Článek uveřejněn dne 10.4.2017

Úspora tepelné energie na n-tou


Stávající systémy regulace pracují většinově s nastavením dodávky tepla na základě výrobcem doporučených parametrů (tzv. ekvitermní regulace). Ta spočívá v tom, že se topné médium v otopné soustavě ohřívá na teplotu, která je nepřímo úměrná venkovní teplotě. V praxi to znamená, že zachování konstantní teploty místnosti dosáhneme nastolením rovnováhy mezi dodávaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti, při nižších venkovních teplotách je tedy třeba větší dodávky energie/tepla. Logicky je tento princip správný, vždy ale pracuje pouze na základě parametrů doporučených výrobcem, které nereflektují změny tepelných ztrát a zisků objektu.

Naopak QUERYTHERM® pracuje s každou budovou a s každou změnou počasí individuálně. Výsledkem těchto hodnocení, která probíhají několikrát za minutu, je regulace dodávky tepelné energie v souladu s aktuální potřebou v reálném čase. K jejímu zavedení stačí instalace „jedné krabičky“ mezi zdroj tepla a okruh, který zásobuje. Tato instalace nevyžaduje žádné zásadní úpravy stávajícího topného systému a je proto nenáročným řešením s rychlou návratností. Systém je zejména vhodný pro kompletně revitalizované objekty, kde po zateplení došlo k předimenzování původní topné soustavy, a tak si s přebytkem tepla nedokážou poradit ani termostatické ventily na radiátorech. Tento chytrý systém má několik výhod. Množství dodávaného tepla je přímo úměrné tepelné potřebě objektu. QUERYTHERM® má také zabudovaný certifikovaný měřič tepla, který vyhodnocuje chování topné soustavy několikrát za minutu, tím pádem je reakce na změnu okamžitá. Využívá vnitřních a vnějších pasivních tepelných zisků, které jsou vylepšeny o predikci tepelné potřeby. V úsporách výdajů dojde k okamžitému efektu za tepelnou energii, která se pohybuje okolo 20 až 50 %.

Chytrá technologie využívá nový typ algoritmu pro ohřev topné vody. Dodávka tepla je tím pádem regulována podle toho, kolik tepla jednotlivé regulované okruhy požadují. Množství dodávaného tepla je tak přímo úměrné tepelné potřebě objektu v reálném čase. QUERYTHERM® totiž umí vyhodnotit údaje o tom, kolik tepla jednotlivé regulované okruhy požadují či kolik získají tepla z odpadního tepla počítačů, televize nebo při vaření. V reálném čase pak reaguje na předpověď počasí a dokáže kalkulovat teplené zisky z venkovního oslunění či predikuje zvýšení dodávky tepla při snížení venkovní teploty, snížení pasivních zisků, a dokáže zařídit, že i při ochlazení zůstává teplota v místnosti konstantní, aniž by se zvýšila dodávka tepla do objektu. Jde o zásadní rozdíl oproti klasické ekvitermní regulaci.

Příklad

Jako dobrý příklad může sloužit bytové družstvo z Ostravy. Zdejší bytový dům o výměře 3 389 m2 vytápěné plochy za topné období 48 dnů spotřeboval cca 173,6 GJ. Při ceně 481 Kč/GJ jde o částku 83 530 Kč. S využitím systému QUERYTHERM® pak spotřeba klesla na 70,3 GJ (tedy 33 830 Kč). Došlo tedy ke značnému snížení spotřeby tepla o 103,3 GJ a úsporu 49 700 Kč. V procentuálním vyjádření jde o ušetření 59,6 % tepelné energie.

Za tímto novým a propracovaným systémem stojí ECOONE CZECH, společnost, specializující se na ekonomiku a energetiku staveb. QUERYTHERM® byl vyvinut tak, aby zefektivnil automatickou regulaci vytápění jak obytných domů, tak i průmyslových objektů, které mají 1000 m2 a více vytápěné plochy. Není to však z důvodu, že menší objekty systém neumí, ale návratnost investice v tomto případě je delší. Výsledkem je chytrá technologie pro trvale udržitelnou výstavbu v oblasti řízení budov. Přední výhodou je i možnost dálkové správy a automatický provoz bez nutnosti zásahu obsluhy.


Pro více informací se obraťte na tel. číslo 604 261 273 nebo na e-mail info@ecooneczech.cz

ECOONE CZECH, s.r.o.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Meziříčská 2868
Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
Česká Republika
mob. +420 732 194 163

Web: www.ecooneczech.czKontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂


Hlavní partneři projektu


maddeo CZ vodoměry a kalorimetry