič umí rozpustit veškeré nečistoty,  je 100% biologicky odbouratelný ekologicky nezávadný. Proto je drahý.  Firma, která nabízí mimořádně nízkou cenu, jej proto  logicky nepoužívá. Nechejte si proto předložit BL . Pokud Vám bude firma tvrdit, že je to jejich obchodní tajemství a tak podobně, je to nesmysl a pouhá účelová výmluva. Víte, že jednáte s nekorektní firmou. Od takové rychle pryč.

Pojištění – vyžádejte si pojistnou smlouvu odpovědnosti firmy. Proč? Pokud firma nemá dostatečně vysoké pojištění odpovědnosti ( min. 50 mil. Kč) , tak v případě škody, kterou Vám způsobí Vám nebudou moci škodu zaplatit. Takže budete se roky soudit s nejistým výsledkem. Navíc, pokud si vyberete firmu bez zaměstnanců, bez sídla, než dojde k řešení sporu, firma zmizí a Vy budete mít pouze špatně fungující topení.

Chcete ušetřit při vytápění?

Nechte si od nás vyčistit topný systém a o výsledku se přesvědčíte při následujícím vyúčtování energií.

FINEX TECHNOLOGY s.r.o.

U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8

Kontakty:

Tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227

E-mail: vitek@finextechnology.cz , info@finextechnology.cz

Web: www.finextechnology.cz

finex-chemické čištění topení

Profesionální, ekologicky šetrné čištění otopných systémů,
vodních a technologických soustav.


Zadat POPTÁVKU a získat nabídku zdarma

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

 

Poskytujeme komplexní služby

 

Čištění vnitřních povrchů

otopných, chladících, průmyslových i energetických zařízení

Názorné ukázky čištění

Před čistěním

Po čištění


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂