Článek uveřejněn dne 10. 04. 2017


FOND OPRAV je pouze imaginární číslo, nespoléhejte na něj, použijte peněžní toky, které jsme pro Vás v závěru připravili

Kolik máme ve fondu oprav? Při vyslovení této otázky asi každého napadne, zavoláme účetní, ona se podívá, kolik máme ve fondu oprav. Špatná úvaha! Pokud potřebujete čerpat peníze na opravy a investice, nespoléhejte na toto číslo, je zavádějící a vy musíte vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.

Nejedná se o žádnou krabici rozdělenou na jednotlivá políčka, kterou účetní otevře a podívá se, kolik je v políčku fond oprav a kolik je třeba v políčku voda.

Jedná se pouze o účetní číslo, které nemusí vůbec korespondovat s bankovním zůstatkem na Vašem účtu. Jak je to vůbec možné, vždyť nám to vyšlo v účetnictví? No právě, v tom je ten problém!

Pokud jste někdy podnikali, víte, že v okamžiku, kdy vystavíte fakturu, vznikl Vám výnos, ze kterého musíte zaplatit daně, i když jste žádnou platbu neobdrželi a možná ani nikdy neobdržíte, účetně jste přece v zisku.

A stejné je to s fondem oprav, možná ještě složitější. Vždy záleží na konkrétních účetních postupech dané účetní jednotky, ale jedno je pro tyto účetní metody společné. Fond oprav nepočítá s mnoha faktory, některé z nich uvádíme:

- zálohové výdaje, které zaplatíte, například záloha na opravu střechy ve výši 200 tis. Kč, se v účetnictví, tedy ve „fondu oprav“ projeví až okamžikem, kdy dostanete finální fakturu na provedené práce, tedy v okamžiku, kdy faktura projde účetnictvím, přičemž v závislosti na účetních postupech někdy až na konci roku, kdy dojde k účetnímu čerpání z „fondu oprav“.

- nesoulad mezi přijatými zálohami na zajišťované služby a hrazenými náklady za tyto služby, kdy v průběhu celého kalendářního roku dochází k půjčování si nebo k dotování fyzicky z „fondu oprav“, avšak již ne účetně. Například v zimě platíte mnohem vyšší zálohy na teplo, než čerpáte. V průběhu roku pak vybíráte zálohy na vodu, ale tu hradíte až jedenkrát ročně, pokud neplatíte žádné zálohy.

- neuhrazené inkasní platby nebo dotace, které jsou účetně ve „fondu oprav“, ale nejsou fyzicky na bankovním účtu, protože nebyly uhrazeny.

- investiční náklady na pořízení majetku nebo jeho rekonstrukci, modernizaci, které se neprojeví v účetnictví a tedy ve „fondu oprav“ v okamžiku zaplacení, respektive zaúčtování faktury, ale až prostřednictvím odpisů například po dobu 30 let, pokud účetní jednotka majetek vůbec odepisuje.

- časový faktor - dejte si ruku na srdce, doklady zanesete účetní až po třech měsících, účetní je zpracuje za další dva, takže máte stav „fondu oprav“  5 měsíců zpětně, ale za těch 5 měsíců se toho na bankovním účtu mnoho událo. Účetní neví ke dni sestavení zůstatku, že jste mezitím uhradili faktury za opravy ve výši 300 tis. Kč.

A proto nespoléhejte na toto imaginární číslo, hospodaříte se svěřenými penězi a nechcete se přece dostat do situace, kdy už nemůžete zaplatit za vodu.

Při řízení financí používejte peněžní toky, které jsme pro Vás připravili, ukážou Vám, kolik budete mít peněz v budoucnosti, tedy po té, co vše známé zaplatíte a uvidíte, kolik můžete čerpat na opravy a investice a jakou rezervu ponechat, aniž byste se dostali do mínusu.

Nemusíte se trápit jak na to, veškerou práci jsme za Vás udělali. Stačí znát počáteční zůstatek Vašich financí na bankovním účtu, plánované měsíční příjmy od nájemníků/vlastníků, pravidelné a nepravidelné výdaje a vše pak průběžně aktualizovat podle skutečnosti.  Uvidíte, jak se bude vyvíjet bankovní zůstatek dalších 14 měsíců dopředu a můžete lépe plánovat tok vašich peněz.


„fond oprav“ – záměrně jsme použili uvozovky, protože v případě bytových družstev se jedná o pojem, který není nijak účetně či právně vymezen a jedná se pouze o pojem zažitý ve společnosti. Ve skutečnosti se jedná o část nájemného, která je určena na financování oprav a investic. Tato část nájemného bývá zpravidla účetně označována jako dlouhodobá záloha na opravy. Ani ve skutečnosti se však většinou nejedná o žádnou zálohu, neboť není předmětem žádného vyúčtování či finančního vypořádání přeplatku/nedoplatku a takovéto označení je zcela zavádějící, a to i v případě SVJ.

Stáhnout peněžní toky zde

Stáhnout další užitečné vzory a formuláře pro SVJ zde

Zobrazit další užitečné informace pro SVJ zde


webDOMU.cz jsou chytré internetové stránky pro SVJ a BD

zabezpečené stránky a data, BEZ REKLAM

https://webdomu.cz/

prohlédnout demo

shlédnout krátké video

založit web SVJ

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


maddeo CZ vodoměry a kalorimetry