Článek uveřejněn dne 13.12.2016


ČEZ Teplárenská zajistí provoz Vašeho tepelného zařízení

 

ČEZ Teplárenská není pouze dodavatelem tepelné energie. Svým stávajícím i potenciálním zákazníkům nabízí také provozování, obsluhu a údržbu jejich tepelných zařízení a hospodářství za účelem zajištění maximální bezpečnosti a spolehlivosti.  

Seznamte se s naší službou „Komfort“. Jedná se o model, kdy si ČEZ Teplárenská pronajme tepelné zařízení zákazníka a z tohoto tepelného zařízení – zdroje realizuje dodávku tepla formou provozování tohoto zdroje, zároveň provádí obsluhu a servis.  To vše za současného dodržení všech legislativních předpisů.


Jako doplňkovou službu můžete využít 24hodinovou technickou pohotovost a centrální servisní dispečink.


Komfort (obsluha zdroje, servis, provozování a dodávka tepla)

 

Běžná kontrola a obsluha (prováděno 1 x za týden dle specifikace - vizuální kontrola tepelného zdroje, kontrola požadovaných parametrů topných médií, nastavení regulátoru, pravidelné měsíční odečty fakturačních měřidel, zápis do provozního deníku)

Základní provozní údržba (čištění, mazání, kontrola a zajištění těsnosti spojů, izolací, ucpávek, měření, zkoušení pojistných ventilů, nulování manometrů, kontrola řídicího systému, kontrola těsnosti a tlaku topného systému zdroje, kontrola správné činnosti regulačního ventilu ÚT, kontrola čerpadla oběhové vody ÚT, další dle konkrétního zdroje)

Doporučení k provedení oprav (v rámci kontroly zařízení monitorujeme případné potřeby na zajištění oprav, o kterých zákazníka informujeme a navrhujeme vhodné řešení)

Vedení provozní dokumentace (základní dokumentace obsahuje: provozní deník, místní provozní předpis, provozní řád, v rámci vedení provozní dokumentace provádíme pouze zápis do provozního deníku)

Revize (kompletní zajistíme revize vyhrazených technických zařízení, dle platných předpisů včetně řádné evidence, vypracování revizních plánů a zajištění jejich plnění)

Technická pohotovost (na základě výzvy zákazníka zajistíme neprodlený výjezd technického pracovníka, který detekuje poruchu, dle možností zajistí zabezpečení zařízení a spolupracuje na odstranění poruchy, případně zajistí realizaci opravy)

Realizace oprav (na základě doporučení opravy zařízení a schválené kalkulace zajistíme realizaci opravy)

Nákup paliv a energií (nákup zemního plynu, elektrické energie, provozní chemie, vody pro doplňování – konkrétní postup je optimalizován pro každý případ individuálně)

Zajištění úkonů pro účely ERÚ, BOZP, SEI, TI, OŽP, PO a MPP (plnění potřebných legislativních požadavků, včetně komunikace s dotčenými orgány)

Vyúčtování dodané tepelné energie (zákazníkovi zajistíme komplexní vyúčtování dodávky tepla, případně zajistíme na základě samostatné smlouvy rozúčtování)


Kontaktujte nabídkovou kancelář

ČEZ Teplárenská, a.s., 725 648 523, cezteplarenska@cez.cz, www.cezteplarenska.cz

Přednostně působíme v lokalitách a okolí těchto měst: Bílina, Bohumín, Hodonín,

Chomutov, Chvaletice, Mělník, Orlová, Teplice, Trutnov, Sokolov, Ústí nad Labem.


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla