Zařídíme GDPR pro SVJ

Vytvořeno: 19. 01. 2020

Text, grafické podklady : redakce


Patříte mezi SVJ, která GDPR nestihla? Pomůžeme Vám to splnit a máme pro Vás kompletní právní balíček pro vyřešení GDPR.


Chcete se na něco zeptat? Zavolejte nám: Mgr. Barbora Zimová , 601 222 819, redakce@radceprosvj.cz nebo nám napište

Nejprve zpracujeme datový audit, při kterém zjistíme:

 • správně nakládá s osobními údaji na základě zákona či souhlasu
 • nezpracováváte nad rámec zákona informace zbytečné pro Vaše SVJ
 • evidujete osobní údaje v souladu s GDPR
 • děláte chyby, za které by Vám hrozila pokuta
 • všechny takto zpracovávané údaje jsou zpracovávány řádně a v souladu s právními předpisy

Dále Vám v rámci našeho datového auditu:

 • projdeme veškeré smlouvy s dodavateli služeb (např. smlouvy se správcem, zpracovatelské smlouvy, které má SVJ doposud uzavřeny s poskytovateli informačních systémů či jiných IT služeb, v rámci kterých jsou zpracovávány osobní údaje vlastníků; kontrola zejména způsobu zpracování, přístupu jednotlivých osob do systému, zabezpečení a další)
 • zkontrolujeme rozsah, účel a dobu zpracování osobních údajů a také to, na jakých systémech jsou údaje uchovávány (cloud, webové stránky SVJ atd.)
 • zkontrolujeme obsah smlouvy, a to zejména co do podmínek přístupu jednotlivých třetích osob k osobním údajům vedeným v systémech
 • upravíme smlouvy, které odporují nařízení tak, aby SVJ nehrozil žádný postih
 • provedeme kontrolu poskytnutých souhlasů se zpracováním

Dále pak na základě takto zjištěných nedostatků a toho, jak Vaše SVJ s údaji nakládá pro Vaše SVJ vypracujeme kompletní sadu dokumentů, které jsou nařízením požadovány, tj:

 • směrnice pro GDPR
 • skartační řád
 • registr interních porušení
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • skartační protokoly
 • vyrozumění o vymazání údajů ze seznam členů
 • vzorové odpovědi na žádosti členů
 • dodatky ke smlouvám s dodavateli a další

Zpracování metodiky GPDR pro SVJ v balíčku

Cena balíčku, tedy jak auditu, tak kompletní sady dokumentů je 10.780,- Kč včetně DPH.

.

Mohlo by Vám pomoci ...

Komplexní řízení bytových domů bez potřeby správce

..., který nemá právní odpovědnost a bez "horko těžko" zvoleného výboru s garancí výhodnější ceny a přenesení odpovědnosti na právníky, Samosprava-SVJ.cz

samospráva SVJ

Objednejte si Balíček vzorových dokumentů

pro SVJ nebo knihu jako Manuál pro předsedy SVJ v nové záložce ESHOP - Dokumenty pro SVJ

příručka předsedy SVJ

.

Služby pro bytové domy

Přehled služeb pro SVJ, BD, SBD

.

Mediální partner

portal svj info | společenství vlastníků

Probíhá aktualizace serveru SVJ-INFO.cz
Děkujeme za pochopení.

.

.

.

.

Objednání služby Balíček GDPR pro SVJ

Po vyplnění formuláře Vás kontaktuje právní kancelář, se kterou se můžete pobavit o nabízené službě a můžete si připravit doplňující dotazy.

Cena balíčku, tedy jak auditu, tak kompletní sady dokumentů je 10.780,- Kč včetně DPH.

Kontakt

logo praktický rádce pro SVJ

BMCO s.r.o.
vydavatelství, poradenství
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8

www.radceprosvj.cz
redakce@radceprosvj.cz

Chcete se na něco zeptat?
Zavolejte mi, ráda Vám poradím.
Mgr. Barbora Zimová
601 222 819

rádce pro SVJ Bára