Článek uveřejněn dne 16.10.2018


Po Hlídači státu vzniká i Hlídač výborů. Zjednodušuje přístup k informacím.

Nemůžete se dostat k informacím o hospodaření vašeho SVJ? Nevíte, zda výbor dělá vše, co má? Nebo byste chtěli mít o vedení SVJ větší přehled? Na řešení jsme se ptali autora aplikace Hlídač výborů, Michala Gondára.


Kolik Hlídač výborů stojí?

Hlídač výborů je zdarma. Jedná se o nekomerční projekt, nemá udělat někoho bohatým. Má naopak vést k odpovědnosti ty členy výborů, kteří ať už úmyslně nebo neúmyslně dělají lidi v domě chudší tím, že nedělají svou práci dobře. Za chyby výboru pak platí všichni slušní v domě.

K čemu je taková služba dobrá?

Výbory, které nechtějí být pod kontrolou vlastníků, se dnes spoléhají na to, že je složité a hlavně zdlouhavé zjistit, zda svou práci dělají dobře. V každém domě ale najdeme určitě na 10 % vlastníků, kterým osud jejich domu není lhostejný. V domech, kde výbor transparentnost nechce nebo ji rovnou nepotřebuje, to mají opravdu těžké. Přístup k informacím o hospodaření jim výbor v žádném případě neusnadní a spoléhá se na to, že jim dojde pára, motivace nebo chuť investovat do právníků. Tohle chci změnit.

Co Hlídač výborů umí?

Zatím jsem v počátcích, pracuji na Hlídači po večerech, mám běžné civilní zaměstnání v IT branži pro bytové domy. Ale už nyní mohu hrdě oznámit, že Hlídač umí detekovat, jestli se nějaký výbor přihlásil včas do insolvence vlastníka bytové jednotky v domě. Kdokoliv tak může požádat jen zadáním emailové adresy o oznámení, když výbor lhůtu nestihne a do řízení se nepřihlásí. Tím je prakticky jasné, že bytovému domu, resp. SVJ, způsobil škodu. Další krok pak už je na vlastnících, jestli členy výboru k úhradě v souladu se zákonem vyzvou a budou žádat její uhrazení.

Pokud ale půjde do tuhého, bude třeba povolat právníky a na ty třeba už vlastníci nebudou mít vlastní finance…

I na to jsem myslel. Máte pravdu v tom, že dobrá právní kancelář, která SVJ rozumí, si účtuje i 3 500 Kč na hodinu. Rád bych u Hlídače výborů spustil možnost dárcovských příspěvků obdobou tzv. dobrovolného vstupného, jak ji známe z vesnických tancovaček. Hlídač je zdarma a bude vždy zdarma. Ale pokud někdo z milionů vlastníků v ČR bude chtít přispět a projekt Hlídače výborů podpořit, budu rád. Peníze budou viditelné na transparentním účtu, který známe třeba z voleb. A budou použity jen na úhradu právníků, pokud je budou poškozovaní vlastníci na obranu svých práv potřebovat.

Nepovede váš projekt k odlivu lidí z výborů? Bude to chtít vůbec někdo dělat?

Hlídač výborů nezpřísňuje podmínky pro práci ve výboru. Ty jsou nastaveny zákonem. Hlídač pouze zjednodušuje přístup k informacím, kdy výbor udělá něco špatně nebo protizákonně a lidem v domě z toho vznikne škoda. Poctivé a pracovité výbory moje služba nezasáhne vůbec nijak.

Jak to tedy bude fungovat?

Základ je, že to funguje jednoduše. Kdokoliv, opravdu kdokoliv, si najde na Hlídači dané SVJ, které chce sledovat, a zadá svůj email. Pokud toto SVJ nestihne lhůtu pro přihlášení se do insolvence osoby, která bydlí v domě, Hlídač mu pošle zprávu a řekne: Pozor, tady je něco špatně, vaše SVJ není mezi přihlášenými věřiteli. A uživatel pak už musí postupovat sám nebo s právníky. Mise Hlídače výborů byla v tento moment splněna.

Nahlásí to tedy nepřihlášené insolvence?

Ano, zatím Hlídač nahlásí neodstranitelné škody v práci výborů. A výborům naopak poskytne zpětnou vazbu. Lze totiž na kartě daného SVJ vidět, kolik lidí jeho práci sleduje a kontroluje. A nemusí to být jen lidé z domu. Podívat se na něj může kdokoliv.

Co když přihlašování k insolvencím a exekucím hlídá správce? Má v tomto případě výbor po starostech?

Ani v nejmenším. Výbor nese přímou zákonnou odpovědnost. Není vyloučeno, aby si na to najal kohokoliv třetího, ale odpovědnost zůstává na členech výboru. Ti způsobenou škodu musí zaplatit ze svého. Nikdo jim ale nebrání, aby si v dalším kroku najali právníka a peníze vymáhali po správci, kterému úkol svěřili. Není tu ale žádný důvod, aby tyto škody a náklady platilo celé SVJ, tedy všichni poctivě platící členové společenství.

Kolika lidí bydlících v SVJ se insolvence vlastně týkají?

Jsou to desítky tisíc insolvencí ročně. A po schválení novely insolvenčního řízení lze očekávat, že oddlužení využijí další statisíce předlužených občanů. Insolvence, oddlužení a dražby bude téma následujících deset let.

Jaké máte plány s Hlídačem dále?

Rád bych Hlídače výborů přihlásil do soutěže nekomerčních služeb Otevřená data, kterou už několik roků podporuje Fond Otakara Motejla, a přispěl tak k větší otevřenosti veřejných dat u nás v Česku. Mám dále v úmyslu připojit hlídání nepřihlášených insolvenčních a exekučních dražeb. SVJ teď mohou čerpat z dražeb zákonných 10 % prakticky s přednostním postavením, pokud ani toto výbory pro dům neudělají, je na místě, aby si na ně opět někdo posvítil.

 

Text: Barbora Hřebečková