Vytvořeno 11.12.2017

Chemické čistění otopné soustavy, aneb jak ušetřit za teplo


Chcete zlepšit vytápění vašeho domu?
Vyčkávat se nevyplatí


Správná funkce otopné soustavy, stejně tak jako kteréhokoliv jiného zařízení, je ovlivněna jejím technickým stavem. Bezvadný stav otopné soustavy, stoupaček, ležatých rozvodů včetně regulačních prvků má zásadní vliv na spolehlivost a účinnost otopné soustavy s přímým vlivem na spotřebu tepla a provozní náklady. Jako veškerá technická zařízení i otopná tělesa potřebují údržbu a pravidelnou kontrolu. V průběhu času dochází v otopné soustavě ke vzniku provozních nečistot.  Minerální úsady hromaděné v otopné soustavě mění její hydraulické poměry. Vlivem vyšší tlakové ztráty tak často teplonosná kapalina neproudí přes celé těleso, ale protéká cestou nejmenšího odporu jen některými kanálky, kde se ovšem nestihne vychladit na uvažovaný teplotní spád. Výkon takového otopného tělesa se významně sníží a teplota vratné vody zvýší. V případě ještě výraznějšího zvýšení hydraulického odporu bude průtok minimální a těleso se stane nefunkčním. Nedostatečné množství protékající topné vody v důsledku zúžení potrubí vede k tomu, že se musí zvýšit teplota TV, aby se dosáhlo potřebné tepelné pohody. Teplo z teplonosné látky se přenáší hůře do vytápěného prostoru a vytápění se stává neefektivním. Společným jmenovatelem pro všechny typy provozních nečistot je to, že mají negativní vliv na provoz, účinnost a životnost otopné soustavy.

Důsledkem výše uvedených problémů jsou zvyšující se náklady na vytápění, protože pro dosažení cílové teploty ve vytápěném prostoru se spotřebuje více energie. Nezávise na vznikajících hydraulických a energetických ztrátách zde existují zvýšené náklady na údržbu a opravy, které postupně v čase s délkou provozování otopné soustavy rostou. Udržování otopné soustavy bez přítomnosti kalů, nečistot, korozních částic, řas, prachu a bakterií má přímý vliv na  provozní efektivitu jak z pohledu finančního, tak energetického, neboť dochází k maximálnímu využití tepelné energie a k minimálnímu “vyhazování” peněžních prostředků. Z výše uvedeného jednoznačně plyne, že provozní nečistoty a minerální nánosy jsou v otopných soustavách závažným problémem. Často ovšem na potřebu vyčištění teplosměnných ploch dříve upozorní až provozní problémy nebo poškození prvků soustavy. Pokud chcete zabezpečit dlouhou životnost a spolehlivost otopné soustavy, je třeba se o ni starat.  Aby  otopná soustava správně plnila svůj účel, je nutné provést chemické vyčištění  vnitřních povrchů od veškerých úsad a provozních nečistot. Chemické vyčištění otopného systému má však smysl jen v případě , je-li  provedeno odborně a zodpovědně. V opačném případě jsou to vyhozené peníze. Pečlivý výběr firmy, která vyčištění provede, je zcela zásadní, pokud chceme, aby byl  výsledek   skutečně  efektivní. Bohužel, opak bývá  často pravdou. Objednatele při výběru ani tak moc nezajímá,  o jakou zhotovitelskou firmu se jedná, jaké má reference, výsledky, zázemí, pověst, jak velké zakázky firma realizovala v minulosti, jeho zajímá pouze, kdo mu nabídne nejnižší cenu. Cena je pro něj rozhodující. Bohužel si neuvědomuje, že nejnižší cena neznamená zároveň potřebnou kvalitu. Neuvědomuje si, že se jedná o čištění tlakového systém a je proto zapotřebí co nejvyšší zkušenosti, odbornosti, garance výsledku. Pokud  je nejnižší cena rozhodující při výběru, může se stát,  že neprofesionálním výkonem, nevhodnou chemií apod. bude namísto očekávání soustava poškozena. Naopak, bude-li  dílo  provedeno odborně, pak se chemickým vyčištěním  zcela obnoví funkčnost technologického zařízení, zlepší se přestup tepla na otopná tělesa a vytvoří vhodné podmínky pro regulaci teploty. Chemické čištění je dnes nejefektivnější a rychlou metodou k odstranění pevných usazenin na vnitřním povrchu otopných systémů.

Lídrem na trhu v oboru chemického čištění je firma  Finex Technology s.r.o., která  disponuje speciálním vybavením a kvalifikovanými odborníky. Obojí je zárukou kvalitního a rychlého servisu.

Nejste spokojeni s výkonem Vašeho otopného systému? Zdá se Vám, že otopná tělesa  ve Vašem domě nehřejí jak by měla?

Přesvědčte se sami o účincích našeho systému chemického čištění. 

Zaručujeme 100% servis a profesionální přístup.

Na základě spolupráce s řadou našich i zahraničních odborných firem, vlastních technologií i praktických servisních zkušeností

Poskytujeme komplexní služby

Čištění vnitřních povrchů otopných soustav

FINEX TECHNOLOGY s.r.o.

U Libeňského pivovaru 8, 180 00 Praha 8

Kontakty:

Tel.: +420 602 361 032, +420 777 123 227

E-mail: vitek@finextechnology.cz, info@finextechnology.cz

Web: www.finextechnology.cz

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT