Článek uveřejněn dne 10. 04. 2017


Bydlíte v bytovém domě a jste předsedou nebo členem výboru? Máte odpovědnost a ručíte svým majetkem.

Členové výboru SVJ jsou statutárním orgánem a ručí za svá rozhodnutí vlastním majetkem. Myslíme si proto, že je důležité, aby se v oblasti řízení a správy bytového domu dostatečně vzdělávali. U nás v obecně prospěšné společnosti Dům plný úspor jsme si uvědomili, že kvalitního vzdělání pro statutárních orgánů SVJ je nedostatek, a proto jsme se rozhodli, že oslovíme odborníky z jednotlivých oblastí bydlení a připravíme vzdělávací program pod názvem Akademie pro bytové domy.

Pro spolupráci se nám podařilo získat právníky z legislativní komise ministerstva pro místní rozvoj, ředitele firem vykonávajících správu bytových domů i uznávané odborníky z oblasti technického zařízení budov. Na seminářích proto přednáší lektoři, kteří jsou vždy pro danou oblast skutečnými odborníky s praxí. Podařilo se nám také přesvědčit některé významné komerční partnery, aby program podpořili a díky tomu můžeme semináře s kvalitním obsahem nabídnout zdarma. U vás v Kolíně, Příbrami, Pardubicích, Hradci Králové či Liberci vás aktuálně zveme na semináře:

KOLÍN: Odpovědnost předsedy a výboru SVJ

Účastníci semináře získají informace o tom, jaké povinnosti a odpovědnosti mají členové statutárního orgánu společenství vlastníků (předseda či členové výboru). Hovořit se také bude o tom, jak řídit schůzi vlastníků, co znamená vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a za co odpovídá či neodpovídá správce. V závěru budou přednášející k dispozici, pro konkrétní dotazy účastníků semináře.

Termín:           18.5.2017

Čas:                 16 - 19hod.    

Místo:             Společenský dům, Zámecká 109 Kolín

PŘÍBRAM: Odpovědnost předsedy a výboru SVJ

Účastníci semináře získají informace o tom, jaké povinnosti a odpovědnosti mají členové statutárního orgánu společenství vlastníků (předseda či členové výboru). Hovořit se také bude o tom, jak řídit schůzi vlastníků, co znamená vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a za co odpovídá či neodpovídá správce. V závěru budou přednášející k dispozici, pro konkrétní dotazy účastníků semináře.

Termín:           30.5.2017

Čas:                 16 - 19hod.    

Místo:             Divadlo A. Dvořáka Příbram, přednáškový sál, Legionářů 400, 26101 Příbram

PARDUBICE: Jak správně připravit a řídit členskou schůzi v BD

Členská schůze je často noční můrou výborů SVJ i Bytových družstev. Je možné se na členskou schůzi či shromáždění delegátů dobře připravit a vyhnout se tak zbytečnému dohadování? Naši přednášející mají zkušenosti a jsou přesvědčení, že ano. Účastníky semináře seznámíme s tím, jak správně a efektivně připravit schůzi nebo shromáždění, s otázkami okolo zastupování a plných mocí a jak zvládnout samotné řízení schůze i jak připravit zápis.

Termín:           18.4.2017

Čas:                 17.30 - 19hod.

Místo:             Kulturní dům Hronovická, Hronovická 406, 530 02 Pardubice

PARDUBICE: Příprava a průběh revitalizace BD s programem IROP

Chystáte se revitalizovat Váš bytový dům? Jak postupovat, abyste maximálně využili podmínky aktuální dotace IROP pro bytové domy nebo jak vybírat jednotlivá opatření, aby splňovala parametry dlouhodobé životnosti a přinesla požadovaný efekt v úsporách energií? Přijďte se poradit s odborníky, kteří se podíleli na revitalizaci řádově stovek bytových domů. Účastníci semináře se dozví mnoho informací z praxe o tom, jak probíhá příprava a následně samotná realizace modernizace bytového domu a čemu je potřeba věnovat největší pozornost. Na dotazy moderátora a účastníků budou odpovídat odborníci z oblasti projekční přípravy, dotací, financování, stavebních materiálů i realizace. Účastníci se tak seznámí s celým procesem revitalizace od záměru až po kolaudaci stavby. Seminář je pro všechny registrované zdarma.

Termín:           2.5.2017

Čas:                 17.30 - 19hod.

Místo:             Kulturní dům Hronovická, Hronovická 406, 530 02 Pardubice

HRADEC KRÁLOVÉ: Příprava a průběh revitalizace BD s programem IROP

Chystáte se revitalizovat Váš bytový dům? Jak postupovat, abyste maximálně využili podmínky aktuální dotace IROP pro bytové domy nebo jak vybírat jednotlivá opatření, aby splňovala parametry dlouhodobé životnosti a přinesla požadovaný efekt v úsporách energií? Přijďte se poradit s odborníky, kteří se podíleli na revitalizaci řádově stovek bytových domů. Účastníci semináře se dozví mnoho informací z praxe o tom, jak probíhá příprava a následně samotná realizace modernizace bytového domu a čemu je potřeba věnovat největší pozornost. Na dotazy moderátora a účastníků budou odpovídat odborníci z oblasti projekční přípravy, dotací, financování, stavebních materiálů i realizace. Účastníci se tak seznámí s celým procesem revitalizace od záměru až po kolaudaci stavby. Seminář je pro všechny registrované zdarma.

Termín:           11.5.2017

Čas:                 17.30 - 19hod.

Místo:             Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové

LIBEREC: Peníze v BD

Majitelé bytů v osobním vlastnictví či družstevníci v bytových domech často doplácejí za své sousedy, kteří se topí v dluzích a neplatí společně poplatky v domě. Problémy s neplatiči, pohledávky SVJ, ale také hospodaření s fondem oprav, tvoření dostatečných rezerv, hospodaření a financování oprav v BD, či daňové povinnosti z příjmů z nebytových prostor - tak právě těmto tématům se bude seminář věnovat. Seminář bude probíhat formou moderované diskuse. Diskutovat nad konkrétními problémy při správě financí v bytovém domě budou přední odborníci na účetnictví, financování a legislativu bydlení.

Termín:           15.5.2017

Čas:                 17.00 - 19hod.

Místo:             Multimediální sál Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2

přednášející:

JUDr. Marek Novotný

Dlouholetý zkušený advokát v oblasti práva nemovitosti, bytového práva, práva bytového spoluvlastnictví a také v právu společenství vlastníků jednotek a družstev. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Aktivně se podílí na tvorbě legislativních norem, které ovlivňují oblast bytového práva.

Mgr. Martin Kroh

Předseda představenstva SBD Praha, předseda správní rady Družstevního marketingového sdružení ČR a předseda České společnosti pro rozvoj bydlení. Problematikou bydlení se zabývá 16 let, především v oblasti správy bytových domů. Přednáší v rámci vzdělávacích cyklů pro členy statutárních orgánů SVJ a BD, publikuje v médiích, v odborných časopisech o bydlení a na Portále o bydlení (SFRB), má za sebou moderování několika stovek schůzí SVJ a BD.

Ing. Jakub Řezníček

Pracuje v Centru pro regionální rozvoj ČR, územní odbor IROP, které je řízeno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Přímo se podílí na zpracování žádostí programu IROP.

Semináře jsou pro všechny registrované zdarma. Počet účastníků je omezen kapacitou místa pořádání semináře. Registrovat se můžete na www.AkademieBD.cz nebo na zelené lince 800 821 831.

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


maddeo CZ vodoměry a kalorimetry