Článek uveřejněn dne 16. 01. 2018


Jsou udávané úspory a ceny tepla zřízením lokální výtopny s tepelnými čerpadly reálné?

Posuďte sami. Provozní výsledky realizací jsou toho důkazem.

Očekávané úspory je možné dosáhnout jen při odborném návrhu a realizaci. Bohužel je stále ještě mnoho firem i zákazníků, které toto podceňují. Rozhodujícím faktorem pro zvolení technologie a dodavatele se stává v mnoha případech pouze cena. Protože se jedná o investici, která ovlivní provoz bytového domu na mnoho let, jeví se kritérium pouze ceny jako nevhodné. Úspora počáteční investice se může velmi prodražit během vlastního provozu.

Odbornost a kompetentnost dodavatele technologie tepelných čerpadel je proto nutné dobře zvážit. Fundovaný dodavatel dokáže zdůvodnit svůj návrh, dimenzování tepelných čerpadel a očekávané provozní náklady, ze kterých plynou úspory. Vše samozřejmě může prokazatelně doložit na příkladech z již provedených realizací.

Jedním z nejdůležitějších kritérií, které by měl investor, bytový dům, zvážit při výběru dodavatele, je technická podpora, kterou je dodavatel schopen zajistit a garantovat během provozu. Dálkové monitorování provozu a následné optimalizování provozních parametrů s ohledem na potřeby bytového domu přinášejí statisícové úspory. Díky tomu se pak také nemůže stávat, že jsou majitelé bytů rozčarováni z vytápění i ohřevu užitkové vody.

Často je prezentováno, že rozpočty nezahrnují veškeré náklady na vlastní instalaci a že do předpokládané ceny nejsou zahrnovány veškeré náklady na provoz. Musím zde použít znovu slovo bohužel. Ano, bohužel je stále ještě mnoho rádoby odborných firem, které chtějí pouze prodat a tomu přizpůsobují jak nákladové, tak i provozní kalkulace.

Opravdu odborný dodavatel je schopen vše zdůvodnit a doložit. Cena vlastní realizace by měla vždy obsahovat cenu technologie tepelných čerpadel, regulace, dopojení na stávající topný systém včetně nutných komponent, dopojení na rozvod TUV včetně nutných komponent, především zásobníků vody, elektroinstalaci, měřiče tepla nutné pro rozúčtování, stavební práce, montáž, zprovoznění, zaregulování a dopravné. Dále je nutné k této ceně přičíst cenu nutných projektů a úkonů spojených s vydáním stavebního povolení, pokud bude podmínkou realizace. Všechny, nebo některé úkony si může investor zajistit sám, nebo je naopak v rámci inženýringu požadovat po dodavateli. Poslední věcí, kterou je nutné započítat do počáteční investice je zřízení nového odběrného místa elektřiny, nebo navýšení stávajícího proudového příkonu (velikosti jističe).

Do provozních nákladů je nutné započítat veškeré náklady spojené s provozem lokální kotelny s tepelnými čerpadly. Mezi hlavní položky patří spotřeba elektřiny tepelnými čerpadly, spotřeba elektřiny oběhovými čerpadly a náklady na provoz bivalentního zdroje (obvykle elektrokotel, nebo plynový kotel).

Porovnání předpokládaných úspor při návrhu řešení a skutečných úspor u jedné z instalací tepelných čerpadel AC-Heating Convert AW na bytových domech

Bytový dům Poznaňská 12, Brno

Dům má 1 vchod, 4 podlaží a 16 bytů. Je zateplen a má nová okna. Obytná plocha je cca 1035 m2. V objektu je instalována kaskáda tepelných čerpadel vzduch-voda s plynulou regulací výkonu o celkovém výkonu 56 kW. Doplňkovým zdrojem je elektrický kotel. Zdroj tepla je vyžíván pro vytápění i ohřev užitkové vody. Dalším zdrojem energie v objektu je také fotovoltaická elektrárna o výkonu 18 kW. Spotřeba elektrické energie nového topného zdroje s tepelnými čerpadly je částečně pokryta elektrickou energií vyrobenou fotovoltaickou elektrárnou na střeše domu.

Před instalací jsme zpracovali ekonomickou rozvahu, která je uvedena níže.

Předseda SVJ Ing. Valeš během dvanácti měsíců zaznamenával data z provozu obou zdrojů. Shrnuté výsledky z ročního provozu jsou uvedené v tabulce.

Při započítání zeleného bonusu z vyrobené elektrické energie FVE vychází 1GJ tepla jen na 126,- Kč vč. DPH 21 %. Bez započítání elektřiny vyrobené FVE vychází cena 1GJ tepla na 245,-Kč vč. DPH 21 %. Celkový topný faktor celé kotelny (tepelná čerpadla, elektrokotel, oběhová čerpadla, osvětlení, internet) za sledované období je 2,94. Poslední vyúčtování od Teplárny Brno činilo 326.469,- Kč vč. DPH 15 %. Po instalaci topného zdroje s tepelnými čerpadly a fotovoltaické elektrárny zaplatil dům za teplo na vytápění a TUV za rok 47.464,- Kč. vč. DPH 21 %. Úspora zde dosahuje neuvěřitelných 279.005,- Kč, což je 85 %!!!. Kdyby zde nebyla instalována fotovoltaika, objekt by pak uspořil cca 70 %.

Výše úspor vždy závisí na vhodném návrhu topného zdroje, jeho zapojením do topné soustavy, vhodnosti topné soustavy a na stávající ceně tepla. Uvedené provozní náklady, předpokládané a dosažené úspory jsou důkazem toho, že lokální topný zdroj s tepelnými čerpadly může být pro bytový dům vhodným řešením jak snížit náklady na teplo. Je třeba poznamenat, že to není řešení pro všechny bytové domy.

Zajímá-li vás možnost realizace lokální výtopny s tepelnými čerpadly, kontaktujte nás. Zpracujeme pro vás předběžný rozpočet a ekonomickou rozvahu.

 

Za tým AC-Heating

Ing. Jiří Honzík a Ing. Michal Fiala

info@ac-heating.cz

www.ac-heating.cz

ac heating

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner