Vytvořeno: 13. 11. 2017


Každé SVJ/družstvo zpracovává osobní údaje (shromažďuje), přičemž každé zpracování musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a od 25.5.2018 v souladu s nařízením GDPR

Dne 25.5.2018 vstoupí v účinnost nařízení GDPR, které upravuje ochranu osobních údajů. Nařízení se vztahuje rovněž na všechna bytová družstva, SVJ, správce domu, mzdovou účetní apod., neboť v rámci výkonu správy domu všechny tyto subjekty zpracovávají osobní údaje svých členů, nájemníků, podnájemníků, osob žijících v bytě apod. Nařízení GDPR nahradí stávající zákon č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů se rozumí také jejich pouhé shromažďování ať již v papírové nebo elektronické podobě.

Při zpracování osobních údajů vystupuje družstvo/SVJ v pozici správce osobních údajů, na kterého se vztahují zákonné povinnosti vůči subjektu osobních údajů – jeho nositeli a vůči úřadu na ochranu osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů je potřeba rozlišovat, zda zpracování osobních údajů probíhá na základě právního podkladu, tj. bez souhlasu subjektu údajů, nebo zda zpracování probíhá v režimu nutného souhlasu a jak je tento souhlas definován. Pokud osobní údaje zpracováváte na základě právního podkladu, je potřeba znát na základě jakého. V každém případě je potřeba vždy subjekt údajů vhodně informovat o tom, že jsou osobní údaje zpracovávány (také například umístěním informací na webu družstva/SVJ).

V případě, že SVJ/družstvo při výkonu činnosti využívá služeb správce, účetní, apod., pak do zpracování osobních údajů vstupuje smluvní zpracovatel osobních údajů. SVJ/družstvo se však nezbavuje zodpovědnosti za zpracování osobních údajů a podle nařízení GDPR musí družstvo/SVJ využít pouze takového zpracovatele, který poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky daného nařízení, a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

Zpracování prostřednictvím zpracovatele musí probíhat na základě uzavřené smlouvy nebo jiného právního aktu (např. odsouhlasením obchodních podmínek) a musí zavazovat zpracovatele vůči správci (BD či SVJ) ve smyslu nařízení GDPR.

Pokud chcete osobní údaje zpracovávat v souladu se zákonem a nařízením GDPR a vyhnout se možným astronomickým sankcím od úřadu na ochranu osobních údajů a žalobám ze strany subjektu údajů, doporučujeme Vám navštívit náš

Seminář/školení

ochrana osobních údajů, nařízení GDPR

pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, správce

Datum:                                 čtvrtek 25.1.2018

Čas:                                       od 14:00 – 18:00 hodin

Místo:                                   aula VŠB, Ostrava - Poruba, sál NA2

Lektor:                                  Ing. Milan Ševčík, úřad na ochranu osobních údajů

Cena:                                    960 Kč vč. drobného občerstvení

Obsah:

  • Stávající úprava a úprava podle nařízení GDPR
  • Definice některých pojmů, správce - zpracovatel
  • Zpracování osobních údajů telefon, e-mail, rodná čísla apod., možnosti jejich zpracování, souhlas se zpracováním
  • Průnik zákona o ochraně osobních údajů a občanského zákoníku
  • Ochrana osobních údajů v případě provozování kamerových systémů, fotopastí, čipových zámků
  • Některé otázky v souvislosti s obecným nařízením GDPR

Více informací a přihláška zde.


Pokud chcete získávat aktuality pro společenství vlastníků, bytová družstva, můžete se přihlásit k jejich odběru

Jsme více než webové stránky, jsme webDOMU.cz

Nevíte si rady jaký typ vodoměru vybrat?
Nebo jaký vodoměr Vám vyřeší problém?
Chcete se jen na něco zeptat?

Rád Vám poradím.
Zavolejte mi na 774 899 818. 
Ing. Radek Myšák


Maddeo CZ s.r.o. – přesné vodoměry a měřiče tepla, služby pro SVJ, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Rádi Vám poradíme a zpracujeme nabídku na vodoměry, linka zdarma 800 778 778, info@maddeo.cz

Více se dozvíte na níže uvedených webech.
www.maddeo.cz www.neovlivnitelnyvodomer.cz


Chcete vědět více? Zajímá Vás konkrétní nabídka? Nebo chcete jen poradit?
Linka zdarma 800 778 778, email info@maddeo.cz 
Maddeo CZ s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8


Jak to je s třídami přesnosti (D,C,B,A) u vodoměrů dle EHS ?

Pozn. 1: Je vhodné vědět, že z hlediska metrologie dříve existovaly 4 třídy přesnosti vodoměrů, a to nejméně přesná třída A, následuje B, C a nejvíce přesnou třída D (dle EEC 75/33).

A protože jsou tyto třídy přesnosti často využívány a prakticky zažity při porovnávaní vodoměrů, něco málo si připomeneme:

Nejméně přesnou je třída A (min. průtok od 60l/hod) – prakticky většina dřívějších vodoměrů s touto přesností začínala.

Nejčastější třídou byla a je B (min. průtok od 30l/hod) – je dávno překonaná. A proto doporučení je i tuto třídu přeskočit a nahradit za přesnější vodoměr.

Třída C (min. průtok od 15l/hod) – už několik let se na trhu objevují vodoměry, který se svými parametry blíží této třídě, nebo ji splňují. Navíc tyto vodoměry už dokáží o mnoho lépe měřit i v pásmu nízkých průtoků, a tak minimalizovat neměřené průtoky vody. Pokud si pořídíte vodoměry s těmito parametry, budete mít osvědčený nástroj pro snížení nežádoucích rozdílů mezi patním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů. “Rozdíl v náměrech” je také největší problém, který zbytečně může prodražovat vodu, a zbytečně se s ním potýkají správci domů.

Třída D – prakticky se jedná o třídu, kterou splňují pouze ultrazvuková měřidla, ultrazvukové vodoměry, které jsou v současné době na hraně cenové dostupnosti, ale s dlouhodobého hlediska jsou výhodné. Volbou této třídy uděláte nejvíce z pohledu technických možností dostupných technologií.

Pozn. 2: Hodnoty v závorkách vyjadřují zaručený minimální průtok při nominálním průtoku Qn=1,5 m3/hod, například v horizontální poloze. Je nutné si uvědomit, že mechanický vodoměr má v horizontální poloze přesnost vyšší než ve vertikální, v které se projevuje vyšší tření.

Chcete vědět více, navštivte stránky www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

Maddeo CZ s.r.o., Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8, 
www.maddeo.cz, linka zdarma 800 778 778

logo maddeo nv.cz