Článek uveřejněn dne 19.9.2016

SVJ ušetřilo dalších 34% za teplo a přitom měli už zatepleno!

Řekneme Vám, jak to udělali!

Reálný příklad: Bytový dům Ostrava, datum instalace 3/2015, velikost vytápěné plochy - 4127 m2.
Topné období - 250 dní, jednotková cena tepla 481 Kč/GJ.
Spotřeba tepla v Kč PŘED zásahem byla 600 288 Kč za rok.
Spotřeba tepla v Kč PO osazení je 381 433 Kč, tj. snížení spotřeby o 218 855 Kč/rok, úspora 33.9%.

Za vším stojí nový typ regulace. Je to taková  umělá inteligence regulačních a topných soustav, která regulaci topné soustavy přizpůsobuje stanovenému tepelnému komfortu daného objektu. Počítá s vnějšími a vnitřními tepelnými zisky s využitím předpovědi počasí v reálném čase. Myslí za Vás, řídí za Vás a šetří Vám.

Vysoce sofistikovaný řídicí systém pro regulaci dodávky tepelné energie potřebné pro vytápění objektů. Používá nový typ algoritmu pro ohřev topné vody. Zdroj tepla je ovládán podle toho, kolik tepla jednotlivé regulované okruhy požadují. Množství dodávaného tepla je přímo úměrné tepelným ztrátám objektu v reálném čase a tím se odstraňují nedostatky ekvitermní regulace.

Na rozdíl od jiných řídicích systémů na bázi ekvitermní regulace dokáže tento systém identifikovat případné tepelné zisky (vnější - oslunění , vnitřní - odpadní teplo - počítače , televize, vaření, apod.) a využíváním těchto tepelných zisků dokáže stanovit teplotu přívodní topné vody tak, aby dodávka tepelné energie byla vždy v souladu s aktuální potřebou v reálném čase a reálnou úsporou, potvrzenou uživateli regulace od 20%.

Regulace je naprosto nezbytná zejména u kompletně zateplených objektů, kde po zateplení je původní topná soustava tak předimenzovaná, že si s přebytkem tepla nedokážou poradit ani termostatické ventily na radiátorech.

Ekvitermní regulace je zastaralá!

Stávající řídicí systémy používají jeden typ algoritmu pro ovládání zdrojů tepla ve vztahu k topné soustavě budovy. Tento často používaný typ algoritmu je označován jako ekvitermní regulace. Spočívá v tom, že se topné médium v otopné soustavě ohřívá na teplotu, která je nepřímo úměrná venkovní teplotě. Tento princip je sice logicky správný, ale má dva závažné nedostatky:

  • požadovanou teplotu topného média je nutné stanovit dle výrobcem doporučených parametrů
  • pří změně tepelných ztrát objektu (nová okna, zateplení objektu,…) je nutné tyto parametry opět experimentálně definovat

Přichází nová éra regulace topného systému

Nový typ algoritmu pro ohřev topné vody a snížení hlučnosti topných soustav přiblížením ∆t. Zdroj tepla je řízen podle toho, kolik tepla jednotlivé regulované okruhy požadují pro zajištění vyšší tepelné pohody člověka. Querythermní regulace odstraňuje výše zmíněné nedostatky standardní ekvitermní regulace:

  • množství dodávaného tepla je přímo úměrné tepelným ztrátám objektu
  • dle přesného měřiče tepla, který vyhodnocuje chování topné soustavy několikrát za sekundu, dokáže okamžitě reagovat na změny
  • využívá vnitřních a vnějších pasivních tepelných zisků, které jsou vylepšeny o predikci tepelné potřeby

Financování je možné i z dosažených úspor

Kromě standardní možnosti zaplacení celé částky lze systém regulace pořídit na úvěr nebo splácet i z úspor na dodaném teple. Takže Vás to nemusí stát ani korunu navíc.

 

Neplaťte zbytečně teplárně teplo, které nepotřebujete.

Zdarma Vám provedeme kalkulaci pro váš dům.

Pro více informací nebo zpracování nabídky zdarma

nás kontaktujte na: 731 656 601

info@radceprosvj.cz


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


partner vydání

maddeo CZ vodoměry a kalorimetry