Článek uveřejněn dne 12. 02. 2018


JSME VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO VYTÁPĚNÍ, JSME AC HEATING

Historie firmy KUFI INT začíná v roce 2006, kdy dva kamarádi, Lubomír Kuchynka a Michal Fiala, řešili vytápění do chaty Michalova otce. „To byl vlastně důvod, proč jsme se o tepelná čerpadla začali zajímat. Zjistili jsme, že tepelná čerpadla, která byla na trhu, jsou zastaralá, neefektivní a nabízená technologie je 30 let pozadu. Hledal jsem topení, které má velkou účinnost a nízkou spotřebu,“ komentuje začátky firmy Michal Fiala. Sebrali odvahu a nabyté vědomosti z termomechaniky a vrhli se na vývoj tepelného čerpadla.

Možná jste tento příběh o začátcích jednoho z největších dodavatelů tepelných čerpadel vzduch-voda v ČR již slyšeli. Zůstalo by jen u krátkého příběhu, nebýt obrovské píle a touhy posouvat se dál. V roce 2007 jsme jako první v České republice dodali a instalovali tepelné čerpadlo s plynulou regulací výkonu, již pod obchodní značkou AC Heating. O čerpadla byl najednou zájem i na Slovensku, v Německu, Belgii, Anglii nebo Irsku. Získané zkušenosti, vynikající výsledky provozu a zejména spolehlivost našich čerpadel byly podnětem k dalšímu kroku. Vývoj vlastního regulačního systému, zaměřeného na regulaci kaskád tepelných čerpadel včetně dálkové správy a automatické diagnostiky, byl zásadním krokem pro instalace v bytových domech, na které se naše společnost specializuje od roku 2010.

CHCETE ZMĚNU? VĚŘTE TEPELNÝM ČERPADLŮM

Systém centrálního vytápění, který vznikal ve druhé polovině dvacátého století byl vymyšlen dobře, sloužil spolehlivě a hlavně levně. Privatizací těchto provozů však došlo k razantnímu nárůstu cen a dnes, po více než třiceti letech, kdy jsou zařízení na pokraji životnosti a bez investic do modernizací se neobejdou, volá stále více domácností po změně. Hledají řešení, jak snížit výdaje za největší položku v jejich rozpočtu – vytápění a ohřev TUV. Důležitým krokem bývá zateplení domu, rekonstrukce střechy či výměna oken. Tato nemalá investice s dlouhou dobou návratnosti je správné řešení a přináší úspory především za topení, ale je to řešení pouze částečné. Dalším krokem k úsporám je odpojení od CZT, vybudování vlastní kotelny a získání nezávislosti na centrálním dodavateli. A budoucnost nepatří uhlí ani plynu, budoucnost je v moderních technologiích a obnovitelných zdrojích energie. Tepelná čerpadla již nejsou doménou nadšených experimentátorů toužících po nezávislosti. Jsou spolehlivým a velice úsporným zdrojem tepla, přinášejícím nejen tepelný komfort bez starostí a přesně na míru vašemu domu, ale v neposlední řadě i zhodnocení vaší nemovitosti.

AC HEATING – SPRÁVNÁ VOLBA

 „Po zkušenostech s tepelným čerpadlem víme, že zásadním krokem je správný výběr dodavatele,“ říká předseda SVJ v Brně, Ing. Valeš a dodává: „Buďte při výběru nekompromisní. Řešení vytápění bytových domů je specializovaný obor, kladoucí vysoké nároky na odbornost a zkušenosti dodavatele. Pouze se správným návrhem topného zdroje dle potřeb konkrétního objektu, lze dosáhnout požadovaných úspor.“

Víme, co obnáší proces změny topného zdroje, protože vždy stojíme při našich zákaznících, pro které zajišťujeme celou zakázku tzv. „na klíč“ a čerpáme z mnohaletých zkušeností s instalacemi v bytových domech. Naše spolupráce začíná bezplatným technických návrhem a zpracováním ekonomické rozvahy. Pro tento krok je nezbytné dodat základní vstupní údaje o parametrech domu, stávajících spotřebách tepla a teplé užitkové vody a jejich cenách. Následuje zhodnocení, zda se jedná o vhodné řešení pro Váš dům, které je odrazovým můstkem pro další postupy. Záměr je pak třeba prezentovat vlastníkům bytů. Účastníme se členských schůzích, kde zodpovídáme dotazy a poskytujeme informace o navrženém řešení. Postaráme se také o finanční stránku, vyřídíme Vám poskytnutí úvěru, který je hrazen z úspor a nedotkne se tedy majitelů bytů a jejich výdajů. Po dokončení schvalovacího procesu přichází na řadu projekční činnost. Zajistíme zpracování projektové dokumentace a získání stanovisek příslušných orgánů státní správy včetně stávajícího dodavatele tepla a distributora elektrické energie. Vydání stavebního povolení je startem pro zahájení kompletní realizace topného zdroje včetně topenářských, instalatérských, elektroinstalační a stavebních prací. Tato část je zakončena uvedením zdroje do zkušebního provozu a následným získáním pravomocného kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. Po kolaudaci pro nás zakázka nekončí, naopak z hlediska provozu začíná. Zdroj s tepelnými čerpadly je propojen s naším serverem a námi vyvinutý systém dálkové diagnostiky načítá provozní data, z nichž je automaticky schopen detekovat veškeré nestandardní stavy, které tak řešíme dříve, než je obyvatelé vůbec zjistí. Tato služba je bezplatně poskytována na neomezenou dobu.

ZKUŠENOSTI A OVĚŘENÉ VÝSLEDKY

Jsme přesvědčeni, že nejcennějšími podklady pro rozhodnutí jsou zkušenosti těch, kteří kotelny s tepelnými čerpadly již provozují. Proto organizujeme prohlídky našich instalací a předáváme kontakty na zástupce bytových domů. Ten, kdo si změnou zdroje vytápění prošel, Vám nejobjektivněji poví, jak celý proces přechodu na tepelná čerpadla probíhal a jakých výsledků v provozu dosahují.

PŮSOBÍME PO CELÉ ČR

Budujeme lokální výtopny s tepelnými čerpadly v bytových domech po celé ČR a bezproblémové fungování realizovaných kotelen Vám předvedeme jak v malých objektech, tak i v domech například i o devadesáti bytových jednotkách. Spolehlivě vytápíme i nezateplené bytové domy a díky používané technologii nejsme limitováni velikostí objektu. V uplynulém roce začaly s našimi tepelnými čerpadly šetřit bytové domy např. v Lounech, Opavě, Mostě, Českém Těšíně a Praze – Radotíně, a přidaly se tak k řadě spokojených zákazníků, kteří si vyrábějí teplo kdy chtějí a tolik, kolik ho potřebují.

Za tým AC-Heating

Kateřina Chaloupková

info@ac-heating.cz

www.ac-heating.cz

ac heating

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner