Aktualizováno: červenec 2021


Kontrolní vodoměr se zaplatí téměř okamžitě!

DOPORUČENÍ PRO SVJ – Neplaťte VODÁRNĚ zbytečně peníze navíc!

Bohužel každý den se setkáváme s dotazy ohledně správnosti měření vodárenského vodoměru, který je umístěn na „patě“ objektu. Instalací kontrolního ultrazvukového vodoměru, který se přesností „téměř“ blíží etalonu, zjistíme během pár dnů, že platíte zbytečně. Poté si stačí Vaše peníze „jen vyzvednout“ u vodárny. Jak to přesně udělat, se dozvíte v článku.

Obecně: Vodárenský vodoměr instalovaný na vstupu do bytového domu je fakturační měřidlo. Je to tzv. stanovené měřidlo, na které se vztahuje platnost ověření 6 let dle Zákona o metrologii. Tento vodoměr v průběhu 6 let Vám měří protékající studenou vodu a dle odebraného množství Vám dodavatel vody fakturuje. Jako SVJ za tuto fakturu platíte.

Jak víte, že to nemá být méně? Třeba o 20%, 30%? Bohužel i to, je realita!

maddeo CZ vodoměry a kalorimetry

Jak je možné, že hodnota naměřená patním vodoměrem není správná?

Musíme mít na paměti: Vodoměr je měřidlo, a aby plnilo svoji funkci měřidla, musí nejlépe měřit vše, co proteče. Proto je důležitá přesnostsprávný návrhový průtok. A když už vodoměr měří přesně, tak musí měřit v požadované toleranci dle vyhlášky. U vodoměru na studenou vodu v toleranci ± 5% (mezi průtokem Q1 a Q2) a ± 2% (mezi průtoky Q2,Q3 až Q4). Vodoměr by neměl měřit třeba o 20% nebo 30% více než skutečně proteče, ale i to se může lehce stát, stává se v průběhu 6 let.

Hlavním důvodem je kvalita vody

V bytových domech se nejvíce používají vícevtokové vodoměry jako patní měřidla, která svým rozsahem průtoku pokrývají odběr vody ve většině bytových domů. Výhodou těchto vodoměrů je, že mají vysokou přesnost měření, ale v ideálních podmínkách. Na provozní podmínky těchto vodoměrů má vliv právě kvalita vody, konkrétně mechanické nečistoty ve vodě a vodní kámen. A to i přes skutečnost, že vodárna má ve své distribuční soustavě hrubé filtry nečistot.

V konstrukci těchto vodoměrů je totiž tzv. rozváděcí kolo - komora, která je vložena do celoobvodového sítka. V této komoře je umístěno lopatkové kolo - turbínka. Funkce rozváděcího kola spočívá v rozdělení proudu vody do několika menších proudů, které vtékají přes rozváděcí kolo na turbínku, rovnoměrně rozložených po celém obvodu, skrz otvory (kanálky, trysky) v komoře.

V případě ucpání jedné nebo více trysek v komoře proudí průtok vody další průchodnou tryskou. Výsledkem je, že se lopatkové kolo točí rychleji a přitom odběr vody uživateli je stejný jako v případě plně průchodných trysek. A další procenta za vodu ve prospěch vodárenské společnosti jsou na světě, přesněji na Vaší faktuře.

Využili jste už v minulosti přezkoušení vodárenského vodoměru na zkušebně? Je to POSTUP navrhovaný dodavatelem vody!

Pokud ano, tak průběh byl takový:

- Nahlásili jste, že nesouhlasíte s naměřeným stavem na patním vodoměru

- Přijel pracovník vodáren, vyměnil vodoměr za jiný

- Vodárenská společnost předá Váš reklamovaný vodoměr svému obchodnímu partnerovi, zkušebně

- Autorizované středisko (zkušebna) provede zkoušku, při které přezkouší vodoměr

- Obdrželi jste výsledek formou protokolu o přezkoušení, pokud bylo uvedeno „Nevyhovělo“ určitě se budete radovat, ale pokud bylo na protokolu „Vyhovělo“ veškeré náklady platíte

Důležité upozornění: Při demontáži vodárenského vodoměru, může dojít k vyklepání nečistot, zmenšení objemu nečistot díky vyschnutí a odlepení od povrchu vodoměru, přepřepravou k vytřesení usazenin. Výsledkem je, že se demontovaný vodoměr na zkušebnu dostane v jiném, mnohdy v lepším stavu než byl u Vás na domě.

Sami zvažte, zda je to prokazatelný postup.

Nejprokazatelnější způsob je přezkoušení inspektorem ČMI přímo u Vás v domě! POSTUP navrhovaný pro SVJ! Přípravu místa pro inspektora ČMI zařídíme!

Není nic prokazatelnějšího, než přezkoušet a otestovat vodoměr v podmínkách, v kterých skutečně pracuje, tedy u Vás v domě.  Přezkoušení vodárenského vodoměru se provede inspektorem ČMI (Český metrologický institut) za přítomnosti pracovníka dodavatele vody kvůli prokazatelnosti výsledku zkoušky.

Při tomto způsobu přezkoušení nedojde k manipulaci s vodárenským vodoměrem, a tak ve vodoměru zůstane vše (nečistoty, nánosy…), co by mohlo ovlivnit nebo ovlivňuje jeho přesnost měření. Průběh zkoušky probíhá tak, že se uzavře přívod do domu a přes připravený „T –kus“ inspektor ČMI napojí cetalonové měřidlo.

Provedená zkouška a její výsledek odpovídá skutečnosti a reálným provozním podmínkám přímo na potrubí.

Přípravu místa pro inspektora ČMI pro Vás zařídíme.

Ptáte se, kdy přezkoušení vodárenského vodoměru provést? Když rozdíl mezi vodárenským a kontrolním vodoměrem bude větší než 10%!

Kontrolní vodoměr je Váš hlídač faktury za vodu! Kontrolní vodoměr je měřidlo, které se instaluje za patní vodoměr, tedy na potrubí, které je už v majetku SVJ. Hlavní funkcí kontrolního vodoměru je Vám výboru SVJ prokázat rozdíl mezi vodárenským vodoměrem a kontrolním vodoměrem a zjistit, ukázat Vám, okamžik rozdílu větší než je 10%, abyste si mohli sjednat přezkoušení od ČMI.

V případě požárního rozvodu se kontrolní vodoměr instaluje až za odbočku k požárnímu odběru. Mezi vodárenským vodoměrem a kontrolním vodoměr je potřeba nainstalovat „T-kus“ pro přezkoušení inspektorem ČMI. Dále je vhodné do tohoto úseku umístit i filtr mechanických nečistot s proplachem, např. filtr FSMad, díky kterému si jednak ochráníte bytové vodoměry, ale především vodu, kterou konzumujete. Zároveň voda zbavená mechanických nečistot Vám prodlouží životnost vodovodních baterií, praček, myček a dalších prvků ve vodovodní soustavě.

Aby kontrolní vodoměr plnil správně svoji funkci, nelze použít běžně používané standardní vodoměry vícevtoké konstrukce. Při případném jejich použití nelze určit, který měří správně. Proto používáme jako kontrolní vodoměry ultrazvukové konstrukce, které nemají mechanické rotující části a spotřebu vody měří na přesném ultrazvukovém principu. Výsledky z terénu jasně prokazují, že po mnoha ověřovacích zkouškách byly naměřené údaje kontrolním ultrazvukovým vodoměrem prakticky odpovídající hodnotám naměřeným pomocí ověřovacího etalonu pracovníka ČMI.

Účelem kontrolního vodoměru je bez prodlení informovat odběratele vody o tom, že vodárenský vodoměr začal měřit špatně, a tím ušetřit mnoho peněz za zbytečně vysoké faktury za odběr vody. Reklamaci vodoměru a ověření jeho funkci inspektorem ČMI doporučujeme právě na základě výsledku porovnání naměřených hodnot vodárenským vodoměrem a vodoměrem kontrolním. Kontrolní ultrazvukový vodoměr má životnost 16 let (baterie) a lze říci, že jde o velmi výhodnou a často rychle návratnou investici.

ultrazvukový vodoměr kamstrup_maddeo

Příklad instalovaného kontrolního vodoměru: Lokalita Praha 9, SVJ, týden 19, rok 2017.

Po 7 dnech měření patního vodoměru je stav 58 m3.

Po 7 dnech měření kontrolním ultrazvukovým vodoměrem je stav 45 m3.

Rozdíl je 13 m3, tedy 28,8%!

Máte jistotu, že tohle není i Váš případ ve Vašem bytovém domě? Neplaťte vodárně zbytečně, když nemusíte!

Chcete se na něco zeptat? Rád Vám poradím. Zavolejte mi na 774 899 818. Těším se Ing. Radek Myšák

Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry a měřiče tepla, služby pro SVJ, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Rádi Vám poradíme a zpracujeme nabídku na vodoměry, linka zdarma 800 778 778, info@maddeo.cz

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz                www.maddeo.cz

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partnerChcete vědět více? Zajímá Vás konkrétní nabídka? Nebo chcete jen poradit?
Linka zdarma 800 778 778, email info@maddeo.cz 
Maddeo CZ s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Více se dozvíte na níže uvedených webech.
www.maddeo.cz www.neovlivnitelnyvodomer.cz


Jak to je s třídami přesnosti (D,C,B,A) u vodoměrů dle EHS ?

Pozn. 1: Je vhodné vědět, že z hlediska metrologie dříve existovaly 4 třídy přesnosti vodoměrů, a to nejméně přesná třída A, následuje B, C a nejvíce přesnou třída D (dle EEC 75/33).

A protože jsou tyto třídy přesnosti často využívány a prakticky zažity při porovnávaní vodoměrů, něco málo si připomeneme:

Nejméně přesnou je třída A (min. průtok od 60l/hod) – prakticky většina dřívějších vodoměrů s touto přesností začínala.

Nejčastější třídou byla a je B (min. průtok od 30l/hod) – je dávno překonaná. A proto doporučení je i tuto třídu přeskočit a nahradit za přesnější vodoměr.

Třída C (min. průtok od 15l/hod) – už několik let se na trhu objevují vodoměry, který se svými parametry blíží této třídě, nebo ji splňují. Navíc tyto vodoměry už dokáží o mnoho lépe měřit i v pásmu nízkých průtoků, a tak minimalizovat neměřené průtoky vody. Pokud si pořídíte vodoměry s těmito parametry, budete mít osvědčený nástroj pro snížení nežádoucích rozdílů mezi patním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů. “Rozdíl v náměrech” je také největší problém, který zbytečně může prodražovat vodu, a zbytečně se s ním potýkají správci domů.

Třída D – prakticky se jedná o třídu, kterou splňují pouze ultrazvuková měřidla, ultrazvukové vodoměry, které jsou v současné době na hraně cenové dostupnosti, ale s dlouhodobého hlediska jsou výhodné. Volbou této třídy uděláte nejvíce z pohledu technických možností dostupných technologií.

Pozn. 2: Hodnoty v závorkách vyjadřují zaručený minimální průtok při nominálním průtoku Qn=1,5 m3/hod, například v horizontální poloze. Je nutné si uvědomit, že mechanický vodoměr má v horizontální poloze přesnost vyšší než ve vertikální, v které se projevuje vyšší tření.

Chcete vědět více, navštivte stránky www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

Maddeo CZ s.r.o., Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8, 
www.maddeo.cz, linka zdarma 800 778 778

logo maddeo nv.cz