Profesionální předseda SVJ

Aktualizováno: 2024

Text, grafické podklady : redakce


Není Vaše společenství vlastníků schopné se na ničem usnést? Nikdo nechce převzít odpovědnost a smluvní závazky související s členstvím ve výboru SVJ? Přetrvávají problémy a neshody při volbě členů výboru či předsedy společenství? Zajistíme spolehlivé řešení právě pro Vás, nabízíme profesionálního člena výboru nebo předsedu společenství. Jedná se o výkon funkce statutárního orgánu SVJ (dle Nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů).


Chcete se na něco zeptat? Zavolejte nám: Mgr. Barbora Zimová , +420 601 222 819, redakce@radceprosvj.cz nebo nám napište

Jaké služby budeme pro Vás provádět?

 • odpovídáme za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky včetně plnění daňových povinností společenství, pokud již SVJ účetního má, spolupracujeme s ním ve všech výše uvedených bodech
 • za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení a případnou skartaci písemností
 • jednáme ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění SVJ
 • činíme opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků
 • vedeme evidenci vlastníků jednotek a plníme povinnosti ve vztahu k společenství vlastníků jednotek
 • samostatně uzavíráme smlouvy dle finančního limitu určeného shromážděním
 • zajišťujeme včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včas uplatňujeme pohledávky společenství
 • svoláváme shromáždění vlastníků, připravujeme podklady pro shromáždění,
 • zajišťujeme pozvánky a prezenci, řídíme a organizujeme jednání shromáždění vlastníků jednotek, zajišťujeme zápis z jednání zajišťujeme plnění usnesení shromáždění vlastníků a odpovídáme mu za svou činnost
 • vyřizujeme žádosti, doporučení, připomínky a stížnosti obdržené od členů společenství poskytujeme průběžné informace členům společenství o své činnosti, důležitém dění ve společenství, o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu
 • zajišťujeme zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic
 • komunikujeme s účetním a navrhujeme výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky
 • konáme pravidelné porady se správcem objektu, včetně pravidelné kontroly objektu
 • vymáháme plnění povinností stanovených členům společenství
 • dohlížíme na výkon činnosti správce, provádíme jeho kontrolu

Nad rámec uvedených služeb pro Vás dále zajistíme:

 • Čtvrtletní pravidelné zprávy a přehledy činností dostupné všem vlastníkům či nájemcům formou rozesílaného e-mailu
 • Aktualizace seznamu vlastníků včetně příslušných kontaktů
 • Flexibilita – časová přizpůsobivost potřebám domu a vlastníků
 • Pevný termín přítomnosti v objektu – záleží na dohodě, minimálně jednou za dva měsíce
 • Komunikace s kontrolní komisí či jednotlivými vlastníky přes e-mail dle potřeby, popřípadě při přítomnosti v objektu.
 • Kontrola nad uzavřenými smlouvami společenství vlastníků

Přizpůsobíme se potřebám Vašeho SVJ ve vztahu k naší odměně. Cena za výkon externího předsedy SVJ, je fakturována společenství vlastníků, tzn. tato cena je konečná a společenství nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění.


Jaká je cena za službu Profesionálního předsedy SVJ?

Po vyplnění formuláře Vás kontaktuje právní kancelář, se kterou se můžete pobavit o nabízené službě a můžete si připravit doplňující dotazy.

Prosíme o Vaši trpělivost, než se s Vámi kancelář spojí. Naši profesionální předsedové pracují na 110 %, před každou nabídkou se nejprve seznamují s domem z dostupných informací (počet bytových jednotek, velikost domu, zápisy v rejstřících apod.) a mezi tím jezdí po bytových domech, které již mají ve své péči a řeší často nahodilé situace, které jsou na domech potřeba řešit obratem.

Proto se může prodloužit doba, než se s Vámi profesionální předseda spojí. Pokud by to však trvalo déle než 10 pracovních dní, napište nám nebo zavolejte a celý proces poptávky popoženeme.

.

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

.

.

.

.

.

.

Poptávka služby Profesionální předseda SVJ

Po vyplnění formuláře Vás kontaktuje právní kancelář, se kterou se můžete pobavit o nabízené službě a můžete si připravit doplňující dotazy.

Prosíme o Vaši trpělivost, než se s Vámi kancelář spojí. Naši profesionální předsedové pracují na 110 %, před každou nabídkou se nejprve seznamují s domem z dostupných informací (počet bytových jednotek, velikost domu, zápisy v rejstřících apod.) a mezi tím jezdí po bytových domech, které již mají ve své péči a řeší často nahodilé situace, které jsou na domech potřeba řešit obratem.

Proto se může prodloužit doba, než se s Vámi profesionální předseda spojí. Pokud by to však trvalo déle než 10 pracovních dní, napište nám nebo zavolejte a celý proces poptávky popoženeme.

Minimální cena za výkon funkce profesionálního předsedy SVJ je za 8 200,- Kč měsíčně v závislosti na technickém a ekonomickém stavu domu a počtu jednotek. 

V tuto chvíli máme pouze jediný požadavek, a to, aby měl dům minimálně 15 jednotek. Na tomto čísle jsme se domluvili na základě velkého množství zájemců a taktéž na základě zkušeností s malými bytovými domy, kdy nám přijde jako šťastnější řešení, aby finance, které by zaplatili nám, profesionálním předsedům, raději investovali do svého společného soužití a vedení domu probíhale v přátelském, skoro až rodinném duchu, což u takto malých domů bývá zvykem a my to nechceme narušovat.

Vyberte si variantu Profesionální předseda SVJ*

Kontakt

logo praktický rádce pro SVJ

BMCO s.r.o.
vydavatelství, poradenství
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

www.radceprosvj.cz
redakce@radceprosvj.cz

Chcete se na něco zeptat?
Zavolejte mi, ráda Vám poradím.
Mgr. Barbora Zimová
601 222 819

rádce pro SVJ Bára