Článek uveřejněn dne 13.09.2016


ČEZ Teplárenská zajistí obsluhu i servis Vašeho tepelného zařízení

 

ČEZ Teplárenská není pouze dodavatelem tepelné energie. Svým stávajícím i potenciálním zákazníkům nabízí také obsluhu a údržbu jejich tepelných zařízení a hospodářství za účelem zajištění maximální bezpečnosti a spolehlivosti.  


Postaráme se o tepelné zařízení, které je v majetku zákazníka. Teplo z tohoto zařízení nedodáváme, zařízení pouze obsluhujeme, nebo i udržujeme na základě servisní smlouvy. Nabízíme dvě služby s různou úrovní plnění:

Basic (obsluha)

 Běžná kontrola a obsluha (prováděno 1x za týden dle specifikace - vizuální kontrola tepelného zdroje, kontrola požadovaných parametrů topných médií, nastavení regulátoru, pravidelné měsíční odečty fakturačních měřidel, zápis do provozního deníku).

 Základní provozní údržba (čištění, mazání, kontrola a zajištění těsnosti spojů, izolací, ucpávek, měření, zkoušení pojistných ventilů, nulování manometrů, kontrola řídicího systému, kontrola těsnosti a tlaku topného systému zdroje, kontrola správné činnosti regulačního ventilu ÚT, kontrola čerpadla oběhové vody ÚT, další dle konkrétního zdroje).

 Doporučení k provedení oprav (v rámci kontroly zařízení monitorujeme případné potřeby na zajištění oprav, o kterých zákazníka informujeme a navrhujeme vhodná řešení).

 Vedení provozní dokumentace (základní dokumentace obsahuje: provozní deník, místní provozní předpis, provozní řád, v rámci vedení provozní dokumentace provádíme pouze zápis do provozního deníku).

Standard (obsluha a servis) služby obsažené v Basic +

 Revize (kompletně zajistíme revize vyhrazených technických zařízení dle platných předpisů včetně řádné evidence, vypracujeme revizní plány a zajistíme jejich plnění).

 Výjezd technika při poruše (na základě výzvy zákazníka zajistíme neprodlený výjezd technického pracovníka, který detekuje poruchu, dle možností zajistí zabezpečení zařízení a spolupracuje na odstranění poruchy, případně zajistí realizaci opravy – za definovaných podmínek).

 Realizace oprav (na základě doporučení opravy zařízení a schválené kalkulace zajistíme realizaci opravy).


Kontaktujte nabídkovou kancelář

ČEZ Teplárenská, a.s., 725 648 523, cezteplarenska@cez.cz, www.cezteplarenska.cz

Přednostně působíme v lokalitách a okolí těchto měst: Bílina, Bohumín, Hodonín,

Chomutov, Chvaletice, Mělník, Orlová, Teplice, Trutnov, Sokolov, Ústí nad Labem.


Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner


banner-250x250-ctverec-13.gif

Hlavní partneři projektu


vodoměry a měřiče tepla