Článek uveřejněn dne 14. 11. 2017


Bytový dům s tepelnými čerpadly v mrazivém lednu

Byla v bytech zima, nebo naopak měli majitelé bytů vyšší tepelný komfort než s CZT?

ac heating

Často se na nás obracejí zástupci bytových domů s dotazy na téma, zda tepelná čerpadla vytopí dům i při velmi nízkých teplotách. Jeden z dotazů: Sledujeme se zájmem veškeré informace o instalacích tepelných čerpadel v bytových domech v časopise SČMBD. Uvažujeme o jejich instalaci a odpojení od CZT, ale znejistěli jsme při letošních dlouhotrvajících mrazech. Prý byl nejstudenější leden za posledních 77 let! Jak se v těchto extrémních podmínkách chová dům vytápěný tepelnými čerpadly? Nebyla v bytech zima?

Požádali jsme proto zástupce tří SVJ, kde byla nově technologie tepelných čerpadel AC Heating nainstalována, aby řekli své zkušenosti z první zimy a zda se při dlouho trvajících nízkých teplotách osvědčila náhrada CZT za tepelná čerpadla.

Oslovili jsme zástupce SVJ Laudova 1013-1014 v Praze Ing. Borůvku, SVJ Zalužanská 1270 v Mladé Boleslavi Ing. Formánka a zástupce SVJ Josefy Faimonové 19 v Brně Ing. Freiberga. Otázky jsme směřovali na následující témata:

Zkušenosti s vytápěním tepelnými čerpadly během letošní zimy

Dovolujeme si zde citovat vyjádření zástupce SVJ Josefy Faimonové 19, pana Ing. Freiberga: „Takovou tepelnou pohodu jsme dosud nepoznali! “ Je třeba doplnit informaci, že původní dodavatel tepla prováděl noční útlum dodávek tepla a nedostatečná akumulační schopnost dosud nezatepleného domu způsobovala nepříjemné a často reklamované výkyvy teplot v bytech. Instalací tepelných čerpadel došlo k dosažení tepelné pohody v bytech a nastavená teplota kolísala pouze v rozmezí necelého 1 °C i při lednových extrémních mrazech.

V obdobném duchu se nesly odpovědi i ostatních dvou zástupců SVJ.

Všichni se pak shodli na faktu, že před spuštěním nového topného zdroje s tepelnými čerpadly bylo nutné provést vyregulování hydraulických obvodů otopných soustav. V případě bytového domu Laudova 1013-1014 v Praze muselo být provedeno kompletní vyčištění rozvodů otopné soustavy z důvodu snížené průchodnosti (otopná soustava je provozován od roku 1980). Po vyregulování a odvzdušnění otopné soustavy a doladění nastavení ekvitermní křivky otopné vody bylo dosaženo ve všech případech předpokládaných projektovaných parametrů topného zdroje s tepelnými čerpadly. Jejich provoz v součinnosti se záložními zdroji plně nahradil CZT.

Cena za 1 GJ vyrobeného tepla během nejchladnějších dnů

Bytový dům Laudova 1013-1014, Praha

V prosinci 2016 se projevily problémy se zanesením rozvodů. Důsledkem byl velký tepelný úbytek na stoupačkách otopné soustavy, dům má 12 nadzemních podlaží. Z tohoto důvodu bylo nutné navýšit teplotu topné vody a zvýšit tak podíl bivalentního zdroje při nízkých venkovních teplotách. Po vyčištění otopného systému, které proběhlo 9. 2. 2017, bylo možné teplotu topné vody snížit na původně předpokládanou úroveň. Ceny vyrobeného tepla v jednotlivých měsících udává pan ing. Borůvka takto: prosinec 2016 - 336 Kč/GJ; leden 2017 - 404 Kč/GJ a únor 2017 - 314 Kč/GJ. Ceny jsou včetně DPH 21 %.

Bytový dům Josefy Faimonové 19, Brno

Tento dům nemá dosud zateplený obvodový plášť. Při dimenzování výkonu topného zdroje s tepelnými čerpadly se však již se zateplením uvažovalo. Z tohoto důvodu je prozatím vyšší využití bivalentního zdroje. Cena vyrobeného tepla v nejchladnějším období (25. 12. 2016 – 12. 2. 2017) je přibližně 500 Kč/GJ, cena je včetně DPH 21 %.

Bytový dům Zalužanská 1270, Mladá Boleslav

Během podzimu a zimy 2016 došlo ke komplikovaným jednáním se společností ČEZ o změně sazby elektrické energie na sazbu D57d, která byla SVJ přiznána až ke konci ledna 2017. Dle vyjádření zástupce SVJ se cena vyrobeného tepla pohybuje kolem 300 Kč/GJ, cena je včetně DPH 21 %.

Pro porovnání, průměrná cena 1 GJ tepla z CZT se v České republice pohybuje kolem 700 Kč včetně DPH 15 %.

Zkušenosti s technickou podporou AC Heating při uvádění nového topného zdroje s tepelnými čerpadly do trvalého provozu a během provozu. Hodnocení využívání dálkové správy a automatické diagnostiky, které zahrnuje také monitorování provozních parametrů topného zdroje dispečinkem AC Heating

Ing. Formánek, zástupce SVJ Zalužanská 1270 v Mladé Boleslavi konstatoval:„ Spolupráce s technickou podporou AC Heating hodnotím velice kladně, výborná spolupráce. Dokázali pružně a okamžitě reagovat na naše problémy nebo připomínky a bylo dosaženo rychlé nápravy. Dálková správa a monitorování parametrů je výborná věc a velký pomocník, zvláště při uvádění do provozu, nebo při zjišťování a odstraňování nedostatků. Lze provádět nejen kontrolu, ale i změny nastavení ze strany dodavatele.“

Na velkém významu dálkové správy a automatické diagnostiky podpořené dispečinkem se shodli všichni zástupci SVJ a to především z pohledu záruky bezproblémového a ekonomického provozu.

Filozofie společnosti AC Heating

Společnost AC Heating vnímá poskytování kvalitní technické podpory svým zákazníkům jako bezpodmínečně nutné. Pro zákazníky z řad SVJ by byla každá odstávka a nevhodné stavení parametrů topného zdroje s tepelnými čerpadly velmi citlivé, pocítilo by to najednou mnoho lidí.

Systém automatické dálkové diagnostiky AC Heating byl vyvinut speciálně pro instalace na bytových domech, ale nyní je již standardní součástí dodávky tepelných čerpadel AC Heating i pro rodinné domy. Umožňuje monitorovat celý topný zdroj i jednotlivé prvky otopné soustavy. Každou minutu jsou odesílána data z regulace xCC do centrálního serveru. Ten zajišťuje automatické vyhodnocování veškerých stavů a veličin. Díky této online nepřetržité analýze dat je možné ihned reagovat na vzniklé stavy, kontrolovat bezchybný chod a hlavně efektivně zajistit individuální nastavení otopného systému.

Občasná kontrola na dálku, nebo prohlídka technika topného zdroje nemůže systému permanentní automatické dálkové diagnostiky jakkoliv konkurovat. Zmíněný přístup přináší možnost systém optimálně nastavit a zajistit tak uživatelům úspory v řádu desítek procent oproti systému, který se pouze napevno nainstaluje a dále nemá žádnou zpětnou vazbu na způsob provozu.

Uvedené zkušenosti zákazníků okomentoval Ing. Michal Fiala ze společnosti AC Heating takto:

Letošní zima nás přesvědčila, že systémy vytápění tepelnými čerpadly jsou spolehlivou a ekonomicky výhodnou náhradou CZT i v extrémních klimatických podmínkách, které se vyskytly během této topné sezony.

Za tým AC Heating

Ing. Jiří Polívka, Ph.D.

info@ac-heating.cz

www.ac-heating.cz

ac heating

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ

Potřebujete poradit? Napište nám nebo zavolejte:

redakce@radceprosvj.cz
601 222 819

Těšíme se na Vás 🙂

Mediální partner