Vytvořeno: 13.12.2016

Co všechno zachytí filtr FSMad za pouhých 24 hodin po instalaci??

A vy to máte v pračkách, myčkách, rozvodech a ve sklenici, kterou chcete vypít!

Většina panelových a činžovních domů má za sebou v posledních několika letech velké investice. Ať už se jednalo o celkové revitalizace, zateplení pláště domu, rekonstrukce výtahů nebo výměny oken, tyto úkony stály vlastníky bytů nemalé částky. V současné době, kdy se opět začínají pomalu finančně vzpamatovávat, se výbory SVJ začínají rozhlížet po dalších opatřeních, které by snížily náklady na provoz a údržbu domu. Cílem je efektivně investovat finanční prostředky, které se průběžně střádají ve fondu oprav každého domu.

V bytových domech se stále častěji setkáváme s mechanickými nečistotami obsaženými ve vodě, které se během let nahromadily a usadily ve vodovodních potrubích. Tyto nečistoty se uvolňují a jsou unášeny vodou až ke koncovým zařízením v našich bytech, kde způsobují různá poškození, zacpání a další nepříjemnosti. Zejména se jedná o pračky, myčky nebo vodovodní baterie, ze kterých si bereme vodu na ranní kávu.

Účinná ochrana existuje - jmenuje se FSMad

Do rozvodů vody v domě se dostávají různé úlomky rzi, zrnka písku a další cizí částice, které se uvolňují například při opravách vodárenských potrubí. Tyto mechanické částice mají neblahý vliv na vnitřní zařízení napojená na rozvody vody a snižují tak jejich životnost.
Řešení je přitom velmi jednoduché a nazývá se filtr jemných částic.

Stále více výborů bytových domů se přiklání k instalacím těchto filtrů, které dokáží významným způsobem zredukovat nečistoty, jenž se do objektů dostávají a znepříjemňují tak život vlastníkům bytů.

Někdo může namítnout, že v jejich domě mají nové rozvody vody v plastu a tam žádné nečistoty nejsou. Ano, to je pravda. Ale je třeba si uvědomit, že tyto mechanické nečistoty nevznikají v rozvodech domu, ale připlouvají s vodou z vodárenských sítí mnohdy desítky let starých. Na obrázku vpravo se můžete podívat, jaké nečistoty zachytí filtr jemných částic v klasickém bytovém domě za pouhých 24 hodin po jeho instalaci.

Kam filtry pevných částic FSMady instalovat??

Filtry jemných částic je nejvýhodnější instalovat za patní vodárenský vodoměr. Ošetří se tak celý dům a stačí pořídit pouze jeden filtr. Tím, že se odchycené nečistoty ve filtru neustále hromadí, je nutné pro správnou funkci filtr v určitých časových intervalech čistit. Z hlediska čištění existují dvě varianty. Je možné zvolit variantu manuálního proplachu, kde postačí ve spodní části filtru otevřít odkalovací kulový ventil a nasbírané nečistoty vypustit nebo zvolit druhou možnost, kterou je instalace filtru s automatickým proplachem, kde se již o nic nemusíte starat. Zde se pouze nastaví interval proplachu v rozmezí od 4 minut až 3 měsíců podle potřeby.

26.9.2016

Dosažené výsledky v bytovém domě Družstvo Běluňská v Praze. Zadržené nečistoty a rez ve filtru po cca měsíci používání.  

Přečíst referenci si můžete tady.

Poradíme Vám jak správně vybrat filtr pevných částic!

Na Vaše dotazy odpoví technicko – obchodní poradce Lukáš Kloz tel.: 773 669 073. Nebo si zadejte nezávaznou poptávku

BEZPLATNÁ LINKA 800 778 778; info@maddeo.cz; www.maddeo.cz

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


partner vydání

maddeo CZ vodoměry a kalorimetry

Proč osazovat zpětnou klapku u vodoměrů?

Reálné nebezpečí se jmenuje zpětný průtok a ....mechanické ovlivnění! 

Pokud chcete zabránit zpětným tokům, možnému „přetočení náměrů“ a ovlivnění, tak jinou možnost, než zpětnou klapku, nemáte!

Bohužel se v instalacích vodoměrů často setkáváme ze zpětným průtokem, který ovlivňuje naměřenou hodnotu na vodoměrech. Tento zpětný průtok má hlavního jmenovatele a tím je vodovodní směšovací baterie, dále pračky, myčky, ale i lidský zásah!

Druhý důvod proč instalovat zpětnou klapku je mechanické ovlivnění..., které zde nemůžeme popisovat, jelikož by to mohlo vést k návodu, jak to provést. Ale víme, že se to stává a zpětná klapka u vodoměru to 100% vyřeší.

Aby hodnota na bytových vodoměrech byla co nejméně „ovlivněna“, musíme udělat vše pro to, aby instalace byla odolná proti ovlivnění. Jedním z mnoha základních kroků je zamezit zpětnému toku vody přes vodoměr a to právě zpětnou klapkou.

Tento zpětný tok, ať chceme nebo ne, prostě existuje a je způsoben rozdílem tlaku ve vodě a případně i změnou tlakových poměrů vlivem zařízení odebírající vodu z vodovodního rozvodu.

Na základě zkušeností proto všem doporučujeme instalaci zpětné klapky za všechny bytové vodoměry v bytovém domě.

A jakou zpětnou klapku vybrat?

Zpětných klapek na trhu je více typů, patří mezi ně např. zpětné klapky mosazné (nevýhodou je vysoká cena a nutnost stavebních úprav, jelikož se vkládají až za vodoměr a mají stavební délku cca 35-55 mm) a dále klapky plastové (nepotřebují stavební úpravy).

Z výše uvedeného se v bytových instalacích nejčastěji používají plastové zpětné klapky a to:

  • Plastová zpětná klapka membránová

U této zpětné klapky není potřeba provádět stavební úpravy, protože se elegantně vloží do výstupního profi lu vodoměru a to je vše. Montáž u této zpětné klapky je rychlá, efektivní a hlavně 100% spolehlivá.

  • Plastová zpětná klapka pružinková

Vkládá se za vodoměr do šroubení, je ale potřeba provést precizní dotěsnění pomocí 2ks těsnění, která jsou z jedné a druhé strany klapky a dotěsní tak vodoměr, klapku a šroubení. Klapka vyžaduje skutečně precizní montáž, která je i časově náročnější. Tento druh klapek je nahrazován za plastové klapky membránové.

V současné době se převážně používají zpětné klapky membránové, které se jednoduše vloží do výstupního profilu vodoměru a je hotovo. Zde je na místě uvést, že v žádném případě nelze zpětnou klapku montovat před vodoměr!

Společnost Maddalena CZ provádí montáž a výměny bytových vodoměrů, u kterých je zpětná klapka membránová už součástí instalace.

Poradíme Vám na bezplatné lince
800 778 778

Zpracujeme Vám ZDARMA nabídku na výměnu vodoměrů ve více variantách. V nabídce naleznete i možnost dálkových odečtů a zpětné klapky.

zpětná klapka k vodoměr

Poptat výmenu vodoměrů

Vlastními montážníky provádíme výměnu vodoměrů a měřičů tepla po celé ČR.