Vytvořeno: 05. 09. 2017


DĚSIVÉ ZJIŠTĚNÍ PRO MAJITELÉ PŮD BYTOVÝCH DOMŮ!

Děsivý nadpis tohoto článku je plně na místě! Více jak 10 let se pohybujeme po půdách od rodinných domů přes půdy bytových domů až po půdy na průmyslových a zemědělských objektech. Všechny vykazují podobné rysy zanedbávání, omezenou péči a v mnoha případech i havarijní stav způsobený neznalostí, neodbornými zásahy nebo pouhým opomenutím se věnovat této důležité části domu. 


A to, že se jedná o jednu z nejdůležitějších částí domů, je naprosto jednoznačné, protože půdu tvoří krov a střecha, která zabezpečuje bezpečí obyvatel celého domu – střecha je základ každé stavby. Pokud nebude střecha v pořádku, nikdy nebude v pořádku celý dům.  Aby mohla být v pořádku střecha, musí být bezpodmínečně v pořádku krov a ostatní dřevěné konstrukce a tím pádem i celá půda. Při našich prohlídkách půd u těch vlastníků bytových domů, kteří si nebezpečí s podceněním stavu půdy uvědomují a kteří si nás pozvali na posouzení stavu, dnes a denně zjišťujeme závažné nedostatky v péči o tuto část domů.  A proto jsme se rozhodli k sepsání tohoto článku, ve kterém Vás chceme upozornit na možná nebezpečí a rovnou ukázat jak tomuto nebezpečí předejít a vše napravit, tak aby byl celý dům v pořádku a nehrozilo nebezpečí zhroucení celé střešní konstrukce.

DVĚ NEBEZPEČÍ PRO PŮDY BYTOVÝCH DOMŮ

Majitelé bytových domů, což jsou vlastníci jednotlivých bytů, investují do oprav vlastních bytů nemalé finanční prostředky, což je v pořádku. Další nemalé finance jsou použity na opravu nebo zateplení společných částí domů – zateplení fasády, výměna oken a dveří, výměna střešní krytiny. Z naší mnohaleté zkušenosti víme, že na opravy a údržbu půdních prostor se prakticky nemyslí. Z krátkodobého horizontu se nic neděje, ale vzhledem k tomu, že většina bytových domů má zateplené fasády, vyměněná okna, ale už schází zateplení stropních konstrukcí, čili podlah půd, tak vlastnící ze svého domu udělali ideální komín! A proč komín? Protože jak všichni ze základní školy víme, tak teplo stoupá vzhůru a protože absolutní většina bytových domů nemá parotěsné fólie na stropech bytů, tak s tímto teplým vzduchem vstoupá vzhůru i velké množství vlhkosti, která stropem projde, tak jako kouř komínem. Věřte tomu, že tím stropem skutečně projde, i když je strop třeba betonový! Díky tomuto jevu velmi stoupá teplota a vlhkost v půdním prostoru. Co je tímto jevem způsobeno? Dva velké problémy!

Bezplatné posouzení bytového domu

Využijte jedinečnou šanci na sestavení auditu bytového domu z pohledu zateplení zcela ZDARMA. Zjistěte, kolik tepla se Vám ztrácí a kolik by  by Vám ušetřila tepelná izolace, vše zcela NEZÁVAZNĚ.

nebo volejte +420 721 207 099


STŘECHU NAD HLAVOU MŮŽE SEŽRAT OBYČEJNÝ BROUK!

Prvním jsou energetické - tepelné ztráty. Jinými slovy majitelé domu, který má zateplenou fasádu, vyměněná okna a nemá zateplený strop, nešetří za topení tolik, kolik by mohli, protože nemají zateplenou podlahu půdy. Laicky řečeno nevytvořili pokličku, aby jim teplo neunikalo stropem pryč.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Druhým závažným problémem je vlhkost, která společně s teplým vzduchem uniká do celého půdního prostoru střechy. Tato vlhkost se posléze dostává do dřevěných konstrukcí domu, čili krovu. Celá dřevěná konstrukce se tím pádem stává zajímavou a velmi chutnou pro dřevokazné škůdce – houby, plísně, hmyz! Už slyším argument, že hmyz napadá pouze čerstvé dřevo. Ale to je naprosto mylná informace. 

Hmyz a houby napadají i staré VLHKÉ dřevo! Takový tesařík (nejrozšířenější dřevokazný hmyz) od vylíhnutí z vajíčka dokáže požírat v trámech dřevo po dobu 7-10 let než se z něho stane dospělec. Tedy než se zakuklí a vylíhne v brouka. Brouk už žádné dřevo nežere, ale klade nová vajíčka (jedna samička tesaříka naklade až 30 vajíček!), ze kterých se líhnou nové larvy dychtící po vašem dřevěném krovu. Dřevo a v případě půdních prostor trámy, prkna a latě žere pouze larva, lidově řečeno červ, který nemusí být na první pohled v trámu vidět. Za dobu svého pobytu v trámu, opakuji, že se jedná o dobu 7-10let, dokáže vyžrat jeden červ chodbičky nebo chcete-li tunýlky v délkách i několik metrů, protože za hodinu vytvoří jediný červ chodbičku o délce svého těla, což je až 30 mm! Svou žravostí dokáže zásadním způsobem narušit statiků jednotlivých trámů.

Posouzení stavu krovu a chemická ochrana

Problém se škůdci je vždy hrozba. Zdarma přijdeme a posoudíme stav Vašeho krovu, v případě problémů navrhneme řešení!

nebo pište na: izolace@machstav.cz


Co nehezkého umí dřevokazné houby, jako například dřevomorka? Pokud dřevomorka napadne dřevěné konstrukce domu, tak se jedná bez přehánění o velkou pohromu. Dřevomorka dokáže „sežrat“ dřevo, tak že z trámů a prken nezůstane vůbec nic, jenom pouhá hromádka prachu. Proto není radno podceňovat stav půd jako celku. Proto je bezpodmínečně  nutné se věnovat půdám, tak jako ostatním částem domu.  Všichni víme, jak často dělat revize komínů, hromosvodů, plynových přípojek a dalších, ale ruku na srdce, jak často si kontrolujete stav půdy…

Staráme se o více jak 80 bytových domů


Posouzení stavu půdy není jednoduchou záležitostí, ale naštěstí existuje pomoc. Společnost MACHSTAV s.r.o. se dlouhodobě zabývá údržbou a sanacemi půd. Od prvotních prohlídek až po celkové rekonstrukce a veškeré práce spojené se sanací půd – ochrana před napadením dřevokaznými škůdci, likvidaci dřevokazných škůdců, zateplení půd a mnoho dalších činností. Rádi pomůžeme i Vám prvotní prohlídkou a posouzením stavu půdy a to zcela ZDARMA a NEZÁVAZNĚ!

ZDARMA A NEZÁVAZNĚ

MACHSTAV s.r.o., Ke Hřišti 202/1, 58812 Dobronín, volejte: 721207099 nebo pište na email: izolace@machstav.cz

Dále Vám zpracujeme cenové rozpočty na zásahy, které bude nutné provést ihned, zpracujeme rozpočty opatření včetně časového harmonogramu postupu dalších zásahů od střednědobého horizontu 1-3 roků až po dlouhodobý horizont cca 10 let, nastavíme a budeme provádět cyklus pravidelných prohlídek půdních prostor, proto abyste pod svou střechou mohli v klidu spát…

Neváhejte a kontaktujte nás.

721 207 099


Reference společnosti Machstav s.r.o.