Vytvořeno: 18.5.2016

Úprava pitné vody

Máte vyměněné stoupačky?
Pokud nemáte úpravnu vody, zaděláváte si na drahý problém! Potichu, ale jistě se vám zanáší potrubí!

Škody způsobené vodním kamenem stojí domácnost tisíce. U bytových domů jsou to už statisíce korun, které musí opět ze svého účtu zaplatit na nákladnou opravu a rekonstrukci. Týká se to cca 80 % domů v ČR. Předcházet problémům způsobeným tvrdostí vody je řešení, které se vyplatí!

Máme nové trubky, nic nám nehrozí. Omyl!

Před patnácti až dvaceti lety probíhala v bytových domech SVJ masivní výměna stoupaček, které byly z pozinkovaných nebo litinových trubek. Už tenkrát byly ucpané vodním kamenem a kvalita vody tak výrazně klesla. V té době se na trhu objevily plastové lepené trubky, tzv. „americký“ plast a poté i z materiálu PPR.

V té době nikdo netušil, že toto řešení je zase jen dočasné, než se trubky vlivem tvrdé vody znovu zanesou. A přitom na rozvodech teplé vody je tento problém výrazně rychlejší. A kolik taková výměna potrubí stála? Minimálně stovky tisíc..

V posledních letech tento problém umíme vyřešit. Jak? Přece úpravnou vody, která vodu změkčí a tím zabrání usazování vodního kamene a k tomu dalším reakcím železa, manganu a dalších prvků, které s vodním kamenem vytvářejí ve vašem potrubí nánosy a v konečném důsledku „zabetonování“ potrubí. Pak nezbyde nic jiného, než potrubí vyřezat a osadit opět nové a zaplatit jak trubky,  tak i práci montážní firmě. Není to zbytečné?

Pojďme si k úpravě vody, která odstraní nadměrnou tvrdost vody, říct trochu víc. Ať jste připraveni na všechny, kteří Vám chtějí jen prodat.


Jako příklad uvádíme bytový dům, který 9 let neřešil rozvody teplé vody!

... ale pořád platili za nové, zarostlé ventily ...a pak se to stalo... takto vypadá potrubí po 9ti letech v bytovém domě, které nemělo problém s průtokem teplé vody, jen se snižoval a snižoval. Až jednoho krásného dne voda přestala téct úplně. Tvrdost vody v této lokalitě je 19°dH, na mapě zvýrazněno modrou barvou. Oprava a rekonstrukce potrubí stála bytový dům 140.000,- Kč!! Pokud se váš dům nachází v „modré zóně“ úpravna vody je pro vás jediné řešení.


Úprava pitné vody v bytových domech SVJ a BD

Automatické změkčovací úpravny vody jsou určeny ke změkčování pitné vody, ve které není nadlimitně obsaženo železo a mangan. V případě bytových domů, které jsou napojeny na vodovodní řad, je toto splněno. Dodávaná voda místní vodárnou musí vyhovovat vyhlášce č. 252/2004 Sb. Toto je hlavní předpoklad, protože ve většině případů úpravny řeší pouze odstranění tvrdosti, která způsobuje nežádoucí „zabetonování“ potrubí společně s dalšími prvky obsaženými ve vodě.


Úpravna pitné vody UpMad s automatickým provozem

V bytových domech SVJ je potřeba nepřetržitý odběr studené nebo teplé vody. Proto při výběru úpravny musí mít toto na paměti a musíme zajistit v rámci technologického řešení úpravny i to, že při tzv. „regeneraci“  úpravny bude zajištěna dodávka upravené vody.

Toto spolehlivě řeší dvojité /duplexní/ provedení úpravny vody, které je vhodné všude tam, kde je potřeba nepřetržitá dodávka změkčené vody, právě tedy ideální pro bytové domy a SVJ.


Z čeho se skládá úpravna vody UpMad na odstranění tvrdosti vody?

Zařízení se skládá ze dvou tlakových nádob změkčovače vody, opatřených jedním elektronickým ovládacím ventilem pro automatický provoz a propojovacím adaptérem. Příslušenstvím je nádrž na rozpouštění regenerační soli, která je umístěna vedle změkčovače.

Ovládací ventil úpravny vody automaticky zahájí a provede regeneraci změkčovací pryskyřice ve vyčerpané nádobě vždy po protečení nastaveného množství vody a mezitím zajišťuje dodávku upravené vody z druhé nádoby. Proto doporučujeme nádoby dvě.

Odstraňování iontů vápníku a hořčíku se provádí na filtračním loži tvořeném změkčovací pryskyřicí – silně kyselým katexem v Na+ formě, náhradou za ionty sodíku, které nevytváří vodní kámen. Solnost a pH vody se přitom nemění.

Životnost změkčovací pryskyřice je při stálém používání asi 6 až 8 let, potom je možno náplň vyměnit. Při dodržení optimálních provozních podmínek je na výstupu ze změkčovače vody dosaženo zbytkové tvrdosti, která se rovná 1% tvrdosti vody vstupní.

Podmínkou správného provozu je, aby objem vody změkčené z jedné nádoby pokryl spotřebu upravené vody po dobu nutnou pro rozpuštění potřebného množství soli na příští regeneraci, tj. aby pokryl spotřebu vody po dobu cca 6 – 8 hodin, podle velikosti úpravny vody.


Jaké musí být požadavky na úpravny vody?

Prakticky ji lze postavit všude, kde je možné zajistit toto:

  • přívod vody G ¾“ nebo G1“
  • odpad do kanalizace o hltnosti cca 1-3 m3/hod. (podle velikosti úpravny vody)
  • elektrická instalace 230V/50Hz
  • občasné doplňování soli (cca 1-2x za měsíc)

Nevíte, zda potřebujete úpravnu pitné vody?

Tvrdost vody by vám měl sdělit (pokud odebíráte z veřejného vodovodu) váš dodavatel. Podívejte se na mapu, která znázorňuje tvrdost vody v ČR. V případě měkké vody řešit nemusíte, v ostatních případech doporučujeme úpravnu vody pořídit co nejříve!

tvrdá voda SVJ

Poradíme Vám, jak správně vybrat úpravnu vody!

Pro zpracování nabídky a získání dalších informací jsme právě pro Vás zajistili technicko - obchodního poradce Lukáše Kloze na tel. 773 669 073, emailu: obchod@maddalena.cz pro domluvení osobní schůzky u Vás v bytovém domě.Maddalena CZ s.r.o., Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8, 
www.maddalena.cz, linka zdarma 800 778 778, přečíst reference

Provádí výměny vodoměrů a měřičů tepla vlastními montážníky po ČR.

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla