Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel této webové stránky (dále jen „Uživatel“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ochraně osobních údajů“) uděluje souhlas společnosti BMCO s.r.o., sídlem Pobřežní 249/86, 186 00
Praha 8, IČO: 242 97 003, jakožto správci osobních údajů, aby shromažďoval, zpracovával a uchovával
poskytnuté osobní údaje v dále uvedeném rozsahu (dále společně jen „zpracování osobních údajů“),
a to za účelem kontaktování Uživatele. Bez poskytnutí předchozího souhlasu nelze prostřednictvím
kontaktního formuláře požadavek Uživatele odeslat.
Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa,
adresa (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě, a to
manuálně i automatizovaným způsobem.
Uživatel dále souhlasí s předáním osobních údajů společnosti RENOMIA, a. s., sídlem Holandská
874/8, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 48391301, jakožto jejich dalšímu správci. Údaje budou předány za
účelem kontaktování Uživatele v souvislosti se zpracováním nabídky pojištění
Osobní údaje budou zpracovávány do doby odvolání souhlasu s jejich zpracováním. Uživatel bere
vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a může být kdykoliv odvoláno.
Uživatel bere na vědomí, že má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění
závadného stavu, právo na vysvětlení jakož i další práva podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
Od účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU, jehož účinnost nabývá
dnem 25. 05. 2018 (dále jen „nařízení“), má práva dle článku 12. – 23. nařízení právo získat od
správce údajů potvrzení, zda osobní údaje, jsou či nejsou zpracovávány, právo na přístup k takovým
osobním údajům, právo na jejich výmaz, právo na omezení zpracování a právo na přenos osobních
údajů k jinému správci.
Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas Uživatele. Uživatel má právo podat stížnost
k dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pro odvolání souhlasu či výkon svých jiných zákonných práv kontaktujte společnost BMCO s.r.o.,
písemně na adrese Pobřežní 249/86, 186 00 Praha 8 nebo e-mailem na marketing@radceprosvj.cz nebo v případě odvolání
souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou pojištění ze strany společnosti
RENOMIA, a. s. písemně na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha nebo e-mailem na jiri.stastny@renomia.cz.

Zeptejte se nás, rádi Vám s pojištěním poradíme

Pomůžeme Vám 601 222 819

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ
redakce@radceprosvj.cz

Potřebujete poradit? Zavolejte.

Mgr. Barbora Zimová
601 222 819

rádce pro SVJ Bára
rádce pro SVJ

Kontakt:
Redakce Praktického rádce pro SVJ
redakce@radceprosvj.cz

rádce pro SVJ
rádce pro SVJ Bára

Potřebujete poradit? Zavolejte.

Mgr. Barbora Zimová
601 222 819