Vytvořeno: 14. 03. 2017

Zpětná klapka


Zpětná klapka ZDARMA od 2.3. do 31.3.2017

pro zamezení zpětného toku přes vodoměr a „přetočení náměrů“ a jeho ovlivnění 

Už 10 let pomáháme uživatelům bytů v bytových domech nedoplácet zbytečně za sousedy.


Bohužel se v instalacích vodoměrů často setkáváme ze zpětným průtokem, který ovlivňuje naměřenou hodnotu na vodoměrech. Tento nežádoucí zpětný průtok má hlavního jmenovatele a tím je vodovodní směšovací páková baterie, dále pračky, myčky, ale i lidský zásah!

Druhý důvod proč instalovat zpětnou klapku je mechanické ovlivnění..., které zde nemůžeme popisovat, jelikož by to mohlo vést k návodu, jak to provést. Ale víme, že se to stává a zpětná klapka u vodoměru to vyřeší.

Tento zpětný tok, ať chceme nebo ne, prostě existuje a je způsoben rozdílem tlaku ve vodě a případně i změnou tlakových poměrů vlivem zařízení odebírající vodu z vodovodního rozvodu.

Na základě této reálné praxe proto všem doporučujeme instalaci zpětné klapky za všechny bytové vodoměry v bytovém domě.

logo maddeo_nv

Jaké jsou typy zpětných klapek k bytovým vodoměrům s ohledem na rychlou a jednoduchou montáž?

Při výběru zpětné klapky je důležité si uvědomit, že typ zpětné klapky a její instalace by měla být pro montéra co nejméně náročná, a to jak časově, tak i po montážní stránce. Instalace zpětné klapky musí být prostě jednoduchá. A pro investora (SVJ, bytové družstvo, správce) cenově dostupná.

Zpětná klapka membránová plastová

náročnost instalace: pouhé zasunutí do vodoměru na výstupu

typ: mebránová

U zpětné klapky membránové není potřeba provádět stavební úpravy, protože se elegantně vloží do výstupního profilu vodoměru a to je vše. Montáž u této zpětné klapky je rychlá a snadná. Použití je ve většině vodoměrů na trhu, např. ve vodoměrech Techem, SMARTm, Bmeters, Siemens, Sensus, Apator, Enbra (dle typu), Maddalena, Bonega, ...

Vzhledem k tomu, že výstupní profil vodoměru (vnitřní průměr a délka osazení na výstupu vodoměru) se u vodoměrů různých výrobců a dle typu vodoměru může lišit, je potřeba toto mít na paměti a zpětnou klapku membránovou vyzkoušet.

Zpětná klapka pružinková do vodoměru

náročnost instalace: pouhé zasunutí do vodoměru na výstupu

typ: pružinková plastová

Zpětné klapky pružinkové plastové mají přednosti pružinkových zpětných klapek, avšak jejich instalace je velmi snadná. Montáž vyžaduje  pouhé zasunutí do výstupního profilu vodoměru bez jakýchkoliv dalších úprav a požadavků. Plastový talířek je dotěsněn gumovým těsněním a přitlačován nerezovou pružinkou k tělese zpětné klapky s obvodovým těsněním. Montáž u této zpětné klapky je rychlá a jednoduchá.

Použití je možné v bytových vodoměrech značky Bmeters, SMARTm a dalších ...

Zpětná klapka pružinková plastová do šroubení

náročnost instalace: vyžaduje pečlivou instalaci do výstupního šroubení mezi dvě těsnění

typ: pružinková

Montáž zpětné klapky pružinkové do šroubení vyžaduje precizní montáž a navíc za předpokladu roviných dosedacích ploch ve šroubení (nejvhodnější je kované mosazné šroubení s rovinnými dosedacími plochami). Vlastní zpětná klapka se sestává z 2 částí - talířků, kdy jeden z nich má spirálovou plastovou pružinku s taliřkem a těsněním.

Zpětná klapka se vloží mezi 2ks těsnění, které ji v dotěsní v dosadacích plochách šroubení při dotažení k vodoměru. V případě litého mosazného šroubení je problematické montáž provést z výše popsaných důvodů.

Klapka vyžaduje skutečně pečlivou montáž, která je i časově náročnější, v opačném případě se tento nedostatek projeví netěsností klapky, kapáním ve šroubení vodoměru a zbytečným servisním zásahem. Použití je pro všechny bytové vodoměry, ale omezující je další skutečnost, že vložením 2ks těsnění a zpětné klapky, se Vám ubere cca 3mm závitu ve šroubení a stávající šroubení nebo instalace to neumožní. Tento druh klapek je proto nahrazován za plastové klapky membránové.

Zpětná klapka pružinková mosazná do potrubí

náročnost instalace: vsazení do potrubí a případně úprava rozvodu, cenově nejdražší varianta

typ: pružinková mosazná

Z hlediska funkce zpětné klapky se jedná o nejspolehlivější variantu, avšak s nejdražšími vstupními investicemi. Zpětná klapka mosazná se vsazuje do potrubí s ohledem na její stavební délku,  které je dle výrobce se pohybuje od 35 do 55 mm. Mosazný talířek je dotěsněn gumovým těsněním a přitlačován pružinkou k dosedací ploše zpětné klapky. Klasický princip funkce této zpětné klapky poskytuje i vyšší životnost oproti ostatním variantám. 

Mosazná zpětná klapka k vodoměrům je vhodná pro všechny typy bytových vodoměrů, ale vodoměrů domovních.    

Chcete vědět více? Zajímá Vás cena nebo nabídka? Chcete poradit?

Linka zdarma 800 778 778, email info@maddeo.cz , pro Vaši poptávku.

Maddeo CZ s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Více se dozvíte na níže uvedených webech.

www.maddeo.cz
www.neovlivnitelnyvodomer.cz

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


Hlavní partneři projektu


logo maddeo_nv
vodoměry smartm

Více se dozvíte na lince zdarma 800 778 778, na emailu info@maddeo.cz nebo webech, kam můžete směřovat své poptávky.

Maddeo CZ s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

REFERENCE

Dobrý den, pane Dyntero, chtěl bych tímto poděkovat za vaše služby a pochválit práci Vašeho montážníka pana Mariela – pracoval rychle,vstřícně vůči nájemníkům a než jsem se nadál, bylo vše hotovo. Děkuji a přeji všem pěkný den a hodně spokojených zákazníků.

Ota Vitouš Karlova 737/80, Brno

Akce výměny vodoměrů proběhla neuvěřitelně hladce! Ještě jednou děkuji pracovníkům Vaší firmy za naprosto profesionální přístup. Profesionální nejen profesně ale i lidsky. Děkuji.

Josef Miřejovský Společenství vlastníků Pardubice

Přesný neovlivnitelný vodoměr SMARTm PNV C+ vychází z vodárenské konstrukce vodoměru, která díky své spolehlivé a osvědčené konstrukci nabízí hned několik důležitých výhod, a to zejména:

  • vodoměr dosahuje velmi vysoké přesnosti, která překonává metrologickou třídu C dle EEC 75/33
  • zaručený minimální průtok je 12,5 l/hod, tzn., že od této hodnoty průtoku vodoměr měří v požadované toleranci dle vyhlášky
  • jedná se v současné době o nejpřesnější vodoměr této konstrukce
  • má úpravu ANTIVANDAL a obsahuje tlakové minerální sklo
  • je zcela magneticky NEOVLIVNITELNÝ (konstrukce neobsahuje magnetickou spojku)
  • umožňuje dálkové radio odečty vodoměrů

Pozn. 1: Je vhodné vědět, že z hlediska metrologie dříve existovaly 4 třídy přesnosti vodoměrů, a to nejméně přesná třída A, následuje B, C a nejvíce přesnou třída D (dle EEC 75/33).

A protože jsou tyto třídy přesnosti často využívány a prakticky zažity při porovnávaní vodoměrů, něco málo si připomeneme:

Nejméně přesnou je třída A (min. průtok od 60l/hod) – prakticky většina dřívějších vodoměrů s touto přesností začínala.

Nejčastější třídou byla a je B (min. průtok od 30l/hod) – je dávno překonaná. A proto doporučení je i tuto třídu přeskočit a nahradit za přesnější vodoměr.

Třída C (min. průtok od 15l/hod) – už několik let se na trhu objevují vodoměry, který se svými parametry blíží této třídě, nebo ji splňují. Navíc tyto vodoměry už dokáží o mnoho lépe měřit i v pásmu nízkých průtoků, a tak minimalizovat neměřené průtoky vody. Pokud si pořídíte vodoměry s těmito parametry, budete mít osvědčený nástroj pro snížení nežádoucích rozdílů mezi patním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů. “Rozdíl v náměrech” je také největší problém, který zbytečně může prodražovat vodu, a zbytečně se s ním potýkají správci domů.

Třída D – prakticky se jedná o třídu, kterou splňují pouze ultrazvuková měřidla, ultrazvukové vodoměry, které jsou v současné době na hraně cenové dostupnosti, ale s dlouhodobého hlediska jsou výhodné. Volbou této třídy uděláte nejvíce z pohledu technických možností dostupných technologií.

Pozn. 2: Hodnoty v závorkách vyjadřují zaručený minimální průtok při nominálním průtoku Qn=1,5 m3/hod, například v horizontální poloze. Je nutné si uvědomit, že mechanický vodoměr má v horizontální poloze přesnost vyšší než ve vertikální, v které se projevuje vyšší tření.

Maddeo CZ s.r.o., Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8, 
www.maddalena.cz, www.maddeo.cz, linka zdarma 800 778 778