Článek uveřejněn dne 09.11.2016


Může SVJ zveřejnit své dlužníky?

Ano, avšak pouze ze zákona oprávněným osobám, podle čehož se také odvíjí způsob a místo zveřejnění. 

Údaje o dlužné finanční částce v souvislosti s konkrétní fyzickou osobou jsou osobním údajem ve smyslu § 4 zákona č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů. Údaj o dlužné finanční částce konkrétního vlastníka je tedy možné zveřejnit pouze oprávněným osobám podle zvláštních právních předpisů v případě poskytování součinnosti (notáři, soudy, orgány činné v trestním řízení apod.) a ostatním vlastníkům, a to na základě „zmocnění“ zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V ostatních případech, tedy ostatním osobám můžete dlužníky zveřejnit pouze s jejich informovaným písemným souhlasem.

Citace § 1179: "Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů."


Informace o stavu závazků jednotlivých vlastníků, platební morálce, způsobu vymáhání dlužných částek apod. jsou nepochybně informacemi o hospodaření a správě domu.

Osobou odpovědnou za správu domu je dle § 1190 NOZ právě společenství vlastníků, nikoliv profesní správce domu.

Vzhledem k tomu, že informaci o dlužnících není možné zveřejnit ostatním osobám, nemůže SVJ tuto informaci vyvěsit například na nástěnku v domě, kde mají přístup také osoby odlišné od vlastníků – nájemníci, podnájemníci, členové domácnosti, návštěvy, údržba apod.

SVJ může dlužníky oznámit na shromáždění a uvést také v zápise ze shromáždění, avšak pouze pokud tento zápis není opět volně zveřejněn na nástěnce v domě nebo na internetových stránkách SVJ s volným přístupem uživatelů, případně uložen na soudě do sbírky listin.


Ideální a pohodlný způsob zveřejnění dlužníků je prostřednictvím internetových stránek v případě, že daná informace nebo daný dokument bude zobrazován pouze členům vašeho společenství! V případě webDOMU.cz můžete nastavit viditelnost informační desky pouze pro přihlášené členy nebo seznam dlužníků zobrazte v dokumentech, kde daný dokument označíte jako viditelný opět pouze pro členy společenství.

Zveřejnění dlužníků na internetových stránkách může mít dobrý vliv na vymožení dlužných částek. Doporučujeme však vždy posoudit, zda se jedná o dlužníky z principu, z nedbalosti, a nebo jsou dlužníci opravdu v tíživé životní situaci a zveřejněním těchto informací byste úhradu nedocílili, pouze byste prohloubili jejich těžkou životní situaci o psychickou újmu.


webDOMU.cz chytré internetové stránky pro společenství vlastníků a bytová družstva

zabezpečené stránky, data a BEZ REKLAM!

https://webdomu.cz/

prohlédnout demo

shlédnout krátké video

založit web SVJ

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla